Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
UNIQA TUnŻ
Pełna nazwa UNIQA TU na ŻYCIE S.A
Adres Gdańska 132, 90-520 Łódź
WWW http://www.uniqa.pl
Telefon (42) 63 44 700
Fax (42) 63 65 023
Opis W ofercie UNIQA TU na Życie znajdziesz : pracownicze, zbiorowe oraz indywidualne ubezpieczenia na życie (terminowe, na życie i dożycie, a także z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).
UNIQA TU na Życie S.A. powstała w 1996 r. pod nazwą Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA-ŻYCIE S.A. W 2001 r. strategicznym inwestorem spółki został europejski holding ubezpieczeniowy Grupa UNIQA Austria. W 2004 r. doszło do fuzji UNIQA TU na Życie S.A. i KU FILAR Życie S.A.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
UNIQA TU na ŻYCIE S.A - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 70596 103713 73114 - 75157 68455 54579 -
2011 151746 106066 67401 83089 214500 184802 154097 99966
2010 242663 257955 245280 195359 239012 214231 226955 254536
2009 288984 210277 261105 200420 291824 243263 323881 239501
2008 211820 312886 377530 252655 47024 121817 188105 286799
2007 39626 60749 59795 69920 47213 50682 27424 48802
2006 55509 31034 36106 50492 63845 33129 16784 22865
2005 76670 27852 24704 16969 3901 7852 21582 47427
2004 1768 1947 1990 40373 846 1023 907 1887
2003 1358 1444 1671 1712 663 928 749 823