Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Ekwiwalent urlopowy

wiwan / 2015-12-07 19:59 / Tysiącznik na forum
Dobrze, jeśli owa nagroda jest zdecydowanie uznaniowa, jej należność/wysokość/algorytm nie wynika z żadnego uregulowania ( w umowie, regulaminie wynagradzania itp. ).

Re: srodki z OFE po smierci

wiwan / 2015-12-04 17:47 / Tysiącznik na forum
Czy Pani była żoną zmarłego i w dniu jego śmierci trwała Wasza wspólnota małżeńska- tj. nie było separacji/intercyzy ?

Czy Pani ma już swoje prawo do emerytury ?

Re: Pełna księgowość - start sp. z o.o.

wiwan / 2015-12-04 12:38 / Tysiącznik na forum
ad. 2 obie prawdziwe, byle wpłata miała uzasadnienie i podstawę prawną i zgodnie z nią była zaksięgowana. Czyli być efektem np. spisanej umowy pożyczki Spółce. Wpłata kapitału zakładowego też musi być jako taka opisana

ad.3 nawiązuje do ad. 2. ŻADNA wpłata ot tak sobie.
Może to być pożyczka, może to być wpłata wynikająca ze zwiększenie kapitału zakładowego. Zwiększenie KZ wymaga wcześniejszej uchwały wspólników. Dwie opcje- albo zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów albo zwiększenie liczby udziałów.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2015-12-04 12:14 / Tysiącznik na forum
Dorabianie do renty/rent nie powoduje utraty prawa do niej/nich, a zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.

Kluczowy jest tu próg 70% przeciętnego wynagrodzenia. Uzyskiwanie przychodów do jego wysokości nie wpływa na wysokość świadczeń. Jego przekroczenie powoduje :
- zawieszenie wypłaty r. socjalnej oraz
- zmniejszenie wypłaty r. rodzinnej.

Przekroczenie progu 130%- zawieszenie zupełne również r. rodzinnej.

Zatem r. socjalna 'wcześniej' podlega uzależnieniu od dodatkowego przychodu.

Owe 70% to obecnie (grudzień 2015- luty 2016 ) 2726,80 zł brutto.

Płaca minimalna obecnie 1750 zł. brutto, w 2016- 1850 zł.

W Twojej sytuacji kolejne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy znów da prawo do r. socjalnej oraz r. rodzinnej. Inne orzeczenie ( brak niezdolności albo niezdolność częściowa ) pozbawi prawa do r. socjalnej. Czy pozbawi prawa do r. rodzinnej- zależeć będzie już od Twojego wieku i kwestii pobierania nauki/studiowania.

Re: Sejm rozpoczął prace nad objęciem celników emeryturami mundurowymi

wiwan / 2015-12-04 11:49 / Tysiącznik na forum
Po co wyważać drzwi już kiedyś otwarte ? Celnicy niekoniecznie muszą mieć prawa emerytalne na zasadach mundurowych MON i MSW. Mogliby (jeśli już to konieczne) na zasadach e. wcześniejszych z tyt. pracy w w szczególnym charakterze- tak jak to było generalnie do 2008 r. Czyli w ramach ustawy powszechnej- 'zusowej'

Re: srodki z OFE po smierci

wiwan / 2015-12-04 11:46 / Tysiącznik na forum
Kwota zależy od zgromadzonych środków, czyli historii ubezpieczeniowej. OFE co roku ubezpieczonemu takie info przysyła, wiec warto odszukać ostatnie. Druga kwestia to to, czy zmarły był żonaty oraz czy wskazał uposażonego. Bo spadkobierca jest tu trzeci w kolejności do odzyskania środków z OFE.

Re: przejście na rente

wiwan / 2015-12-04 09:18 / Tysiącznik na forum
Musi, jeśli nie chce tego zatrudnienia kontynuować. Można też zastosować porozumienie stron, co w tej sytuacji daje łatwość dostosowania się do dat/terminów.

Natomiast jak napisałem- jest przecież możliwa kontynuacja zatrudnienia przez pracownika, który uzyskał rentę o ile jego stan zdrowia nie wyklucza pracy na dotychczasowym lub zmienionym stanowisku pracy. Wymaga to po prostu przejścia badań kontrolnych lekarza medycyny pracy jak po każdej niezdolności dłuższej niż 30 dni. Oczywiście trudniej je przejść, jeśli orzeczono niezdolność całkowitą.

Pracodawca też może rozwiązać tę umowę bez wypowiedzenia, jeśli upłynęły już 3 miesiące świadczenia, a ojciec jak rozumiem do pracy nie powrócił.

Re: Staż - jak obejść obowiązek zatrudnienia po stażu.

wiwan / 2015-12-03 12:58 / Tysiącznik na forum
No właśnie tak mniej więcej. Plus jeszcze utrata statusu bezrobotnego na 120 dni.

Re: przejście na rente

wiwan / 2015-12-03 12:44 / Tysiącznik na forum
Stosunek pracy w ogóle nie musi być rozwiązany, jeśli z orzeczona niezdolność do pracy nie jest związana z orzeczeniem lekarza medycyny pracy o niemożności powrotu na dotychczasowe stanowisko, a zakład nie ma możliwości go zamienić.

Re: Kiedy renciście należy się nowy przelicznik kwoty bazowej?

wiwan / 2015-12-03 12:22 / Tysiącznik na forum
Stosowanie nowej kwoty bazowej przy przeliczeniu renty następuje dopiero po... 30 miesiącach 'nowego' ubezpieczenia tj. opłacania składek po uzyskaniu świadczenia.

Wynika to z art. 62, ust. 1a w nawiązaniu do art. 53, ust. 4 ustawy emerytalnej.

czyli owszem może Pan przeliczać z uwzględnieniem nowych okresów ubezpieczenia i lat wybranych do ustalenia nowej podstawy wymiaru, ale ze starą kwotą bazową.


18 mc jest związane z kwestią uzyskania renty z tyt. niezdolności do pracy, gdy powstała ona po ustaniu ubezpieczenia i przeliczaniem emerytury, która była zawieszona na min. 18 mc z art. 103a ustawy.

Re: Renta po zmarłym Mężu za granica

wiwan / 2015-12-03 11:52 / Tysiącznik na forum
Jako wdowa spełnia Pani warunek wyjściowy uzyskania r. rodzinnej po mężu wg. polskich przepisów. Czy wg. irlandzkich- nie wiem.
To, czy po stronie zmarłego zostały spełnione warunki uzyskania polskiego zależy od jego historii ubezpieczeniowej. Jeśli te 6 lat przypadło w ciągu ostatnich 10 i zmarł w czasie ub. społecznego lub nie później niż 18 miesięcy od jego ustania- to warunki te spełnia.

Okresy irlandzkiego ubezpieczenia są zaliczane przez ZUS na podstawie koordynacji wspólnotowej (Unia Europejska) świadczeń. I vice versa przez irlandzki odpowiednik.

W razie, gdy powstanie prawo rónież do irlandzkiej renty- wypłatę może realizować ZUS.

Kwestią wtórną będzie tu ustalenie wysokości świadczenia. Zarobki zagraniczne nie wchodzą bowiem wprost do podstawy świadczenia polskiego lub nie wchodzą w ogóle.

Należy skontaktować się z
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa

który jest dedykowany współpracy z Irlandią.
Niestety ZUS już nie podaje telefonów do swoich placówek, a jedynie ogólnopolską infolinię:

22 560 16 00 więc trzeba cierpliwości.

Re: jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2015-12-03 11:30 / Tysiącznik na forum
Technikum samo z siebie nie stanowi okresu składkowego ani nieskładkowego. Np. w przypadku zasadniczych szkół zawodowych był okres praktyki w ich trakcie odbywały się na zasadzie umowy o pracę (były wydawane świadectwa pracy)- co oczywiście stanowi okres składkowy. Jeśli tak w Pana przypadku nie było, to brak stażu ogólnego 25 lat na dzień 1.01.1999 r. wyklucza prawo do e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze ( z art. 184 ustawy emerytalnej).

Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnie e. pomostowej- ale to zależy od tego jaka konkretnie była/jest ta praca w war. szczególnych (wykaz, pozycja lub szczegółowy opis) lub tego, czy była ona kontynuowana po 2008 r.

Re: Zatrudnienie w społce Niemieckiej, prace w Polsce, podatki w Polsce?

wiwan / 2015-12-02 07:28 / Tysiącznik na forum
Napisałem to w tym wątku. Tu płatnikiem jest domyślnie pracodawca bez względu na posiadanie przedstawicielstwa w Polsce. Jest możliwe drogą umowy scedowanie tego na pracownika.

Re: Od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu?

wiwan / 2015-12-01 12:32 / Tysiącznik na forum
UM ma dokumentację przydatną tylko dla swoich byłych pracowników, podobnie US.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2015-12-01 12:30 / Tysiącznik na forum
Do lutego 2016 włącznie. No chyba, że jest albo pojawi się kwestia Twojej całkowitej niezdolności do pracy.

Mama była za młoda w chwili śmierci swego jak rozumiem męża, by uzyskać teraz r. rodzinna po nim.
Znów z zastrzeżeniem- o ile nie ma kwestii jej całkowitej niezdolności do pracy i odpowiedniego 'momentu' jej powstania.

Najnowsze wpisy