Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Dramat posiadaczy bitcoina. Giełda zniknęła

wiwan / 2014-04-02 20:49 / Tysiącznik na forum
Nie popisuję się. Artykuł był opublikowany 25 lutego przed 9 rano i od tego czasu komentarze do niego są na forum obecne. Sam artykuł jest zalinkowany na początku wątku, można go też odszukać wśród wiadomości giełdowych http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

wiwan / 2014-04-02 13:53 / Tysiącznik na forum
Zostało przeniesione od maja 2011 r, kiedy powstały subkonta. Obecna zmiana w systemie tego 'dziedziczenia' do ZUS nie wprowadziła, a jedynie w obu systemach 'poszerzyła' czasowo, tj. umożliwiła 'dziedziczenie' jeszcze przez 3 lata po przejściu na emeryturę.

Re: Składki ZUS

wiwan / 2014-04-02 13:23 / Tysiącznik na forum
Monitować pracodawcę by realizował swój obowiązek jako płatnika składek ZUS tj. skontaktował się z dedykowanym I oddz. ZUS w Warszawie, 00-917 Warszawa
ul. Senatorska 6/8, wcześniej uzyskać NIP od naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15.

formalności to zgłoszenie firmy jako płatnika, a pracownika jako ubezpieczonego i comiesięczne wysyłanie deklaracji rozliczeniowej i odprowadzanie składek.

Przejęcie na siebie tych obowiązków przez pracownika to duża odpowiedzialność i zamieszanie. Terminy, zaokrąglenia, naliczenia tylko od części wynagrodzenia, gdy są wypłacane zasiłki chorobowe itd. To bardziej skomplikowane, niż gdyby prowadziła Pani po prostu DG w Polsce, bo tu podstawa jest deklarowana, ale stała zasadniczo.

Pomijając kwestię prawną, że pracodawca jak rozumiem nie wywiązuje się z obowiązku- jest kwestia stricte praktyczna dla Pani- brak ubezpieczeń. Co ze świadczeniami NFZ ? Co z ewentualnym chorobowym, macierzyńskim ? Co (odpukać) z ewentualnym wypadkiem przy pracy/rentą z tyt. niezdolności do pracy, gdy czasem brak JEDNEGO dnia stażu ubezpieczeniowego pozbawia w ogóle prawa do renty mimo uzyskania orzeczenia lekarskiego ZUS nawet o całkowitej i trwałej (dożywotniej) niezdolności do pracy ???

Re: Składki ZUS

wiwan / 2014-04-02 11:06 / Tysiącznik na forum
Jeśli zatrudnia w Polsce oddział, przedstawicielstwo firmy zagranicznej, to zasady są identyczne jak w przypadku pracodawcy polskiego. Samodzielne odprowadzanie tylko* w przypadku braku ww jednostek w Polsce i podpisania umowy z pracodawcą o przejęciu obowiązków płatnika przez pracownika.

Podstawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.) oraz przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 284/1 z 30 października 2009 r. ze zm.). oraz polska Ustawa o systemie ub. społecznych.

* pomijam sytuację, gdy 'zatrudnienie' polega na samozatrudnieniu, kontrakcie 'pracownika', który ma DG i wykonuje pracę w ramach tej DG.

Re: prywatny fundusz emerytalny za granica - możliwy?

wiwan / 2014-04-02 10:51 / Tysiącznik na forum
Ma obowiązek tak jak polski pracodawca. A więc zgłaszania do ubezpieczeń, wysyłania deklaracji rozliczeniowych, naliczania i odprowadzania składek. Gdyby nie miał oddziału, przedstawicielstwa - mógłby obowiązki te na drodze umowy scedować na pracownika-ubezpieczonego.

Co do PPE. Tak, to ub. dodatkowe- zaliczane do III filaru obok IKE i IKZE.

http://www.money.pl/archiwum/wydarzenia/pracowniczy;program;emerytalny.html

Podstawa działania
USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach emerytalnych

oraz

USTAWA
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Nie linkuję ww aktów na Money, bo były wielokrotnie nowelizowane, więc lepiej odszukać wersje ujednolicone na ISAPie.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-04-02 10:09 / Tysiącznik na forum
No więc tak jak napisałem- niech to MĄŻ właśnie zgodnie z ustawą (art. 37) zgłosi w KRUS i udokumentuje, że nie spełnia Pani warunków ponownego podlegania ub. rolniczemu i jeśli dotychczasowa decyzja o wymiarze składek opiewała na Was dwoje- żąda wydania nowej, opiewającej tylko na niego.

Re: prywatny fundusz emerytalny za granica - możliwy?

wiwan / 2014-04-02 10:06 / Tysiącznik na forum
Pytanie raczej nie na to forum. Przypuszczam, przez analogię z zasadami polskimi dawny pracowniczy fundusz był skojarzony z konkretnym pracodawcą, więc przyjmowanie składki od kogoś innego, za kogoś kto nie jest pracownikiem nie jest możliwe. Chyba, że na zasadzie kontynuacji - tj. wpłat dokonywanych przez byłego pracownika samodzielnie. W Polsce nie jest to możliwe.

Co więcej obecny pracodawca nie ma żadnego interesu w przekazywaniu dodatkowej składki do obcego programu. Co więcej stanowiłoby to jakiś koszt dodatkowy.

Jeśli obecny pracodawca ma przedstawicielstwo/oddział Polsce i na tej zasadzie jest Pani zatrudniona, to podlega Pani polskim zasadom PPE.

Re: Dramat posiadaczy bitcoina. Giełda zniknęła

wiwan / 2014-04-02 09:36 / Tysiącznik na forum
Masz trzy opcje wyświetlania postów w wątku. Skorzystaj z niej. Dwa pierwsze posty pod wątkiem pochodzą już z pierwszych 40 minut po opublikowaniu artykułu.

Re: Niemal 100-procentowa poprawa wyników CCC

wiwan / 2014-04-02 09:33 / Tysiącznik na forum
Jakie ma to znaczenie dla inwestorów ?

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

wiwan / 2014-04-02 09:21 / Tysiącznik na forum

Czemu nikt np. nie napisze, ile polski ZUS zatrudnia urzędników i jak to się ma do np. USA


Znalezienie 1 informacji zajmuje 3 sekundy:

"Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ok. 45,5 tys. pracowników, rozmieszczonych w 43 oddziałach, 212 inspektoratach i 70 biurach terenowych w miastach w całym kraju".

Dla porównania z USA jest niezbędna analiza całego amerykańskiego systemu ubezpieczeń, a więc liczby różnych ubezpieczeń, systemu (liczby i sposoby wypłaty) świadczeń, zadań zleconych na rzecz innych podmiotów ( u nas na rzecz NFZ ) itd.

Wszyscy w dyskusji o ZUS i OFE, ich efektywności i kosztach łatwo zapominają, że ZUS obsługuje również np. zasiłki macierzyńskie, świadczenia wypadkowe, kilka rodzajów rent itd.

Re: Mieszkanie dla Młodych. Opublikowano nowe limity

wiwan / 2014-04-02 09:08 / Tysiącznik na forum
Z dokładnością do grosza, bo tak na podstawie USTAWY
z dnia 27 września 2013 r.
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

BGK je właśnie podaje, bo są iloczynem iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej
mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Wskaźnik jest też co do grosza, bo jest średnią
arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Obie ustawy NIE nakazują zaokrągleń do pełnych złotych. Ceny mieszkań są coraz częściej wyrażane po prostu w kwotach pełnych za mieszkanie, a nie za 1 m kwadratowy, powierzchnia jak wiadomo do 0,01 m kwadratowego.

Gdyby chodziło o Twoje mieszkanie i Twoją chęć skorzystania z programu i miałbyś przekroczenie limitu ceny o 1 grosz, a limity były zaokrąglone do pełnych złotych oczywiście miałbyś inne zdanie...

Re: Emerytura po emigracji.

wiwan / 2014-04-01 22:27 / Tysiącznik na forum
Nie wliczają się dochody/składki zagraniczne do ustalenia wysokości świadczenia polskiego, ale okresy ubezpieczenia mogą być wzajemnie zaliczone, jeśli do uzyskania świadczenia w danym kraju jest wymagany jakiś minimalny staż, ale staż w tym kraju jest za mały. Dla roczników młodszych niż 1949 oznacza to np. zaliczenie stażu ubezpieczenia irlandzkiego na potrzeby spełnienia warunku uzyskania emerytury częściowej w Polsce.

Przydatne hasło- wspólnotowa koordynacja rent i emerytur.

Re: Praktyki

wiwan / 2014-04-01 21:25 / Tysiącznik na forum
Aktualny jest ZLECENIODAWCA, nie pracodawca.

To jakie koszty 'praktyka' będzie stanowić zależy od tego od tego, czy 'praktyka' będzie etatem czy zleceniem czy dziełem. W przypadku etatu koszt będzie wyższy niż Twoje brutto, w przypadku dzieła i zlecenia (jeśli nie przystąpisz do dobrowolnych ub. społecznych) koszt będzie równy Twojemu brutto.

Co do samych czynności płatnika- zawsze jakieś są czy to wobec US, czy ZUS. No chyba że 'praktyka' będzie zleceniem bezpłatnym, co jest możliwe ale musi jasno wynikać z umowy.

Re: Praktyki

wiwan / 2014-04-01 20:55 / Tysiącznik na forum
Sformalizowane są jedynie :
- praktyki studenckie, odbycia których wymaga uczelnia dla uzyskania dyplomu, na które czasem po prostu kieruje i ma umowę z pracodawcą, u którego się odbywają
- staże (w tym absolwenckie) organizowane przez PUP
- praktyki dla uczniów, a więc pracowników młodocianych

Żadna z ww okoliczności jak rozumiem tu nie zachodzi. Więc jedyne ograniczenie jakie przychodzi mi do głowy, to ewentualny zakaz konkurencji w mowie z obecnym zleceniodawcą - co byłoby dość egzotyczne lub u wybranego 'praktykodawcy', gdyby zlecenie i 'praktyka' odbywały się w tej samej dziedzinie.

Konfliktu podatkowego, czy ubezpieczeniowego bez względu na to, czy 'praktyka' byłaby w formie dzieła, zlecenia, etatu... nie ma.

Re: Pomoc adwokata i radcy za darmo

wiwan / 2014-04-01 20:26 / Tysiącznik na forum
Szanowna Pani !

Niestety tak jak i inni forumowicze w tym wątku nie zwróciła Pani uwagi na to, że dotyczy on artykułu sprzed 7 lat, który informuje o powstaniu sieci punktów bezpłatnych porad prawnych w kraju. To zwykła informacja dnia. Portal Money.pl w tym miejscu nie oferuje takiej pomocy prawnej.

Może Pani spróbować w dziale prawnym forum:

http://www.money.pl/forum/katalog,5,0,0,40,0,prawo.html

może ktoś z innych użytkowników potrafi coś doradzić.

Najnowsze wpisy