Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Pocztowe
Pełna nazwa TUW Pocztowe
Adres ul. Domaniewska 50a, 02-672 Warszawa
WWW http://www.tuwpocztowe.pl
Telefon 22 203 27 01-02
Fax 22 211 04 49
Opis Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez ppup Poczta Polska w grudniu 2002 r. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie określonym w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. W ofercie firma posiada ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (z wyłączeniem ubezpieczeń ochrony prawnej - grupa 17).

Utworzenie Towarzystwa wpisuje się w szeroko pojętą misję społeczną ppup Poczta Polska oraz powoduje, że Poczta Polska - inicjator i założyciel - umocni swoją pozycję w świadomości społecznej jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
TUW Pocztowe - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
TUW Pocztowe - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 6443 9566 8828 - 8135 6954 6222 -
2011 9395 10516 10170 20912 6444 7647 7448 9211
2010 6051 9285 10637 18927 5815 6624 7098 7692
2009 4816 6295 9608 16773 5591 7326 6201 5409
2008 4804 5467 6648 15955 9251 7409 6868 6860
2007 8086 8097 11175 25155 7984 8588 9914 9824
2006 7940 8163 13683 27194 2315 3489 4222 5765
2005 812 584 2270 17691 3612 2250 1348 1449
2004 3049 402 363 13647 1049 1035 1381 1839
2003 1363 884 1522 12376 - 154 330 352