Fraza

"papiery wartościowe"

została znaleziona (3098 wyników)
 • Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, 4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r (...)
 • Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD - Polska

  (...) papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (...)
 • USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

  (...) wartościowe 22.15.99-00.00 58.19.14.0 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe (...)
 • GALERIA: Debiut Tauronu na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • ochrona [3/323] w Praca.Money.pl

  (...) Kierownik ds. Rozwoju Provident Polska S.A. należy do notowanej na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych grupy International Personal Finance. Korzenie firmy sięgają 1880 r.... 2011-05-12 Kierownik ds (...)
 • Depozyt nieprawidłowy

  (...) wartościowe Instrumenty pieniądza elektronicznego Instrumenty pochodne Instytucja kredytowa Kwity depozytowe Obligacje skarbowe Papiery wartościowe Treści do Internetowej Encyklopedii Prawa dostarcza (...)
 • Hipoteczne listy zastawne

  (...) Hipoteczne listy zastawne A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Hipoteczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne są papierami wartościowym imiennym lub na okaziciela, których podstawę (...)
 • Instytucja finansowa

  (...) wartościowymi, i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją, j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami, k) świadczenia usług w zakresie doradztwa (...)
 • Konosament

  (...) ) podpis przewoźnika albo kapitana statku lub innego przedstawiciela przewoźnika. Konosament jako papier wartościowy Konosament może być przeniesiony na inną osobę, która przez przeniesienie nabywa (...)
 • List przewozowy

  (...) lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym. Inaczej niż konosament, list przewozowy nie stanowi papieru wartościowego. Powiązane hasła Papiery (...)
 • Obligacje zamienne

  (...) . Powiązane hasła Instrumenty pochodne Papiery wartościowe Raporty bieżące Raporty okresowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Walne zgromadzenie spółki akcyjnej Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (...)
 • Przechowanie

  (...) mu na przechowanie (art. 835 kodeksu cywilnego). Z treści tego przepisu wynika, że przedmiotem przechowania mogę być jedynie rzeczy ruchome. Przedmiotem przechowania mogą być również pieniądze, papiery wartościowe itp (...)
 • Przyjęte praktyki rynkowe

  (...) rynkach finansowych i które są, w drodze uchwały, akceptowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 45 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...)
 • Publiczny list zastawny

  (...) Publiczny list zastawny A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Publiczny list zastawny Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji (...)
 • Rezerwa obowiązkowa banków

  (...) i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu (...)
 • Subemitent usługowym

  (...) zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu (...)
8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| ... +10| +25| +100| 207
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy papiery wartościowe? Zadaj pytanie na forum o papiery wartościowe lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania papiery wartościowe