Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-10-17 21:53 / Tysiącznik na forum
Mama raczej z tyt. bycia żoną rolnika.
Ty- jeśli masz ukończone 16 lat i stale w gospodarstwie pomagasz oraz zamieszkujesz -spełniasz definicję domownika właśnie i ub. społecznemu podlegasz, powinny być odprowadzane składki za Ciebie.
Sam fakt uczęszczania do szkoły z tego nie zwalnia. Oczywiście w przypadku np. szkoły z internatem, studiów itp. okolicznościach w których w domu/gospodarstwie zjawiasz się tylko na weekendy- nie jest spełniony warunek stałego pomagania w gospodarstwie.

Re: Wcześniejsza emerytura. Pięć sposobów, jak nie pracować do 67 roku życia

wiwan / 2014-10-17 17:53 / Tysiącznik na forum
Nigdzie nie lecę, zwracam uwagę na kwestię formalno-prawną. Ubezpieczony zanim spełni warunki uzyskania świadczenia (wiekowo-stażowe) NIE ma żadnego prawa nabytego w postaci aktualnie obowiązujących warunków uzyskania świadczenia.

Bronię zdrowego rozsądku, a nie rządu.

Re: Wcześniejsza emerytura. Pięć sposobów, jak nie pracować do 67 roku życia

wiwan / 2014-10-17 12:28 / Tysiącznik na forum
???
Ty tak poważnie ?- urzędnicy ZUS wykonują zapisy ustaw tworzących system emerytalny.

Owszem są błędy w indywidualnych sprawach- pani Zenobii z Sokółki, i Anzelma z Częstochowy, którzy na skutek błędu urzędnika uzyskali inną emeryturę, niż powinni, bo konkretny urzędnik pomylił się przy liczeniu np. lat składkowych.

Ale nie ZUS wymyślił system.

Samo to, że system jest repartycyjny skazuje ZUS, a raczej FUS na chroniczny niedobór składki w stosunku do wypłacanych świadczeń- to zwykła arytmetyka. Nawet przy założeniu braku przywilejów, a nawet jednakowego wieku emerytalnego i zakończenia wydłużania życia emerytów.

Re: Wcześniejsza emerytura. Pięć sposobów, jak nie pracować do 67 roku życia

wiwan / 2014-10-17 12:21 / Tysiącznik na forum
Po co dochodzenie- masz szereg raportów okresowych samego Zakładu, opracowań Ministerstwa PiPS, czy podmiotów niezależnych ( te najliczniejsze są przy okazji pojawiania się projektów większych zmian systemu.

Osądzić ?

Ubezpieczonych za to, że żyją coraz dłużej ?
Inflację za to, że istnieje ?
Konstytucję za to, że wymaga waloryzacji świadczeń ?

Można mieć pretensje do kolejnych rządów/posłów, że nie reformują radykalniej i nie zabierają kolejnych przywilejów- pozostali właściwie tylko górnicy w systemie powszechnym.

Re: Podwójne ubezpieczenie grupowe

wiwan / 2014-10-17 12:09 / Tysiącznik na forum
Co do zasady ubezpieczenia osobowe, a o takie tu chodzi- mogą być wielokrotne, tj. z kilku polis jednocześnie, bez ograniczeń łączne sumy kwot jak w przypadku ubezpieczeń majątkowych.

Jeśli więc nie ma w którejś z polis jakiejś klauzuli wyłączającej w tym zakresie- to jak najbardziej dwa świadczenia są należne.

Re: Wcześniejsza emerytura. Pięć sposobów, jak nie pracować do 67 roku życia

wiwan / 2014-10-17 12:04 / Tysiącznik na forum
System jest ustawowy. Pomysłodawcą jest PAŃSTWO, czyli my.
Nie mają nic do tego urzędnicy ZUS i ich majątki osobiste.

Re: Wcześniejsza emerytura. Pięć sposobów, jak nie pracować do 67 roku życia

wiwan / 2014-10-17 11:39 / Tysiącznik na forum
Mundurowi skorzystali z zasady zaufania do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony interesów w toku, a nie praw nabytych. Bo w ich przypadku zmiana zasad była znaczna.

W systemie powszechnym- zmiana jest stosunkowo mniej znaczna i rozpisana na długie lata.

Reforma nie zabrała praw nabytych, bo takowe ma dopiero emeryt, a nie ubezpieczony.

Zasadę tę złamał jedynie art. 103a ustawy w zakresie, w jakim wstecznie zmuszał emerytów, którzy uzyskali świadczenie przed 2011 r. a stosunku pracy z ostatnim przed wnioskiem emerytalnym pracodawcą nie rozwiązali, by tego rozwiązania dokonali, by świadczenie nie zostało zawieszone od listopada 2011.

To TK uchylił.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-10-17 11:25 / Tysiącznik na forum
Tryb szkoły- dzienna/ wieczorowa/ zaoczna, czy studiów- stacjonarne/ niestacjonarne jest BEZ wpływu na prawo do renty rodzinnej jak i na jej wysokość.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-10-17 10:25 / Tysiącznik na forum
R. strukturalną od 2004 r. wypłaca ARiMR, a nie KRUS. Wypłaty świadczeń z KRUS są znane i zapisane szczegółowo w ustawie o ub.społ. rolników.

R. strukturalna- na podstawie wspomnianego rozporządzenia, które jest tu enigmatyczne. Jeśli przyjąć, że Agencja stosuje tu analogię- to:
renta za ostatni miesiąc jest świadczeniem należnym w całości, czyli w kwocie jak za miesiąc poprzedni.
I tu powstaje kwestia techniczna:
- jeśli renta wpływa na konto- współwłaściciele albo osoba wskazana w banku w zapisie na wypadek śmierci ma prawo rentę wraz z innymi środkami wypłacić. W innej sytuacji- normalne postępowanie spadkowe.
- jeśli renta 'przychodzi' z listonoszem- rodzina nie ma prawa jej pobrać za zmarłego- informuje listonosz o śmierci, z adnotacją o śmierci wraca ona do Agencji, ale rodzina może osobnym wnioskiem zgłosić żądanie jej wypłaty.

Tak, czy inaczej należy zawiadomić Agencję o śmierci. Jeśli zawiadomienie jest na tyle wczesne, że ostatnia wypłata już nie zostanie zrealizowana- postępowanie jak wyżej- tj. wniosek rodziny o jej wypłatę.

Zdecydowanie natomiast renta za kolejny miesiąc już jest nienależna, i jeśli zostanie wypłacona ( na skutek np. zbyt późnego poinformowania Agencji, czy błędu Agencji mimo zawiadomienia )- będzie ona do zwrotu jako nienależna.

Re: dotacja a konto prywatne

wiwan / 2014-10-17 09:59 / Tysiącznik na forum
Tak, można - przecież nie ma obowiązku regulowania faktur dokonując przelewu albo transakcją bezgotówkową (karta). A wydatki są zgodne z umową/regulaminem.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-10-16 17:04 / Tysiącznik na forum
Niestety NIE, właśnie z powodu posiadania prawa do swojej renty chorobowej- co wynika z par. 10, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wdowa na zasadach ogólnych może wnioskować o r. rodzinną po zmarłym.

Ps. Nie ma chyba finansowo/organizacyjnego sensu, by wdowa składała wniosek o rezygnację ze swojej renty by zastąpić ją na owe 2 miesiące rentą strukturalną*, a następnie 'wrócić' na swoją rentę lub uzyskać rentę rodzinną.

* o ile ma ukończone 55 lat, ale nie ma powszechnego wieku emerytalnego, a przekazane gospodarstwo było wcześniej ich wspólnym źródłem utrzymania.

Re: Ubóstwo w Polsce. Ponad pół miliona dzieci jest głodnych lub niedożywionych

wiwan / 2014-10-16 09:21 / Tysiącznik na forum
Pani Ochojska bez zmian od lat w PAH, a organizacja ta od lat prowadzi akcję "Pajacyk" właśnie kwestią dożywiania polskich dzieci się zajmuje.

Zadaj pytanie sobie, gdzie TY w tym zagadnieniu jesteś.

Re: dotacja a konto prywatne

wiwan / 2014-10-16 09:13 / Tysiącznik na forum
Jeszcze w kwestii telefonu- teoretycznie można, ale tę część, która rzeczywiście ma związek z DG czyli "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23." jako rzecze art.22, ust. 1 ustawy o PIT.
No i co równie ważne -należy potrafić to przed US w razie zastrzeżeń fiskusa udowodnić, wykazać np. bilingami.

Dużo prościej jest więc w przypadku telefonu kolejnego kupionego od początku 'na firmę', a tym bardziej stacjonarnego zainstalowanego w miejscu prowadzenia DG innym niż miejsce zamieszkania.

Re: Urlop wypoczynkowy. Zobacz, jakie są zasady jego przyznawania

wiwan / 2014-10-15 21:39 / Tysiącznik na forum
Kwestia 30 września i urlopu zaległego nie jest zobowiązaniem pracownika do wykorzystania tylko pracodawcy do udzielenia.

Re: Uznaniowość premii i wynagrodzenie w razie choroby

wiwan / 2014-10-15 21:03 / Tysiącznik na forum
O co Pani pyta- artykuł jest zarchiwizowany, a pytanie zdawkowe...

1. jeśli pytanie jest o to, czy pracodawca ma prawo do pomniejszania nagród z powodu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, w dowolnym stopniu- byle było to zgodne z zapisami regulaminu wynagradzania/nagradzania jeśli takowy w ogóle w kwestii nagród się wypowiada i by zasada ta była stosowana wobec wszystkich pracowników (kwestia równego traktowania itp.)

2. jeśli pytanie jest o to, czy nagroda taka wchodzi do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego- to zgodnie z art.41 ustawy zasiłkowej- właśnie jej obniżanie za okresy niezdolności do pracy powoduje jej wliczanie do podstawy.

Tu jeszcze znaczenie ma to, czy nie zachodzi całkiem często spotykana sytuacja, że nie ma proporcjonalnego obniżania, ale sytuacja 'albo-albo'. Tj. nagroda/premia nie jest wypłacana w ogóle za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia, a jest wypłacana w całości gdy przepracował choćby jeden dzień.

Najnowsze wpisy