Towarzystwa ubezpieczeń
ING TUnŻ
Pełna nazwa ING TUnŻ S.A.
Adres Ludna 2, 00-406 Warszawa
WWW http://www.ing.pl
Telefon (022) 522 71 24
Fax (022) 522 11 11
Infolinia 0 801 20 30 40
Opis ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. Założycielem i jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest ING Continental Europe Holdings B.V.

Obecnie Towarzystwo należy do czołówki towarzystw ubezpieczeniowych. Na koniec 2008 roku do ING TUnŻ należało 9,9% polskiego rynku ubezpieczeń na życie pod względem całkowitej składki przypisanej brutto (3-cia pozycja).

Udział w rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie na koniec 2008 roku pod względem całkowitej składki przypisanej brutto wyniósł 9,9% (3-cia pozycja).

Udział na koniec 2008 roku w całym rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularna wyniósł 8,5% (4-ta pozycja).

Udział na koniec 2008 roku w całym rynku ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową wyniósł 10,7% (3-cia pozycja)
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
ING TUnŻ S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 585128 413678 387899 - 750028 249755 265730 -
2011 526545 499208 431343 582219 306873 815213 247594 198934
2010 514184 497428 381646 604362 730393 450012 199266 364066
2009 842062 709655 586982 409780 188867 1719406 469175 786367
2008 294667 614774 679264 2287302 110182 119502 115507 216478