Na skróty
  • WAŻNE
  • Donald Tusk prezydentem Europy!
Forum Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Debata o służbie zdrowia? Kaczyński i Tusk się mylą, za leczenie trzeba płacić

wiwan / 2014-02-18 13:15 / Tysiącznik na forum
Dokładnie tak. Zresztą składka zdrowotna to właściwie podatek, więc zwrot byłby tak samo zasadny jak w przypadku finansowania sobie ochrony przez agencję zamiast finansowania policji.

Przy okazji tej dyskusji (nie tu, ale w rządzie i parlamencie) warto może też zastanowić się nad....likwidacją składki zdrowotnej, tj.:
-uznać, że ubezpieczony jest każdy posiadacz peselu
- skończyć z bezsensownym najpierw naliczaniem składki, potem jej odprowadzaniem, odliczaniem jej większości od PIT, egzekwowaniem przez ZUS
- skorygować - niestety w górę stawkę PIT (o ok. 1 pkt) i ewentualnie inne podatki
- urealnić podatek rolników pod tym kątem
- finansować system opieki zdrowotnej z podatków

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-02-18 12:58 / Tysiącznik na forum
Jak nadpłata, z jakiego tytułu i co mówi decyzja.

Co do zasady w przypadku wypłacenia świadczenia nienależnego i istnienia dalszego prawa do świadczenia Zakład sam to rozlicza, tj. wypłaca świadczenie bieżące częściowo* aż do rozliczenia zwrotu renty określonego w decyzji o nienależności pobranego świadczenia za dany okres.

* to jaka część może być potrącana wynika z art. 139 do 141 ustawy emerytalnej.

Czyli można potrącić nawet 50% renty, ale do wypłaty musi zostać min. 60 % renty minimalnej.

Re: koszty uzyskania przychodu

wiwan / 2014-02-18 12:33 / Tysiącznik na forum
Pracownicze zryczałtowane KUP są niepodzielne miesięcznie, a nie rocznie. W Pana przypadku skoro zatrudnieni trwało i w styczniu i w grudniu- w rozliczeniu rocznym można wykazać koszty pełnoroczne tj. 1668, 72 zł jeśli zakład pracy jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, 1335 zł- jeśli w tej samej miejscowości.

Re: ulga na jedno dziecko

wiwan / 2014-02-18 12:17 / Tysiącznik na forum
To, że pozostawała Pani w związku małżeńskim przez cały 2013 r. (jak rozumiem) powoduje, że prawo do ulgi zależy od łącznej sumy dochodów obojga małżonków. Zatem Pani dochód ponad 56000 nie dyskwalifikuje z prawa do ulgi, dyskwalifikuje suma Pani i męża dochodów wyższa niż 112 000.

Chodzi o dochód podlegający PIT, a więc po odliczeniu kosztów uzyskania i składek społecznych.

Re: przejście ze zlecenia na etat = brak zwrotu podatku

wiwan / 2014-02-18 11:35 / Tysiącznik na forum
Kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł wynikająca ze skali podatkowej PIT dotyczy całorocznego dochodu opodatkowanego wg. zasad ogólnych bez względu na liczbę źródeł. Nie jest to kwota "ze zlecenia", ale kwota z 2013 r. z dochodów z etatu ORAZ ze zlecenia.
Wiek nie ma tu znaczenia dla zasad PIT, ma wpływ na brak oskładkowania.

Zwrot jest mniejszy, bo w czasie etatu płatnik już 1/12 ww kwoty przy naliczani zaliczki PIT już uwzględniał.

Re: Utrata renty

wiwan / 2014-02-18 11:28 / Tysiącznik na forum
Proszę jaśniej- matka prowadziła Działalność gospodarczą ? Obecna decyzja odmowna wskazuje na brak wymaganego stażu, w tym warunku 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu ?
Uznano rentę za nienależną od 2004 r. i jest decyzja o zwrocie pobranej renty wstecz ?

Co jest w decyzji obecnie uzyskanej ? Czy obecnie stawanie przed komisją wynikało z tego, że od 2004 renta była okresowa i po prostu 'się kończyła' tj. dobiegał końca okres na jaki ostatnio została przyznana. Czy też była bezterminowa, albo kończąca się później, a ZUS sam z siebie wydał decyzję przerywającą rentę ?

Re: zadatek a ważność umowy

wiwan / 2014-02-18 11:00 / Tysiącznik na forum
Ratuje. Z takiej konstrukcji zapisów umowy wynika, że nie została ona zawarta. Dostawca szyby zbyt się pospieszył (nie chodzi tu o 14 dni).
PS. To, że w umowie nie ma zapisu o możliwości jej rozwiązania przez kupującego nie stanowi, że takiej możliwości nie ma- wynika ona po prostu z KC, a zadatek jest zabezpieczeniem właśnie na taki wypadek. Zapis o braku takiej możliwości byłby klauzulą niedozwoloną. Ale to już inna kwestia.

Re: Sprzedawca butów miał ponad miliard złotych przychodów

wiwan / 2014-02-18 10:37 / Tysiącznik na forum
CIT jest podatkiem DOchodowym.

Re: Pojedynek Kaczyński-Tusk? Jest odpowiedź

wiwan / 2014-02-18 10:29 / Tysiącznik na forum
Nie jest to dziedziczenie w rozumieniu KC, czyli takie jak w przypadku np. mieszkania.

Re: Debata o służbie zdrowia? Kaczyński i Tusk się mylą, za leczenie trzeba płacić

wiwan / 2014-02-18 10:10 / Tysiącznik na forum
Zapominasz o 'małym' szczególe odliczania 86% tej składki od PIT, a więc o efektywnym jej poziomie 1,25% podstawy.

Re: Pomoc w napisaniu odwołania od decyzji

wiwan / 2014-02-17 22:46 / Tysiącznik na forum
Niestety- ustawa o świadczeniach przedemerytalnych jest w tym zakresie jasna i nieubłagana. Wymaga min. 6 miesięcy zatrudnienia przed utratą pracy, by w ogóle były spełnione warunki wyjściowe do uzyskania świadczenia. Nie ma zapisu na jaki mogłaby się Pani powołać. Decyzja ZUS nie mogła być w tej sytuacji inna.

Co więcej niestety z art. 11 ustawy o świadczeniach wynika również to, że w odróżnieniu od renty czy emerytury nie ma możliwości uzyskania świadczenia przedemerytalnego w drodze wyjątku tj. na podstawie uznaniowej poniekąd decyzji prezesa ZUS w sytuacji, gdy ubezpieczony nie spełnił warunków ustawowych na skutek szczególnych okoliczności życiowych, nie ma środków do życia itd.

Re: Renta rodzinna po ojcu

wiwan / 2014-02-17 22:35 / Tysiącznik na forum
By renta po Twoich 18 urodzinach była dzielona na pół czyli matka nada była do renty uprawniona musiałaby zajść sytuacja taka, że
matka skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy nie później niż 5 lat po śmierci Twojego ojca = jej męża.
Chodzi o niezdolność orzeczoną przez lekarza ZUS.
Jak rozumiem- nie zaszła taka sytuacja, więc wraz z Twoimi 18 urodzinami (formalne zaprzestanie wychowywania Cię) matka straci prawo do renty rodzinnej, całość renty będzie należna Tobie.

Jeśli któryś z ww warunków (wiek/niezdolność) zostanie spełniony przez matkę do 5 lat od Twoich 18 urodzin- uzyska ona prawo do renty ponownie.

Re: Renta

wiwan / 2014-02-17 22:25 / Tysiącznik na forum
Nie ma podstaw do uzyskania renty wstecznie.

Decyzja rentowa powinna więc opiewać na okres od stycznia 2014 do marca 2015. Tak, czekają Was kolejne stawania przed orzecznikiem, a raczej jego wizyty w celu przedłużenia prawa do renty. Z tym, że jeśli któreś badanie wypadnie na mniej niż 5 lat przed uzyskaniem przez mamę powszechnego wieku emerytalnego i będzie to już po min. 5 latach renty i lekarz kolejny raz orzeknie niezdolność to musi już wydać to orzeczenie już do daty uzyskania przez nią wieku emerytalnego. Wraz z wiekiem emerytalny mama uzyska w takiej sytuacji emeryturę z urzędu.

Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

wiwan / 2014-02-17 22:09 / Tysiącznik na forum
Zwolnienie dyscyplinarne jest natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Co to znaczy "zostałam przywrócona". Można przywrócić, jeśli dyscyplinarkę się wycofa. A nie można jej wycofać bez zgody pracownika. Zgodziła się Pani na to ?

Re: Renta rodzinna po ojcu

wiwan / 2014-02-17 22:04 / Tysiącznik na forum
Do renty jesteście obecnie uprawnione obie. Z chwilą uzyskania pełnoletności na podstawie dowodu osobistego po prostu złożysz dyspozycję, by Twoja część renty lub* cała renta jeśli będziesz jedyną uprawnioną była przekazywana na wskazane konto lub adres zamieszkania. Dokumentem dodatkowym będzie zaświadczenie ze szkoły, potem studiów- na takiej samej zasadzie na jakiej teraz tj. od ukończenia przez Ciebie 16 lat matka dostarcza zaświadczenia z Twojej szkoły. Inne dokumenty (akt zgonu, świadectwa pracy ojca itd.) już nie będą potrzebne- zostały dostarczone 12 lat temu.

* to zależy od wieku matki i ewentualnej jej niezdolności (orzeczonej) do pracy.

Najnowsze wpisy