Towarzystwa ubezpieczeń
Aviva TUnŻ (d.Commercial Union)
Pełna nazwa AVIVA TUnŻ S.A.
Adres ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
WWW http://www.aviva.pl
Telefon (22) 557 40 50
Fax (22) 557 40 75
Infolinia 0-801 888 444
Opis Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce.

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa, która zapewnia szeroki zakres ochrony dla klienta i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenie Absolwent, czyli ubezpieczenie życia rodziców połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka.

Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy oferuje polisy o charakterze inwestycyjnym – ze składką regularną (Kapitana Przyszłość) lub ze składką jednorazową (Bonus VIP). Posiadacze polis mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Klienci mogą też zainwestować w produkty strukturyzowane z serii Aviva Gwarancja oraz założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Towarzystwo proponuje też Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego.

Przedsiębiorcom i instytucjom oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Bonus, Zespół) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE).
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej Commercial Union) - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
AVIVA TUnŻ S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 433753 493385 439015 - 343320 387190 421004 -
2011 477863 460877 441590 429370 346796 382254 350871 469671
2010 436527 425390 524769 515918 294346 467617 302840 323637
2009 405549 413195 418680 428631 697060 548632 734946 265667
2008 1391412 1006653 1176750 419120 391156 461097 938709 742455
2007 703449 858328 752899 824397 314028 311330 356833 305172
2006 645643 571413 540660 694673 209609 271033 250396 254885
2005 433837 431017 460854 571283 224983 215348 180186 225899
2004 448372 441319 415083 453966 215727 187910 187174 201409
2003 421265 406059 408064 450317 226649 201952 172700 193808
2002 439225 438645 427142 449677 155555 135645 156410 149957
2001 424719 417035 414133 488728 74881 96855 103636 119768