Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, a także nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty.

 

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM. Wcześniej działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych była nadzorowana przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). KNUiFE została utworzona 1 kwietnia 2002 roku.Obecnie w skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą:

Stanisław Kluza
Przewodniczący KNF

Artur K. Kluczny
Zastępca Przewodniczącego KNF

Lesław Gajek
Zastępca Przewodniczącego KNF

Kontakt:

Centrala KNF
tel: (+ 48 22) 33-26-600
fax: (+ 48 22) 33-26-793 (602)
e-mail: knf@knf.gov.pl
Formularz kontaktowy do poszczególnych departamentów

adres:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Centrum Informacyjne Komisji
tel: (+ 48 22) 33-26-625
tel: (+ 48 22) 33-26-627
tel: (+ 48 22) 33-26-628
tel: (+ 48 22) 33-26-634

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego (PNU) - Dyrektor Iwona Woźniak-Sadek
Sekretariat tel.(022) 55 60 351

  • Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Systemowego (DNS) Sekretariat tel.(022) 55 60 351
  • Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego (DNF) Sekretariat tel.(022) 55 60 380
  • Departament Monitorowania Ryzyk Ubezpieczeniowych (DMR) Sekretariat tel.(022) 33 26 834