OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są na świecie chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się tylko i wyłącznie z samochodem. Być może wynika to z faktu, że wciąż jeszcze niewiele osób decyduje się na żądanie wyrównania strat i naprawy naruszonych dóbr. Polskie sądy są opieszałe i trzeba mieć wiele samozaparcia, by rozpoczętą batalię doprowadzić do końca. Rośnie jednak świadomość własnych praw w społeczeństwie i procesy tego typu będą się zdarzały coraz częściej. Należy mieć nadzieję, że będą też uwieńczone sukcesem.

Funkcjonujące dwa pojęcia OC deliktowe i OC kontraktowe często przeplatają się ze sobą i czasami trudno je rozdzielić. Najłatwiej jest zrozumieć między nimi różnice rozważając następujący przykład.


Do zakładu fryzjerskiego przychodzi szałowa brunetka. Życzy sobie zmiany koloru włosów na blond. Niestety fryzjerka używa zbyt silnego środka i włosy klientki zostają zniszczone (odpowiedzialność cywilna kontraktowa - wadliwe wykonanie zlecenia). Na domiar złego przy okazji pofarbowano naszej brunetce bluzkę (odpowiedzialność cywilna deliktowa - czyn niedozwolony).

Jednak w życiu nie wszystkie sytuacje są tak klarowne i często trudno stwierdzić gdzie kończy się zobowiązanie umowne. Dlatego w innych państwach funkcjonuje jedno pojęcie odpowiedzialności cywilnej i trudniej ubezpieczycielowi odmówić wypłaty odszkodowania.

Co to jest odpowiedzialność cywilna?
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie.

Co to jest OC deliktowa?
Odpowiedzialność cywilna deliktowa dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony tj. gdy jesteś niewinny, ale odpowiedzialny. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: podczas tynkowania budynku z rusztowania spada wiadro prosto na zaparkowany w pobliżu samochód. Wykonawca robót jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Co to jest OC kontraktowa?
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wspomnianym wyżej przykładzie wszelkie naprawy odpadającego tynku będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Co to jest OC produktu?
Jest to odpowiedzialność cywilna producenta za wprowadzenie do obrotu produktu z wadami. W naszym przykładzie, jeżeli okaże się, że tynk odpadał z powodu swej złej jakości odpowiedzialny za szkody jest producent tynku. Należy tu dodać, ze wada produktu jest pojmowana nie tylko w sensie fizycznym, lecz także jako zaniedbanie związane z gotowym już produktem. Przykładem takiego zaniedbania jest niezamieszczenie w instrukcji obsługi informacji o skutkach użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Jakiego rodzaju ochrony możemy się spodziewać?
Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej. Górną granicę odpowiedzialności stanowi ustalona w polisie suma gwarancyjna. Z każdego wypłaconego odszkodowania potrąca się udział własny. Suma gwarancyjna ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconą. Jest to tzw. konsumpcja sumy ubezpieczenia. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej dalej musimy już płacić sami lub wykupić nowe ubezpieczenie.

Dodatkowe informacje