Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Dofinansowanie z Urzędu Pracy

wiwan / 2015-01-14 12:22 / Tysiącznik na forum
Jeśli niepełnoletnie i uczące się w szkole, która nie jest szkołą dla dorosłych ani szkołą wyższą w systemie niestacjonarnym- to w ogóle statusu bezrobotnej nie mogą uzyskać.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-01-14 12:11 / Tysiącznik na forum
Nie, bo wydzierżawienie nie znosi własności o którym mówi art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. d Ustawy o promocji zatrudnienia, która reguluje bezrobocie i zasiłek.

Takie jest orzecznictwo. Np.
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 1998 r. sygn. akt II 97/98
-Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r. sygn. I OSK 1243/07

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2015-01-13 19:16 / Tysiącznik na forum
Nie podała Pani konkretnych dat, ale tak z grubsza już widać, że prawa do renty rodzinnej nie będzie, bo:
- zmarła nie miała w ciągu ostatnich 10 lat przed śmiercią min. 5 lat ubezpieczenia (emerytalno-)rentowego, a nie miała w chwili śmierci 25 lat składkowych, co z warunku "5/10" by zwalniało.
ANI
- śmierć nie nastąpiła w czasie ubezpieczenia (emerytalno-)rentowego ani do 18 mc od jego ustania, a nie miała 20 lat stażu ubezpieczeniowego, który zwalniałby z warunku "18 mc)

Re: Wcześniejsza emerytura warunki szkodliwe

wiwan / 2015-01-13 19:08 / Tysiącznik na forum
No bo tak jest. Szkoła inna niż wyższa nie wlicza się do stażu ubezpieczeniowego.
Tu ( w sprawie ojca ) wlicza się okres praktycznej nauki zawodu, bo odbywała się ona na zasadzie zatrudnienia, a nie szkoły jako takiej.

Re: Kryzys w górnictwie. Palikot chce kupić kopalnie

wiwan / 2015-01-13 11:11 / Tysiącznik na forum
Rano w TVP Info padł z ust jednego z nich, że interesują ich gwarancje zatrudnienia NA POKOLENIA.

Ale nie zarejestrowałem kontekstu- czy jest oczekiwanie wobec rządu, czy potencjalnego inwestora.

Re: Darowizna w rodzinie

wiwan / 2015-01-13 10:52 / Tysiącznik na forum
To kwestia cywilno-prawna. Podatkowy aspekt jest taki, że ewentualne 'odkręcenie' tej sytuacji nie skutkowałoby zwrotem podatków wynikających z czynności pierwotnej, jeśli w ogóle takie zostały poniesione.

Jeśli z umowy wynika, że to 'tylko' darowizna - jest instytucja jej odwołania.
Można też próbować wcześniej sądownie doprowadzić do uznania jej za umowę dożywocia, a następnie też procesowo rozwiązać.

Ta pierwsza opcja:

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-cywilne/razaca-niewdziecznosc-obdarowanego-a-odwolanie-darowizny-1.html

Ta druga:

http://www.money.pl/forum/darowizna-czy-dozywocie-t2115704.html

Re: ratunku. Zawieszona DG, czy składam PIT zerowy?

wiwan / 2015-01-13 10:40 / Tysiącznik na forum
Tak, jeśli taką formę opodatkowania swoich DG wybrali.

Zresztą likwidacja takiej spółki nie oznacza, że dotychczasowi wspólnicy likwidują swoje DG

Re: Wcześniejsza emerytura warunki szkodliwe

wiwan / 2015-01-13 10:32 / Tysiącznik na forum
Tzn. że praktyczna nauka zawodu w niej odbywała się na zasadzie umowy o pracę z zakładem, w którym się odbywała.
Zwracam uwagę zatem, że nie są to raczej 3 ciągłe lata stażu, bo św. pracy za te okresy raczej nie obejmuje wakacji. Oraz na to, że też nie będą mogły być zakwalifikowane jako okresy pracy w war. szczególnych.

Dla kwestii e. pomostowej ojca nie ma to znaczenia, bo i bez tych 3 lat ma wymagany staż.

Kwestie techniczne takie odpowiednie św. pracy lub zaświadczenia o pracy w war.szczególnych są.

Re: Reforma emerytalna będzie cofnięta. Gdy PiS dojdzie do władzy

wiwan / 2015-01-13 10:26 / Tysiącznik na forum
Czy w równie dobrym kierunku będzie niezbędne jednocześnie podwyższenie stawki składki emerytalnej lub podatków ? Czy też odejście od waloryzacji świadczeń, a wcześniej składek ?

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2015-01-12 20:37 / Tysiącznik na forum
To kwestia pozarentowa. Nie macie prawa.

Może pojawić się kwestia wypłaty wam zachowku uwzględniającego wartość gospodarstwa, w przypadku śmierci matki, jeśli owo przekazanie odbyło się drogą darowizny i nie minie okres dłuższy niż 10 lat od jej dokonania do dnia jej śmierci.

Do istniejącego aktu niczego nie można dopisać. Możecie zawrzeć nową umowę- już pomiędzy rodzeństwem- w której ów wyróżniony brat dokona darowizny na rodzeństwo konkretnego udziału w nieruchomości. Może też się to dokonać poprzez sprzedaż udziałów. W efekcie będziecie współwłaścicielami i z nowym katem notarialnym.

Re: podatki - ryczałt

wiwan / 2015-01-12 13:19 / Tysiącznik na forum
To jakieś zadanie domowe z 'rachunkowości' ?

Owszem przy ryczałcie ewidencjonowanym przychód można pomniejszyć o zapłacone przez podatnika składki społeczne za siebie, ale nie są one kosztem uzyskania przychodu w ryczałcie. Przy takiej konstrukcji pytania/zadania nasuwa się wniosek, że ów podatnik ma też inne źródła przychodów opodatkowane nie wg. ryczałtu ( a z nich też składki społeczne) lub doszło do przejścia z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2015-01-12 12:23 / Tysiącznik na forum
Tak, należałaby się. Bo jak rozumiem wieku 25 lat jeszcze nie osiągnęłaś i w październiku mieć nie będziesz.
Tyle, że spowoduje to obniżenie renty dla brata. W kwotach brutto- do 45/85 renty jaką będzie miał we wrześniu- czyli po tegorocznej marcowej waloryzacji. Twoja część będzie identyczna jak jego po tym obniżeniu.

w kwotach netto wygląda to inaczej, ze względu na odrębne opodatkowanie każdej z części renty.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-01-12 12:18 / Tysiącznik na forum
1. poza oświadczeniem o nieposiadaniu ponad 2ha przeliczeniowych składa się oświadczenie o niepodleganiu ub. rolniczemu jako żona/domownik rolnika 'na' takim gospodarstwie. Takiej decyzji KRUS Pani przecież nie ma- bo co do zasady wraz z zakończeniem ub. ZUS z tyt. etatu- ub. rolniczemu Pani podlega.
2. czy ze statusem bezrobotnego, czy bez- domyślnie jako żona rolnika ub. rolniczemu Pani podlega. Zwalniałby z tego zasiłek dla bezrobotnych albo stypendium stażowe.

3. nie tyle kara, co decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu, zaległe składki i odsetki

Kluczowe jest zatem, czy w gospodarstwie męża (teściowej) Pani pomaga albo uczestniczy w gopodarstwie domowym z nim związanym.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-01-12 12:07 / Tysiącznik na forum
Z zaświadczeń niemieckich wynika określoność czasu wstecz, czy w przód.
Jeśli to drugie, to po prostu można dosyłać kolejne. Poza tym, że można udokumentować sam fakt tego, że dz. rolniczej Pan nie prowadzi tu w Polsce, ani żonie w tym nie pomaga, ani w gospodarstwie domowym z gospodarstwem rolnym związanym- co też wyklucza z ub. rolniczego, nawet przy braku innego ubezpieczenia. Nie znam realiów niemieckich- np. kwestii zameldowania. Może umowa wynajmu mieszkania, oświadczenie kolegi- Polaka, z którym razem mieszkacie itd.
Poza tym jak zawsze z polskim urzędem. "Pani" niech sobie mówi, ale ważna jest decyzja KASY- o podleganiu ubepzieczeniu i wymiarze składek, albo o niepodleganiu.
A od decyzji jest procedura odwołania, a w razie jego nieuznania przez KASĘ- rozstrzygnie to po prostu sąd pracy/ub. społecznych.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-01-12 11:58 / Tysiącznik na forum
Pobieranie świadczenia z ZUS wyklucza opłacanie wtedy ub. rolniczego, bo z tyt. tego zasiłku odprowadzane są składki em-rent. Tyle, że nie są one potrącane z kwoty zasiłku (jak od wynagrodzenia)tylko DOpłacane z budżetu.
Obowiązek informacyjny mąż wobec KRUS będzie miał. Tj. najpierw oświadczenia, że pojawia się żona, ale ub. nie podlega z tyt. zasiłku, potem że zasiłek się zakończył i dz. rolnicza jest prowadzona lub nie jest prowadzona- czyli ustalenie z KASĄ, co z Pani ubezpieczeniem PO zasiłku.

Najnowsze wpisy