Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Informacje o zakładach ubezpieczeń - dane za II kwartał 2012
Zakłady ubezpieczeń na życie
Towarzystwo Składka przypisana (brutto) Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto)
kwartał 2/2011
[tys. PLN]
kwartał 2/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
kwartał 2/2011
[tys. PLN]
kwartał 2/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
AEGON TUnŻ 195170 195531 +0,18% 225275 201614 -10,50%
Allianz TUnŻ 462085 398207 -13,82% 308172 182104 -40,91%
Amplico Life PAPTUnŻiR 343051 418520 +22,00% 187899 229374 +22,07%
Aviva TUnŻ (d.Commercial Union) 460877 493385 +7,05% 382254 387190 +1,29%
AXA TUnŻ 252545 214776 -14,96% 73753 109320 +48,22%
BENEFIA TUnŻ 191935 1905620 +892,85% 103365 191376 +85,15%
BZ WBK-Aviva 138647 186145 +34,26% 10214 94504 +825,24%
Cardif TUnŻ 104955 86418 -17,66% 10923 8914 -18,39%
Compensa TUnŻ 116085 178611 +53,86% 53230 110588 +107,76%
Concordia Capital 11190 11567 +3,37% 2813 4085 +45,22%
Ergo Hestia STUnŻ 217744 239395 +9,94% 35597 40346 +13,34%
Europa TUnŻ 865720 381773 -55,90% 806121 748761 -7,12%
Generali Życie TU 219619 245576 +11,82% 187119 126618 -32,33%
HDI Gerling TUnŻ 162987 143319 -12,07% 54295 75383 +38,84%
ING TUnŻ 499208 413678 -17,13% 815213 249755 -69,36%
Inter Życie TUnŻ 566 1012 +78,80% 348 692 +98,85%
MACIF TUW 2033 2534 +24,64% 353 377 +6,80%
MetLife TUnŻ 62728 -   36526 -  
MyLife TUnŻ - -   - -  
Nordea TUnŻ 524466 381815 -27,20% 586477 423497 -27,79%
OPEN LIFE TUnŻ - 1025030   - 51229  
Polisa Życie TUnŻ 29560 29149 -1,39% 23544 21731 -7,70%
Pramerica TUiR 37052 42604 +14,98% 7241 10949 +51,21%
PZU Życie 3223332 2360306 -26,77% 1614363 2352616 +45,73%
Rejent Life 3015 3100 +2,82% 952 1104 +15,97%
Signal Iduna TUnŻ 9503 8536 -10,18% 4935 3310 -32,93%
Skandia TUnŻ 100957 92661 -8,22% 57324 69910 +21,96%
SKOK TUnŻ 32193 22996 -28,57% 6425 6678 +3,94%
UNIQA TUnŻ 106066 103713 -2,22% 184802 68455 -62,96%
Warta TUnŻ 762959 626039 -17,95% 688307 357003 -48,13%

Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych
Towarzystwo Składka przypisana (brutto) Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto)
kwartał 2/2011
[tys. PLN]
kwartał 2/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
kwartał 2/2011
[tys. PLN]
kwartał 2/2012
[tys. PLN]
zmiana
[%]
Allianz TU 491871 449377 -8,64% 275296 255039 -7,36%
Aviva TU (d. Commercial Union) 86816 97225 +11,99% 39621 42524 +7,33%
AXA TU 29484 46342 +57,18% 11896 14887 +25,14%
BENEFIA TU 65386 63818 -2,40% 30966 37479 +21,03%
BRE Ubezpieczenia TU 37690 49062 +30,17% 14012 15672 +11,85%
BZWBK-AVIVA TU 33677 41639 +23,64% 2399 3210 +33,81%
Compensa TU 271906 267244 -1,71% 139716 138137 -1,13%
Concordia 70895 84070 +18,58% 103670 335476 +223,60%
Cuprum 4172 5105 +22,36% 7823 1161 -85,16%
D.A.S. TU 4390 4254 -3,10% 1036 1021 -1,45%
Ergo Hestia STU 793848 752195 -5,25% 334215 290915 -12,96%
Euler Hermes TU 66838 74815 +11,93% 5691 29944 +426,16%
Europa TU 132321 89514 -32,35% 4449 5823 +30,88%
Generali TU 238031 272698 +14,56% 110060 116221 +5,60%
HDI Asekuracja TU 235660 266627 +13,14% 135785 192066 +41,45%
INTER Polska TU 23299 28986 +24,41% 8303 8597 +3,54%
InterRisk TU 262172 241618 -7,84% 141395 126133 -10,79%
KUKE 8900 8121 -8,75% 7663 7293 -4,83%
Link4 TU 81533 82317 +0,96% 34595 42004 +21,42%
Medica Ubezpieczenia Zdrowotne TU 8939 6429 -28,08% 311 2829 +809,65%
MTU TU 181109 201233 +11,11% 82182 102855 +25,16%
Partner TUiR 386 340 -11,92% 113 123 +8,85%
Pocztowe 10516 9566 -9,03% 7647 6954 -9,06%
PTR 79485 108412 +36,39% 48489 60268 +24,29%
PTU TU 127396 132807 +4,25% 69397 68571 -1,19%
PZM TU 44176 42553 -3,67% 33095 30531 -7,75%
PZU TU 1956610 1995432 +1,98% 1390779 1210847 -12,94%
Signal Iduna TU 11517 13495 +17,17% 10839 7965 -26,52%
SKOK 70717 50939 -27,97% 2885 3780 +31,02%
TUW 88029 107102 +21,67% 51595 71398 +38,38%
TUZ 34644 53043 +53,11% 6939 13664 +96,92%
UNIQA TU 249534 271733 +8,90% 146849 145962 -0,60%
Warta TU 577713 631619 +9,33% 287891 386723 +34,33%