Towarzystwa ubezpieczeń
UNIQA TU
Pełna nazwa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Adres Gdańska 132, 90-520 Łódź
WWW http://www.uniqa.pl
Telefon (042) 63 44 700
Fax (042) 63 77 687
Opis W ofercie UNIQA znajdziesz ubezpieczenia zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i dla osób prywatnych, do których skierowane są m.in.: ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, osobowe (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków), zdrowotne, ochrony prawnej, rolne, finansowe.
Profesjonalną obsługę Klientów zapewniają 53 przedstawicielstwa UNIQA na terenie całego kraju oraz 11 Centrów Likwidacji Szkód, specjalizujących się wyłącznie w procesie likwidacji szkód, czyniąc go krótkim i nieuciążliwym. UNIQA TU S.A. powstała w 1990 r. jako Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. W 2001 r. strategicznym inwestorem spółki został europejski holding ubezpieczeniowy Grupa UNIQA Austria.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 342038 271733 246951 - 147009 145962 154015 -
2011 282217 249534 239583 274298 161732 146849 149227 148122
2010 218295 215727 212624 244939 148437 151690 187204 170574
2009 202899 193063 178649 195802 120694 115724 129440 115960
2008 106043 181900 186574 190354 68633 94848 91013 114476
2007 96549 100013 102908 103150 67031 59928 59808 70893
2006 86709 92892 94626 106015 45715 54913 58287 52183
2005 80530 81576 89793 105543 54663 54222 51873 49203
2004 87544 87165 86900 85404 54114 51144 55502 56084
2003 86277 76441 77204 89286 50982 48511 48922 50877