Towarzystwa ubezpieczeń
Generali TU
Pełna nazwa GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Adres Postępu 15, 02-676 Warszawa
WWW http://www.generali.pl
Telefon (022) 543 05 00
Fax (022) 543 08 99
Infolinia 0801 343 343
Opis Generali sprzedaje polisy w Polsce od 1999 roku.

Oferta ubezpieczeniowa towarzystwa jest skierowana w pierwszym rzędzie do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wybranych klientów instytucjonalnych.

Towarzystwo należy do międzynarodowej grupy Generali. Generali T.U.S.A. jest częścią Generali Group – jednej z największych i najstarszych grup ubezpieczeniowych w Europie.Grupa Generali jest międzynarodowym koncernem ubezpieczeniowym, działającym na rynkach 47 krajów na całym świecie. Główna siedziba od dnia założenia koncernu w roku 1831 znajduje się w Trieście. W skład Generali Group na całym świecie wchodzi 108 towarzystw ubezpieczeniowych, 54 holdingów i spółek finansowych oraz 13 agencji nieruchomości. Przypis składki Generali Group wzrósł w 2002 r. o 6% i wyniósł 46,9 mld EUR, z czego na ubezpieczenia życiowe przypada 29,1 mld EUR, natomiast na ubezpieczenia majątkowe 17,8 mld EUR. Wynik taki ustala pozycję Generali jako trzeciej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej w Europie. Spółki Generali Group zatrudniają na całym świecie około 60 000 pracowników.

W ofercie ubezpieczeń majątkowych klient ma do dyspozycji: ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie podmiotów gospodarczych, ubezpieczenie budynków i budowli. Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych klient może wybrać: standardowe ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie Generali Assistance i ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym. Generali T.U.S.A. oferuje także ubezpieczenia osobowe: indywidualne i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie turystyczne, indywidualne i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ofercie ubezpieczeń dla instytucji Generali proponuje:
·Ubezpieczenia majątkowe:
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenie zysku utraconego
·Ubezpieczenia transportowe
- ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
·Ubezpieczenia techniczne
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych oraz zewnętrznych nośników danych
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
·Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu
- ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
- ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
·Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej dzialaności gospodarczej
·Ubezpieczenia finansowe
·Pakietowe ubezpieczenie podmiotów gospodarczych
·Ubezpieczenie straty finansowej dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą

W ofercie ubezpieczeń grupowych Generali proponuje:
·Ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków – trwały uszczerbek na zdrowiu
·Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – trwałe inwalidztwo
·Ubezpieczenie turystyczne
·Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów i pracowników dydaktycznych placówek oświatowo-wychowawczych
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 289279 272698 254622 - 134494 116221 113440 -
2011 251965 238031 237975 233650 123950 110060 101468 125940
2010 202430 182742 175636 189170 107069 111895 115435 122192
2009 180497 180174 204742 165099 84670 100398 102920 111447
2008 142454 151544 156283 149857 48828 55923 62811 78141
2007 94832 97610 98330 112421 31598 51073 44324 49284
2006 57323 61014 64417 64980 41081 26236 53069 28696
2005 75160 75255 72289 59190 36575 43783 40450 33409
2004 63746 59935 81310 91924 12345 13410 18082 35263
2003 18129 18150 19494 25302 10426 9119 9514 9287
2002 24863 20932 18006 13462 10250 10860 11670 12114
2001 12459 25263 21106 20540 2723 3089 5577 7514