Ubezpieczenie turystyczne
Wyjazd zagraniczny kojarzy się nam z wakacjami, na które z utęsknieniem czekamy przez cały rok. Za granicę jeździmy także w celach służbowych. Jedną i drugą sytuację traktujemy w kategorii miłego spędzenia czasu poza domem. Aby chwile te przeżyć bez obaw, radzimy zainteresować się ubezpieczeniami związanymi z podróżą zagraniczną.

Mimo, że nasz stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń, to wypadki zdarzają się właściwie wszędzie: na ulicy, w samochodzie, samolocie, na plaży itp. Porada medyczna lub hospitalizacja w obcym państwie może, w szczególnym wypadku, doprowadzić nas do bankructwa. Nawet niewielka porada lekarska jest w stanie mocno zdrenować nasz portfel. I tak dla przykładu: dzień pobytu w szpitalu miejskim w Bremie wynosi 800 DM, a w Berlinie 1000 DM, karetka pogotowia - 9 DM/km, RTG kończyny - 70 DM, gips - 120 DM, wyrwanie zęba ze zdjęciem RTG - do 200 DM.


Obecnie towarzystwa posiadają w swojej ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń przydatnych w podróży. Generalnie dzielą się one na: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia dotyczące osoby zawierającej umowę z towarzystwem.
Przy ubezpieczeniu OC towarzystwo bierze na siebie ciężar skutków finansowych nieumyślnie wyrządzonych szkód obywatelowi obcego państwa.

Inna jest sytuacja przy ubezpieczeniach osobowych. W tym wypadku Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonych świadczeń lub pokrycia kosztów nagłych zdarzeń objętych ubezpieczeniem, a powstałych w czasie naszej zagranicznej podróży (np. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie).

Jaki jest okres ubezpieczenia?
Okres ubezpieczenia pokrywa się z czasem pobytu poza granicami kraju.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenia podróży?
W Polsce jesteśmy chronieni ubezpieczeniem zdrowotnym. W sytuacji ekstremalnej wysokie koszty ratowania życia i zdrowia nie obciążają w sposób znaczny naszego budżetu. Wyjeżdżając z kraju należy mieć świadomość, że za każdą poradę lekarską trzeba nam będzie zapłacić duże pieniądze. Nie chroni nas tam krajowe ubezpieczenia zdrowotne.

Gdzie i za ile można kupić ubezpieczenie podróży?
Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiada taki rodzaj ubezpieczeń. Wyjeżdżając indywidualnie przeznacz dodatkowe 50 zł (tygodniowe wakacje) na zakup polisy, dzięki której zapewnisz sobie spokojny wypoczynek. Nie obciążą Cię koszty pomocy medycznej przy nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku. Korzystając z wyjazdów zorganizowanych zwróć uwagę jaki zakres ochrony ma polisa proponowana przez organizatora wycieczki. Cena takiego ubezpieczenia z reguły wliczona jest w podany koszt wyjazdu.

Dodatkowe informacje