Informacje o zakładach ubezpieczeń - dane za III kwartał 2012
Zakłady ubezpieczeń na życie
Towarzystwo Składka przypisana (brutto) Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto)
kwartał 3/2011
[tys. PLN]
kwartał 3/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
kwartał 3/2011
[tys. PLN]
kwartał 3/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
AEGON TUnŻ 176960 192410 +8,73% 203545 216997 +6,61%
Allianz TUnŻ 406698 198183 -51,27% 399276 590433 +47,88%
Amplico Life PAPTUnŻiR 350906 418057 +19,14% 182673 211345 +15,70%
Aviva TUnŻ (d.Commercial Union) 441590 439015 -0,58% 350871 421004 +19,99%
AXA TUnŻ 210752 261057 +23,87% 89604 105943 +18,23%
BENEFIA TUnŻ 255062 340171 +33,37% 333670 459046 +37,57%
BZ WBK-Aviva 60848 82745 +35,99% 13074 59806 +357,44%
Cardif TUnŻ 99687 92149 -7,56% 9088 14865 +63,57%
Compensa TUnŻ 139111 194241 +39,63% 70180 110566 +57,55%
Concordia Capital 10272 11963 +16,46% 2484 3692 +48,63%
Ergo Hestia STUnŻ 224084 204592 -8,70% 36777 60738 +65,15%
Europa TUnŻ 586128 540965 -7,71% 1039708 647095 -37,76%
Generali Życie TU 229298 228458 -0,37% 150628 181858 +20,73%
HDI Gerling TUnŻ 172577 76028 -55,95% 85466 108625 +27,10%
ING TUnŻ 431343 387899 -10,07% 247594 265730 +7,32%
Inter Życie TUnŻ 998 1108 +11,02% 672 622 -7,44%
MACIF TUW 2206 2511 +13,83% 258 600 +132,56%
MetLife TUnŻ 65272 -   55529 -  
Nordea TUnŻ 448432 232848 -48,08% 409975 414074 +1,00%
OPEN LIFE TUnŻ - 829015   - 102416  
Polisa Życie TUnŻ 32368 30014 -7,27% 25654 21486 -16,25%
Pramerica TUiR 38536 43305 +12,38% 12029 11742 -2,39%
PZU Życie 2649558 2011862 -24,07% 2618160 2135268 -18,44%
Rejent Life 2984 3090 +3,55% 1195 986 -17,49%
Signal Iduna TUnŻ 9810 8643 -11,90% 5089 3645 -28,37%
Skandia TUnŻ 106217 93399 -12,07% 59219 59730 +0,86%
SKOK TUnŻ 31736 27905 -12,07% 5946 6240 +4,94%
UNIQA TUnŻ 67401 73114 +8,48% 154097 54579 -64,58%
Warta TUnŻ 572011 525431 -8,14% 539919 422524 -21,74%

Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych
Towarzystwo Składka przypisana (brutto) Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto)
kwartał 3/2011
[tys. PLN]
kwartał 3/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
kwartał 3/2011
[tys. PLN]
kwartał 3/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
Allianz TU 481998 433397 -10,08% 251152 293249 +16,76%
Aviva TU (d. Commercial Union) 88928 94420 +6,18% 42181 48955 +16,06%
AXA TU 37556 49378 +31,48% 13155 18803 +42,93%
BENEFIA TU 57490 71173 +23,80% 33407 37664 +12,74%
BRE Ubezpieczenia TU 41969 49285 +17,43% 10278 13648 +32,79%
BZWBK-AVIVA TU 34391 40448 +17,61% 2291 3495 +52,55%
Compensa TU 258842 279520 +7,99% 135404 143355 +5,87%
Concordia 68438 53871 -21,28% 90692 83882 -7,51%
Cuprum 1446 2358 +63,07% 4835 1364 -71,79%
D.A.S. TU 4903 4740 -3,32% 1139 991 -12,99%
Ergo Hestia STU 621284 623799 +0,40% 292071 294840 +0,95%
Euler Hermes TU 55706 63680 +14,31% 21832 92698 +324,60%
Europa TU 131947 85538 -35,17% 4892 11263 +130,23%
Generali TU 237975 254622 +7,00% 101468 113440 +11,80%
Gothaer - -   - -  
HDI Asekuracja TU 250387 271302 +8,35% 156263 140106 -10,34%
INTER Polska TU 19087 20120 +5,41% 7749 7273 -6,14%
InterRisk TU 266457 351227 +31,81% 134815 243406 +80,55%
KUKE 13046 11037 -15,40% 7462 16140 +116,30%
Link4 TU 79187 85280 +7,69% 37117 44322 +19,41%
Medica Ubezpieczenia Zdrowotne TU 1667 5245 +214,64% 1458 4547 +211,87%
MTU TU 189713 198148 +4,45% 85760 100673 +17,39%
Partner TUiR 579 980 +69,26% 14 152 +985,71%
Pocztowe 10170 8828 -13,20% 7448 6222 -16,46%
PTR 68238 93766 +37,41% 46937 62445 +33,04%
PZM TU 46766 -90562 -293,65% 31197 -63159 -302,45%
PZU TU 2003783 1937602 -3,30% 1239453 1113558 -10,16%
Signal Iduna TU 14236 13307 -6,53% 9554 8445 -11,61%
SKOK 66750 51577 -22,73% 4242 4489 +5,82%
TUW 89381 106967 +19,68% 55004 62792 +14,16%
TUZ 37561 54846 +46,02% 10401 16523 +58,86%
UNIQA TU 239583 246951 +3,08% 149227 154015 +3,21%
Warta TU 547588 564304 +3,05% 285603 297336 +4,11%