Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Cuprum
Pełna nazwa TUW Cuprum
Adres M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin
WWW http://www.tuw-cuprum.pl
Telefon 76 7 277 400
Fax 76 7 277 400
Opis TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowo-majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę z zakresu:

* ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
* ubezpieczenia choroby,
* ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym,
* ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
* ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych,
* ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
TUW Cuprum - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
TUW Cuprum - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 27531 5105 2358 - 1745 1161 1364 -
2011 25716 4172 1446 1561 4049 7823 4835 3664
2010 21273 2445 895 966 2345 2756 7280 6058
2009 19766 1572 603 681 2619 2497 3799 4008
2008 18767 3025 729 752 1879 1443 3365 1304
2007 18635 3366 1315 1381 2591 1235 2068 4705
2006 17096 3742 2441 1963 1262 1000 2011 1424
2005 15383 2649 2162 1544 1499 2247 1359 1723
2004 14419 2388 1965 1393 1218 1173 827 2275
2003 13545 1889 1598 1319 1554 1131 1177 2405
2002 14412 2440 1575 1250 1794 1531 2123 1173
2001 14772 2555 1569 1157 495 646 1134 2608