Towarzystwa ubezpieczeń
Nordea TUnŻ
Pełna nazwa NORDEA POLSKA TUnŻ S.A.
Adres Jana Pawła II 27 Atrium Centrum, 00-867 Warszawa
WWW http://www.nordeazycie.pl
Telefon (22) 541 01 00
Fax (22) 541 01 01
Infolinia 801 231 500
Opis Nordea Życie (dawniej Heros Life) rozpoczęła działalność ubezpieczeniową w Polsce w 1994 roku.

Oferta Nordea Życie obejmuje indywidualnych i grupowe ubezpieczeń na życie oraz produkty z zakresu bancassurance. Ponadto ofertę towarzystwa uzupełniają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), a także indywidualne konta emerytalne (IKE).

Towarzystwo należy do międzynarodowej grupy Nordea.

W kwietniu 2014 r. akcje Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
NORDEA POLSKA TUnŻ S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 381588 381815 232848 - 341318 423497 414074 -
2011 366089 524466 448432 359280 460955 586477 409975 492912
2010 433885 422563 484293 598174 343032 285855 316853 317194
2009 388040 250930 263729 309269 420184 282999 243367 197369
2008 379915 454319 375631 126542 199884 134316 264252 390608
2007 194372 169527 253141 265450 65832 65386 83102 117393
2006 123556 122945 90082 225143 66462 59735 45838 103608
2005 67573 55199 72111 170960 31354 26587 52386 173008
2004 30988 19379 48585 167467 16876 5725 8267 7089
2003 9555 9592 12360 13062 4094 4750 5076 4947
2002 9722 8947 8548 9003 9100 3748 3306 3639
2001 9611 9372 9195 9577 8523 2453 2674 3048