Trwa ładowanie...
Notowania

Paged – Wszystkie wiadomości

Opera sprzedała akcje Pagedu
27.01.2009 10:10

PGD
 / 
Opera sprzedała akcje Pagedu

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opera zmniejszyło swój udział w Pagedzie do 3,18 proc. z 6,85 procent.

Wyniki Pagedu ucierpią na opcjach
20.01.2009 9:35

PGD
 / 
Wyniki Pagedu ucierpią na opcjach

Ujemna wycena opcji spółek z grupy Pagedu - Paged-Sklejki, Paged Meble i Woodways, wynosi łącznie blisko 53 mln złotych.

Opera TFI sprzedała sporo akcji Pagedu
05.01.2009 13:30

PGD
 / 
Opera TFI sprzedała sporo akcji Pagedu

Fundusze zarządzane przez Opera TFI zeszły do poziomu 7,31 proc. zaangażowania w Pagedzie z 18,16 procent.

Paged może skupić swoje akcje
07.10.2008 9:24

PGD
 / 
Paged może skupić swoje akcje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pagedu wyraziło zgodę na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia. Firma może wydać na ten cel do 35 mln złotych.

Paged chce powtórzyć wynik z 2007 roku
11.08.2008 13:02

PGD
 / 
Paged chce powtórzyć wynik z 2007 roku

Paged liczy, że restrukturyzowany segment meblowy spółki wyjdzie na plus w czwartym kwartale tego roku.

DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Paged
10.12.2007 18:39

PGD
 / 
DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Paged

Analitycy DM PKO BP w raporcie z 30 listopada podtrzymali rekomendację dla Pagedu "kupuj", wyznaczając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 40 złotych.

Paged Meble zwiększył moce produkcyjne
22.08.2007 7:50

PAGED
 / 
Paged Meble zwiększył moce produkcyjne

Paged Meble, spółka zależna Pagedu, kupiła od wrocławskiej firmy Werder za 13,2 mln zł grunty z zakładem produkcji mebli w Jarocinie - poinformował Paged w komunikacie.

Paged przedstawił koncepcję połączenia Swarzędza i Pagedu Meble
29.03.2007 22:49

PAGED
 / 
Paged przedstawił koncepcję połączenia Swarzędza i Pagedu Meble

Prezes Paged SA poinformował w czwartek PAP, że przedstawił prezesowi Swarzędz Meble koncepcję połączenia tej spółki z firmą Paged Meble.

Paged obniżył prognozę zysku
20.02.2007 9:25

PGD
 / 
Paged obniżył prognozę zysku

Grupa kapitałowa Paged obniżyła prognozę zysku netto i przychodów na 2006 rok do odpowiednio 11,7 mln zł i 320 mln zł w związku ze słabszymi wynikami spółek zależnych, których wyniki podlegają konsolidacji.

Paged oczekuje spadku zysku grupy do 18,25 mln zł
26.01.2005 10:21

PAGED
 / 
Paged oczekuje spadku zysku grupy do 18,25 mln zł

Zarząd Pagedu prognozuje, że skonsolidowany zysk netto spółki w 2005 roku spadnie do 18,25 mln zł z 23,3-23,8 mln zł planowanych na 2004 rok, a przychody wzrosną do 344,1 mln zł z 321,8 mln zł w 2004 roku

Paged podniósł prognozę zysku grupy
26.11.2004 17:45

PAGED
 / 
Paged podniósł prognozę zysku grupy

Grupa Kapitałowa Paged SA po przeanalizowaniu wyników za III kwartał tego roku podniosła prognozę zysku netto na 2004 rok do 23,3-23,8 mln zł z 19,6 mln zł. Prognoza skonsolidowanych przychodów pozostała niezmieniona i wynosi 321,8 mln zł

Paged podwyższył prognozę zysku
20.09.2004 8:24

PAGED
 / 
Paged podwyższył prognozę zysku

Grupa Kapitałowa Paged SA, po przeanalizowaniu wyników finansowych po dwóch kwartałach, podwyższyła prognozę zysku netto na 2004 rok o 4,5 mln zł do 19,6 mln zł, przychodów ze sprzedaży o 29,5 mln zł do 321,8 mln zł - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Paged chce skupić własne akcje za 20 mln zł
04.08.2004 9:42

PAGED
 / 
Paged chce skupić własne akcje za 20 mln zł

NWZA Pagedu planuje upoważnić zarząd do kupowania w celu umorzenia akcji spółki do kwoty 20 mln zł. Według planów spółka będzie mogła nabywać akcje własne najpóźniej do 31 grudnia 2005 r.

Paged nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2004 rok
07.05.2004 13:36

PAGED
 / 
Paged nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2004 rok

Prezes Pagedu SA Edmund Mzyk nie wyklucza, że z zysku za 2004 roku spółka wypłaci akcjonariuszom dywidendę, a po drugim kwartale tego roku rozważy podwyższenie tegorocznych prognoz wyników finansowych.

Nie będzie fuzji Yawalu i Pagedu
19.06.2002 10:49

YAWAL
 / 
Nie będzie fuzji Yawalu i Pagedu

Yawal SA oraz Paged SA zrezygnowały z planów połączenia obu spółek. Yawal nie podał powodów rezygnacji z planów połączenia.

Zamieszanie wokół transakcji Yawal-Paged
18.06.2002 8:51

YAWAL
 / 
Zamieszanie wokół transakcji Yawal-Paged

NWZA Pagedu SA powołało biegłego rewidenta do spraw szczególnych, który ma zbadać zarzuty mniejszościowych akcjonariuszy dotyczące parytetu wymiany akcji między Pagedem a Yawalem

Zawieszenie postępowania przeciwko Yawalowi
07.06.2002 8:39

YAWAL
 / 
Zawieszenie postępowania przeciwko Yawalowi

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zawiesiła postępowanie w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu 2.025.000 akcji serii F Yawalu emitowanych w związku z planowanym połączeniem z Pagedem

NWZA Pagedu zdecyduje 15 grudnia o połączeniu z Yawal System SA
22.11.2001 14:24

PAGED
 / 
NWZA Pagedu zdecyduje 15 grudnia o połączeniu z Yawal System SA

Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone na drodze przeniesienia całego majątku Pagedu na Yawal w zamian za 2.025.000 akcji emisji połączeniowej, które Yawal przyzna akcjonariuszom Pagedu.