Towarzystwa ubezpieczeń
Amplico Life PAPTUnŻiR
Pełna nazwa AMPLICO LIFE S.A.
Adres Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
WWW http://www.amplicolife.pl/
Telefon (022) 627-10-00
Fax (022) 627-10-00
Infolinia (022) 523 50 70
Opis
Amplico Life rozpoczęło działalność w Polsce w 1990 roku.

Towarzystwo oferuje pełen zakres ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym, ochronnych, wypadkowych i zdrowotnych oraz grupowe ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym oferowane w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszą się następujące ubezpieczenia: Nestor, Kapitał na Przyszłość i Życie 2000+.

Amplico Life zdobyło szereg prestiżowych nagród, będących wyrazem uznania dla prowadzonej przez towarzystwo polityki. Warto tu wymienić m.in.: Orła Rzeczpospolitej 2001 i wyróżnienie miesięcznika Home & Market �za wysoką ocenę wśród przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń na życie� w 1999 roku.

Stuprocentowym akcjonariuszem spółki jest American Life Insurance Company, towarzystwo wchodzące w skład Grupy AIG, oferującej od ponad 80 lat usługi ubezpieczeniowe i finansowe w 130 krajach.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
AMPLICO LIFE PAPTUnŻiR S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
AMPLICO LIFE S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 407853 418520 418057 - 225502 229374 211345 -
2011 331350 343051 350906 642782 199547 187899 182673 501922
2010 315207 319446 320368 351811 163715 160563 152919 176886
2009 415789 437759 366183 343135 185314 145816 136256 152527
2008 404491 410123 446862 472702 175763 152362 170980 207339
2007 466464 495575 475253 451185 177700 172203 160851 147558
2006 381822 388716 360239 471554 163726 144066 167137 136168
2005 287776 285841 288904 361775 116411 121480 117335 144930
2004 255927 240643 227146 313629 101972 87569 77944 95909
2003 259653 257123 246063 284611 75249 65819 61849 74940
2002 249148 233872 231618 313185 47271 43353 44791 45621
2001 229241 215803 210411 308899 24208 26714 31216 40352