Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
PARTNER
Pełna nazwa PARTNER S.A.
Adres ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
WWW http://www.tuirpartner.pl/
Telefon (022) 534 56 00
Fax (022) 534 56 15
Opis 26 kwietnia 1996 roku Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 21 maja 1996 roku firma została wpisana do Rejestru Handlowego.