Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: POMOCY!!!

wiwan / 2016-02-01 20:42 / Tysiącznik na forum
1. Jeśli nowy adres zamieszkania jest tożsamy z nowym adresem zameldowania tj. zmiana ta wynika z przemeldowania- fiskusa się nie zawiadamia- ma on tę informację z systemu pesel.
2. Jeśli zmiana adresu zamieszkania nie jest związana z przemeldowaniem- należy złożyć formularz ZAP-3 w US właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.
3. Info takie powinni uzyskać poza US- płatnicy Twoich podatków (zaliczek) oraz składek.

Re: Praca w RUCH

wiwan / 2016-02-01 16:25 / Tysiącznik na forum
Poza faktem uzyskania zasiłku liczy się jeszcze :
- stawka zasiłku (80/100/120%)
- okres na jaki się go uzyska.

Oba te parametry zależą od ogólnego stażu uprawniającego do zasiłku, więc czasem 1 miesiąc ubezpieczenia przekłada się na wzrost stawki o owe 20 pkt. proc. i wydłużenie zasiłku z 180 do 365 dni.

Re: Uwaga na GETIN Bank

wiwan / 2016-02-01 16:18 / Tysiącznik na forum
Zadaj to pytanie na forum pracowników Getin albo normalną drogą przewidzianą w tym banku w relacji klient- bank.

Skąd pomysł, że pracownicy banku będą się na forum MONEY.PL akurat ustosunkowywać do takich pytań ?

Re: Pit 36 a odliczenie składek zdrowotnych

wiwan / 2016-02-01 15:30 / Tysiącznik na forum
Nie ma zwrotu składek zdrowotnych. Jest prawo do obniżania podatku o część składek zdrowotnych, w wyniku którego może powstać nadpłata, a więc w konsekwencji zwrot podatku.

Odliczenia skł. zdrowotnych w cz. I formularza. Do odliczenia składki odliczalne wykazane w PIT 11 z zatrudnienia oraz odpowiadające 7,75% podstawy z tych zapłaconych z tyt. DG.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2016-02-01 15:25 / Tysiącznik na forum
Tak, ale dotyczy rat, które czasowo zmieszczą się terminami spłaty w limicie "2 lat" od zbycia tej nieruchomości.

Re: Umowa o dzieło i działalność gospodarcza

wiwan / 2016-02-01 15:22 / Tysiącznik na forum
Umowa o dzieło opiewa na czynności/prace/usługi, których nie wykonuje Pani w ramach DG, nie ma ich w zgłoszonym, pokrewnym PKD jak rozumiem. Zamawiający nie jest osoba fizyczną nieprowadzącą DG ?

Rok podpisania umowy nie ma znaczenia- znaczenie ma rok uzyskania przychodu z dzieła. Jeśli był to rok 2015- zamawiający dzieło ma wystawić PIT 11, na jego podstawie rozliczy Pani dochód z dzieła na PIT 37.

Ps.Termin na PIT 28/28a upływa dzisiaj

Re: Forma uproszczona

wiwan / 2016-02-01 15:09 / Tysiącznik na forum
1. w tym przykładzie z dochodu za 2013 była ustalona zaliczka na 2015, a nie 2014.
2. mogą być przez dwa kolejne lata (tu 2015 i 2016) zaliczki wyliczone w tej sytuacji od dochodu z tego samego roku podatkowego (2013).
3. nie jest możliwe kontynuowanie, gdy przez dwa kolejne lata jest brak dochodu lub dochód poniżej kwoty powodującej podatek.

Powyższe z art. 44, ust. 6b i dalszych ustawy o PIT.

Re: ustawodawstwo w przypadku telepracy

wiwan / 2016-02-01 14:41 / Tysiącznik na forum
Nie wyodrębnia się. Zasady są takie jakby była świadczona praca fizyczna fizycznie w Polsce.

Firma ta ma co do zasady obowiązki płatnika ubezpieczeń za zdalnego pracownika polskiego w polskim ZUS. Może na mocy umowy z nim scedować te obowiązki na niego, a więc on stanie się płatnikiem swoich składek.

Re: Konto w BZ WBK-opinie...

wiwan / 2016-01-31 21:11 / Tysiącznik na forum
Wątek dotyczy opinii o KONCIE. Co sprowadza się do tego, jak w stosunku do opłat za prowadzenie konta i rzeczywiście karty do niego wygląda zakres np. bezpłatnych przelewów, cena za przelew ponad limit, powiadomienia sm z konta, lokaty w koncie, oprocentowanie, debet i jego oprocentowanie itd.

Wpłatomatem można wpłacić pieniądze na KAŻDE konto w danym banku- nawet beznadziejne.

Szwankujący wpłatomat i takaż obsługa w oddziale to temat opinii o Banku. Nie o koncie jakie ma on w ofercie.

Re: Ulga na dziecko a wyjazd za granice

wiwan / 2016-01-30 08:35 / Tysiącznik na forum
Dla ulgi prorodzinnej nie ma znaczenia to przez jaką część roku był uzyskiwany przychód. Ma znaczenie:
-jego łączna wysokość- gdy jest kwestia jednego dziecka uprawniającego do ulgi,
-czas w roku sprawowania władzy rodzicielskiej,
-itd.

Re: warsztat samochodowy na ryczałcie

wiwan / 2016-01-30 08:32 / Tysiącznik na forum
Stawka VAT nie ma wpływu na stawkę ryczałtu. Do ewidencji przychodów i dla potrzeb PIT 28 uwzględniamy kwoty netto.

Re: Zmniejszanie podatków ?

wiwan / 2016-01-30 08:30 / Tysiącznik na forum
Jest to nielegalne, stanowi przestępstwo z KKS (m.in. art. 56) i tyle.

Re: SKOKi

wiwan / 2016-01-29 14:29 / Tysiącznik na forum
Nie są.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2016-01-28 21:38 / Tysiącznik na forum
2x tak.

Zatem jest możliwy status bezrobotnej ze względu na powierzchnię posiadaną. Pozostaje kwestia ubezpieczenia- czyli ponowne/dalsze udowodnienie braku przesłanek ustawowych podleganiu ub. rolniczemu- czyli brak dz. rolniczej itd. Tak, wydzierżawienie (formalnie zgłoszone) uwalnia z obowiązku ubezpieczenia. No chyba, że wydzierżawi się osobie bliskiej i...pomaga jej w gospodarstwie- czyli z rolnika/małżonka rolnika staje się ....domownikiem.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2016-01-28 20:36 / Tysiącznik na forum
To zależy o ile 'powyżej' 2 ha. Jeśli jest to powyżej 4 ha PRZELICZENIOWYCH to statusy bezrobotnej Pani nie uzyska, a więc i zasiłku.

Bo 'przypadnie' zgodnie z wyrokiem NSA z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 185/13) na Panią ponad 2 ha przeliczeniowe własności/posiadania gospodarstwa rolnego.

Jeśli do 4ha przeliczeniowych- to będzie miało znaczenie już to, czy nadal nie ma Pani nic wspólnego z tym gospodarstwem. Jeśli tak, to nadal będzie brak obowiązku ubezpieczenia KRUS, a więc możliwość rejestracji w PUP.
A już kwestia prawa do zasiłku dla bezrobotnych zależy od okresu pracy i wynagrodzenia.

Najnowsze wpisy