wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: koszty uzyskania przychodów

wiwan / 2016-03-01 17:24 / Tysiącznik na forum
W pierwszej firmie wykazano koszty standardowe za 2 miesiące. Czy miała Pani od niej 2 wypłaty w dwu różnych miesiącach za ten jeden miesiąc pracy ?

Re: Zaległe składki a umowa zlecenie

wiwan / 2016-03-01 17:16 / Tysiącznik na forum
Prawo do świadczeń NFZ po ustaniu ub. zdrowotnego jest niezależne od tego, gdzie ubezpieczony miał ub. społeczne- w ZUS, KRUS czy był mundurowym.

Standard to 30 dni, ale jak napisałem w tym wątku- dla studentów wynosi on 4 miesiące, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nawet 6 miesięcy.

Wynika to z art. 67, ust. 4 i 5 USTAWY
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Re: Dorabianie do emerytury.

wiwan / 2016-03-01 17:09 / Tysiącznik na forum
1. krótko i dla Pani : TAK
2. dłużej i również dla innych:

Dorabianie do emerytury przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego ( a więc w praktyce e. wcześniejszego i pomostowego ) ma skutki dotyczące samej wypłaty świadczenia ( zmniejszenie czy całkowite wstrzymanie ) ale NIE są to skutki dotyczące samego PRAWA do świadczenia. Innymi słowy nie ma tu kwestii naruszania praw nabytych, i nawet emerytura z 100% zawieszeniem wypłaty po ustaniu przyczyn zawieszenia- jest po prostu odwieszana pod względem wypłaty. Nie ma ponownego uzyskiwania do niej prawa tj. składania wniosku, bo prawo do świadczenia pozostało. Różnica pozornie mała. Bo przecież warunki uzyskania św. wcześniejszych są na tyle obostrzone, że po prostu po np. 1 roku zawieszenia wypłaty mogłyby już nie być nigdy spełnione.

Re: ZUS ZUA, czyli zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia

wiwan / 2016-03-01 16:42 / Tysiącznik na forum
Trzy uzupełnienia;

- poza ogólnym terminem 15 dzień kolejnego miesiąca jest termin 5 dzień kolejnego miesiąca- dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
- zdarzają się przecież deklaracje RSA za pracownika
- ani słowa o tym, że płatnik ubezpieczający ponad 5 osób formularze składa drogą elektroniczną już tylko.

Re: pracuje w Anglii, mieszkam w Polsce

wiwan / 2016-03-01 15:20 / Tysiącznik na forum
Nie wiem czy miejsce zamieszkania/ośrodek interesów życiowych a więc rezydencja podatkowa na potrzeby ustalenia opodatkowania dochód osobistych przekłada się 1:1 na kwestię ub. zdrowotnego. Z opisu Pani sytuacji indywidualnej wynika, że tak.

Tyle, że w świetle systemu polskiego nie ma Pani tytułu do ub. zdrowotnych związanego z tym brytyjskim zarobkowaniem. Więc aby korzystać przez część roku z usług NFZ, a przez część z opieki w GB na podstawie polskiej EKUZ należy ubezpieczyć się w Polsce dobrowolnie na podstawie umowy z NFZ albo być zgłoszoną do ub. zdrowtnego jako członek rodziny- czyli jako żona ubezpieczonego zdrowotnie męża, albo jako dziecko, uczące się, w wieku do 26 lat- przez rodzica. Pomijam kwestię związaną z niepełnosprawnością. Na pewno nie ma opcji pośredniej polegającej na płaceniu w Polsce składki zdrowotnej od zatrudnienia w GB, przez tamtejszy podmiot.

Jak rozumiem nie mamy tu kwestii oddelegowania przez Polską firmę czy pracy w brytyjskim oddziale polskiego podmiotu.

Re: pit za staż

wiwan / 2016-02-29 14:39 / Tysiącznik na forum
Jeżeli w 2015 r. stypendium stażowe było jedynym przychodem to nie ma czego rozliczać i nie ma z czego uzyskać zwrotu czy to w rozliczeniu 'pojedynczym' czy wspólnym z dzieckiem, bo nie było żadnych zaliczek PIT w trakcie roku. W latach poprzednich zwrot na skutek rozliczenia jako samotnie wychowującej był na skutek pobranych zaliczek PIT z zatrudnienia itp.

Z ulgi na dziecko też zwrotu nie będzie, bo poza brakiem zaliczek z samego stypendium unijnego brak też składek.

Re: pit za staż

wiwan / 2016-02-29 14:19 / Tysiącznik na forum
Co do zasady- na podstawie PIT 11 z PUP. Dziś mija formalny termin na jego dostarczenie podatnikowi. Ale może być winna poczta i miniony weekend.

Natomiast- jeśli był to tzw. staż unijny czyli (współ)finansowany ze środków UE, to korzystał ona raczej stypendium z jego powodu ze zwolnienia PIT, nie będzie formularza z PUP, nie rozlicza się go.

Podstawa- art. 21, ust. 1, pkt. 137 ustawy o PIT.

Jeśli nie wie Pani tego, jaki to rodzaj, to wskazują kwoty. Jeśli netto (do ręki, na konto) uzyskiwała Pani 851,63 zł/mc to był to zwykły staż, jeśli 997,40 zł, to 'unijny'

Re: PIT 11 oraz 11A

wiwan / 2016-02-29 14:11 / Tysiącznik na forum
Nie będę Pana rozliczał. Udzieliłem wystarczających informacji.

Re: Ubezpieczenie

wiwan / 2016-02-29 14:09 / Tysiącznik na forum
Że polisa obejmowała ubezpieczenie od rabunku w jakiejś konkretnej lokalizacji- np. teren firmy albo teren RP itp. a rabunek wystąpił na mieniu ubezpieczonego gdzie indziej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2016-02-29 13:58 / Tysiącznik na forum
I pada owe 60% w decyzji, czy pada kwota, która około 60% stanowi ?

Może chodzi o to, że zmarły mając niezdolność częściową miał swoją rentę z tyt. niezdolności do pracy w stawce 75% renty wyliczonej dla niezdolności całkowitej. 75% x 85% daje ok. 64% .....

Czy też chodzi o kwestię wypadkową, tj. renta męża była następstwem jego wypadku przy pracy ?

Re: PIT 11 oraz 11A

wiwan / 2016-02-29 10:40 / Tysiącznik na forum
Dz. specjalne to nie Dz. gospodarcza, to osobne źródło przychodu.
Zaokrągla się podstawę podatku i zaliczkę. Zatem 289 zł i 55 zł.
W cz. J sumę zaliczek jaka została rzeczywiście w trakcie z tej działalności/działów w trakcie roku do US wysłana- przecież był taki obowiązek.

W cz. H. jak napisałem - maks. 481, 20 zł, ale nie więcej niż kwota z pozycji 39. Reszta z owych 481,20 - może być dopisana do poz. 116. w PIT 37, czyli do skł. zdrowotnych z etatu i ZUS.

Broszurę informacyjną do formularza można pobrać ze strony e-deklaracji Ministerstwa finansów

Re: Wspólne rozliczenie małżonków przy zawieszonej działalności.

wiwan / 2016-02-29 10:25 / Tysiącznik na forum
Sam Pan sobie odpowiedział. NIE możecie tak się rozliczyć za 2015 r.

Re: czy potrzebna korekta pit?

wiwan / 2016-02-29 10:23 / Tysiącznik na forum
Jeżeli PIT 11 odzwierciedla wartości rzeczywiście przyjęte, wypłacone i zaliczkowane do US- to mimo, że zostały ustalone błędnie- nie jest to powodem korekty PIT 11. Ale jak najbardziej wyczerpująca info dla podatnika wskazana.

Re: Wspólne rozliczenie małżonków.

wiwan / 2016-02-29 10:20 / Tysiącznik na forum
Rozliczenie PIT jest roczne, więc i preferencja podatkowa- rozliczenie wspólne dotyczy całego roku podatkowego i całości dochodów (podlegających PIT wg. skali) z danego roku podatkowego.
Niczego z tytułu bezrobocia podatnika się nie odlicza.

Re: sprzedaż darowizny na cel innej nieruchomości przed upływem 5lat

wiwan / 2016-02-27 09:10 / Tysiącznik na forum
Działka rekreacyjna, domek letniskowym zasadniczo NIE są innym celem mieszkaniowym pozwalającym uzyskać zwolnienie z PIT od dochodu ze zbycia działki od babci przed 1.01.2022 r.

No chyba, że rzeczywiście będziesz w tym domku mieszkał w miarę stale. Bogate orzecznictwo jest na ten temat:

Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała NSA z 27 października 2001 r., sygn. FPK 9/01, uchwała z 22 kwietnia 2002 r., sygn. FPK 17/01, uchwała z 1 lipca 2002 r., sygn. FPK 3/02 , wyrok z 17 lutego 2009, sygn. II FSK 884/08) oraz Sądu Najwyższego (wyrok z 12 lipca 2000 r., sygn. III RN 207/99)


Procedura. Sprzedaż przed ww datą rodzi obowiązek rozliczenia za ten rok na PIT 39 i zapłaty wyliczonego podatku. By być zwolnionym- należy w tym formularzu wykazać kwotę Przychodu wykorzystaną lub planowaną do wykorzystania w ciągu 2 lat. No i wykorzystać i mieć na to dowody na wypadek kontroli US.

Najnowsze wpisy