Towarzystwa ubezpieczeń
PZU TU
Pełna nazwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Adres Al. Jana Pawła II 24, 00-710 Warszawa
WWW http://www.pzu.pl
Telefon (22) 582 21 00
Fax (22) 582 28 81
Infolinia 0801 102 102
Opis PZU SA sprzedaje polisy w Polsce od 1991 roku.

Wcześniej na rynku funkcjonował Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który oferował jednocześnie ubezpieczenia majątkowe i na życie. Z tego zakładu zostały wyodrębione obecne PZU SA i PZU Życie SA. Reorganizacja ta była konsekwencją wejścia w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r.

Oferta PZU SA obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń majątkowych i osobowych, przewidziane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Produkty spółki są skierowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych.

Głównymi akcjonariuszami towarzystwa są Skarb Państwa i koncern Eureko.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź oferty najlepszych!
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 2441191 1995432 1937602 - 1133446 1210847 1113558 -
2011 2256909 1956610 2003783 2029939 1268678 1390779 1239453 1154025
2010 2268168 1775534 1870987 1869247 1353080 1267202 1497242 1276733
2009 2380216 1850666 1944604 1615683 1266895 1233688 1448196 1235895
2008 2444924 1968808 1982622 1821435 1115766 1113557 1268916 1088124
2007 2302269 1899470 1979184 1801067 1146402 1099866 1121327 1144668
2006 2279958 1802086 1796837 1794993 1131131 1068228 1051464 1117419
2005 2299772 1846052 1754014 1753769 1056904 1111929 1041670 1086808
2004 2224403 1827522 1747241 1685935 1095047 1067965 1108101 1172115
2003 2296728 1738028 1617503 1569108 1099172 1015871 1050523 1164375
2002 2500815 1695471 1659968 1537941 1115361 1065133 1107289 1183973
2001 2573100 1670191 1661812 1617456 1054700 1054558 1132199 1208726