Towarzystwa ubezpieczeń
InterRisk TU
Pełna nazwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Adres Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
WWW http:// www.interrisk.pl
Telefon (022) 537 68 00
Fax (022) 537 68 04
Opis
Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company.
W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.
Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę. Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 297224 241618 351227 - 140344 126133 243406 -
2011 294746 262172 266457 241341 145364 141395 134815 136558
2010 249292 255704 278268 262721 104369 119699 132894 147248
2009 170380 169035 219086 210561 73831 79348 85588 106644
2008 173916 191605 192324 157583 54420 57151 61895 75909