Fraza

"papiery wartościowe"

została znaleziona (3098 wyników)
 • Certyfikaty inwestycyjne

  (...) Jednostki uczestnictwa Papiery wartościowe Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym Usługi finansowe Zarządzanie portfelem Aktywa Baza instrumentów pochodnych Doradztwo inwestycyjne Firmy inwestycyjne (...)
 • Czynności bankowe

  (...) akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 7) wykonywanie innych czynności (...)
 • Indos

  (...) Indos A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Indos Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym (...)
 • GALERIA: Debiut Tauronu na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • Kluby inwestorów

  (...) ) wspólnego działania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególności poprzez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe lub inne maklerskie (...)
 • Prawa pochodne

  (...) wartościowych do której zaliczają się zbywalne prawa majątkowe powstające w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia innych papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie (...)
 • Sprawozdanie finansowe

  (...) funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów (...)
 • Usługi finansowe

  (...) papierami wartościowymi. 8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją 9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej (...)
 • Zarządzanie portfelem

  (...) portfelem papierów wartościowych ), to w skład portfela wchodzić mogą papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy (...)
 • Znaki legitymacyjne

  (...) Znaki legitymacyjne A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Znaki legitymacyjne Przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek (...)
 • GETIN HOLDING SA skonsolidowany raport roczny > Komunikaty ze spółek > Giełda

  (...) :45 GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta 2010.04.01 16:34 GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta Wcześniejsze komunikaty Spółki 2010.03.02 16:42 GETIN HOLDING SA (...)
 • GPW > GPW w Warszawie SA (GPW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda

  (...) wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (...)
 • IPOPEMA > Ipopema Securities SA (IPE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda

  (...) i przejęć, pełnienie funkcji głównego koordynatora transakcji zmierzających do pozyskania finansowania w drodze emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym publiczne oferty akcji) oraz usługi (...)
 • Arbitraż - Słownik terminów w Money.pl

  (...) Arbitraż - Słownik terminów w Money.pl Arbitraż Termin Arbitraż Opis łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów wartościowych. Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego (...)
 • DM BZ WBK - MarketMoney.pl

  (...) się do serwisu. Możesz też zdecydować, czy chcesz przeglądać papiery wartościowe w nazwie pełnej czy skróconej, zdefiniować własną listę papierów wartościowych, a także skorzystać z opcji szybkiego składania (...)
 • Oszczędności i inwestycje - MarketMoney.pl

  (...) środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Poprzez wpłacanie środków do funduszu są nabywane jego jednostki uczestnictwa. rozwin porównaj oferty (...)
6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| ... +10| +25| +100| 207
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy papiery wartościowe? Zadaj pytanie na forum o papiery wartościowe lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania papiery wartościowe