Towarzystwa ubezpieczeń
BENEFIA TUnŻ
Pełna nazwa BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
Adres ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
WWW http://www.benefia.pl
Telefon (22) 544 14 70 (71)
Fax (22) 544 14 74
Opis BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurace Group prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu
9 czerwca 1992 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał akcyjny wynosił
26 013 700,00 zł.

Jedynym akcjonariuszem jest Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Jest to największy inwestor ubezpieczeniowy z Austrii posiadający inwestycje w 15 krajach, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Węgry, Słowacja, Ukraina).

Spółka oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie posagowe dla dzieci, ubezpieczenie z rentą kapitałową, ubezpieczenie terminowe, ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz ubezpieczenie terminowe na życie z możliwością wyboru opcji dodatkowychi (śmierć na skutek NW, wystąpienie poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu, trwałe lub częściowe inwalidztwo), oferowane głównie jako gotowe pakiety ubezpieczeniowe.

W ramach ubezpieczeń grupowych oferta obejmuje: rodzinne ubezpieczenie
na życie, oraz produkty bancassurance, np. CPI – Credit Protection Insurance
- ubezpieczenie kredytobiorców od zdarzeń uniemożliwiających spłatę kredytu.
Na koniec lipca 2007 roku Spółka uzyskała przypis składki w wysokości
97 144 000,00
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 544559 1905620 340171 - 208680 191376 459046 -
2011 264738 191935 255062 173745 91049 103365 333670 223333
2010 112123 81083 105309 154253 44659 53353 44479 27690
2009 137830 92086 92081 89564 172706 63551 28978 32424
2008 36463 38923 656130 255170 17695 11230 103205 243660
2007 10462 39839 100866 82834 2138 2813 4091 6234
2006 5746 7944 10088 9052 1471 1381 1507 2193
2005 3661 3960 3260 3652 1055 1508 1252 1393