Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
BENEFIA TU
Pełna nazwa BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Adres Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
WWW http://www.benefia.pl
Telefon (22) 544 14 70 (71)
Fax (22) 544 14 74
Opis BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu
22 września 1999 r. Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał akcyjny wynosił
61 500 000,00 złotych.

Jedynym akcjonariuszem jest Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group , jest to największy inwestor ubezpieczeniowy z Austrii posiadający inwestycje w 15 krajach, zwłaszcza w Europie Środkowej i
Wschodniej (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra,
Węgry, Słowacja, Ukraina).

Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych
i majątkowych. Produkty adresowane są zarówno do klientów indywidualnych jak
i instytucjonalnych – w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca roku 2006 z oferty Towarzystwa skorzystało ponad 150 tys. klientów. W ciągu sześcioletniego okresu działania Spółka osiągnęła znaczącą pozycję na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych – 13 miejsce w przypisie składki brutto na istniejące 33 zakłady działu II. Na koniec lipca 2007 roku Spółka uzyskała przypis składki w wysokości 80 782 000,00 zł.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 66927 63818 71173 - 40189 37479 37664 -
2011 64750 65386 57490 72186 32747 30966 33407 40018
2010 60708 48210 41929 55442 32069 32541 32868 32889
2009 48024 43630 42789 49122 28787 27569 28154 28280
2008 48142 42780 34727 35641 19769 21395 22528 24558
2007 37492 32654 31098 34783 15013 13618 15662 17395
2006 34389 23391 19346 23624 18160 15242 14498 14886
2005 35180 22909 19189 23055 21225 19028 16331 15498