Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: PIT 38 odliczenie straty z lat ubiegłych

wiwan / 2014-05-09 16:52 / Tysiącznik na forum
A czy ja coś takiego napisałem ???

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-05-09 16:47 / Tysiącznik na forum
Mylisz dwie właściwie niezależne kwestie.
1. PRAWO do r. rodzinnej- czy z pracą, czy bez trwa dla dorosłego dziecka (nie posiadającego orzeczenia o niezdolności do pracy) o ile się ono uczy/studiuje do ukończenia 25 lat. Jeśli owe 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów- prawo wydłuża się do końca owego roku akademickiego.
Zatem na utratę prawa do renty wpłynie przerwanie zakończenie nauki lub uzyskanie ww wieku w zależności co nastąpi wcześniej.
2.WYPŁATA świadczenia- uzyskiwanie dochodu (np. z etatu), który podlega* ub. społecznym- jeśli przekracza limity wysokości powoduje zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty. Te progi to 70 i 130 % przeciętnego wynagrodzenia, więc obecnie bez jakiegokolwiek uszczerbku na wysokości renty możesz dorabiać 2676,40 zł brutto/mc .

*Zwracam uwagę, że zlecenie ucznia/studenta w wieku do 26 lat ubezpieczeniom tym nie podlega, więc na zleceniu można dorabiać dowolnie.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-05-09 16:34 / Tysiącznik na forum
Tak, można - oczywiście umowę dzierżawy należy aneksować i załatwić pozostałe formalności związane z podatkiem rolnym.

Re: częściowa niezdolność do pracy w okresie chronionym

wiwan / 2014-05-09 16:31 / Tysiącznik na forum
Jakie ma Pani na myśli ?

Nie przeglądałem starszej części wątku- więc ogólnie stwierdzę, że jeśli obecnie już zatrudnienie ustało- to nie podlega Pani ub. społecznemu, zachowuje Pani prawo (mimo braku ub. zdrowotnego) prawo do korzystania ze świadczeń NFZ w trakcie postępowania o rentę - a więc i w trakcie odwołania od decyzji ZUS na mocy art. 67, ust. 7 ustawy zdrowotnej.

Re: renta a gospodarstwo rolne

wiwan / 2014-05-09 16:14 / Tysiącznik na forum
NIE, posiadanie gospodarstwa nie jest przeszkodą w uzyskaniu prawa do r. z tyt. niezdolności do pracy z ZUS, bo wniosek złoży Pani w czasie niepodlegania ub. KRUS. We wniosku oświadcza się jedynie, że wniosku takiego ( o rentę ) nie złożyło się do KRUS.

Posiadanie gospodarstwa a nawet uzyskiwanie z niego dochodów nie wpłynie też na zmniejszenie/zawieszenie wypłaty renty.

Re: Ponowne przeliczenie emerytury po 60-tce.

wiwan / 2014-05-09 15:58 / Tysiącznik na forum
Tak. To uniwersalny wniosek emerytalny ZUS-RP 1E

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-05-09 15:51 / Tysiącznik na forum
Kapitał początkowy NIE może być obliczony z lat późniejszych niż 1998 r. Bo za ten okres konkretne Pani składki indywidualne są już znane, zewidencjonowane, co roku waloryzowane.

Kapitał początkowy można zawsze przeliczyć, tylko, że lata 'zerowe' w rozumieniu Zakładu i w kontekście przeliczenia KP, to lata z udowodnionym ubezpieczeniem ( świadectwo pracy ) ale bez udowodnionych zarobków- wtedy za taki czas przyjmowano zarobki zero, po niedawnej nowelizacji- ówczesną płacę minimalną za taki okres. W Pani przypadku więc nie jest to sytuacja dająca podstawę do przeliczenia KP.

Przeliczenie może więc nastąpić jako :
- zamiana owych 10 kolejnych lat z ostatnich 20 sprzed 1999 r. na dowolne 20 sprzed 1999 r.
- małej korekty za uwzględnione lata niepełne- bo dawniej był wymóg min. pół roku, obecnie przelicza się co do dnia.

Re: emerytury mężczyzn rocznik 1949-1953

wiwan / 2014-05-09 15:29 / Tysiącznik na forum
Tylko po co, skoro regulacja jest jasna a wyliczenie Zakładu jak rozumiem z nią zgodne.

Re: OFE czy ZUS? Tutaj możesz pobrać formularz

wiwan / 2014-05-09 15:25 / Tysiącznik na forum
Zwracam uwagę, że e. pomostowa jest e. okresową, i dla członków OFE oznacza ona korektę składek zewidencjonowanych w ZUS wskaźnikiem 1952/1222, czyli takim jak w przypadku z art. 184.

Re: Wcześniejsza emerytura a OFE

wiwan / 2014-05-09 15:21 / Tysiącznik na forum
Jeśli uzyskał e. wcześniejszą to wniosek o rezygnację z OFE był integralną częścią wniosku emerytalnego i składało się go w ZUS, a nie w OFE, a pismo z OFE wynika z błędu towarzystwa.

Natomiast dużo bardziej prawdopodobne jest to, że składał wniosek o e. POMOSTOWĄ i na takowej jest. Co z taką rezygnacją się nie wiązało, a więc nadal jest członkiem OFE po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego uzyska 'normalną' emeryturę z częścią kapitałową.

Re: zasiłek przedemerytalny

wiwan / 2014-05-09 15:10 / Tysiącznik na forum
Totalna bzdura.

Świadczenie przedemerytalne (bo zasiłku od 2004 r. się już nie przyznaje) jest wypłacane z Funduszu Pracy, tak jak zasiłek dla bezrobotnych. Kwota pobieranego świadczenia nie zmniejsza przyszłej emerytury. Jest to świadczenie z innych ubezpieczeń, z innej ustawy.

Re: mam dzialaność gospodarczą i chcę się zatrudnić na umowę zlecenie

wiwan / 2014-05-09 12:40 / Tysiącznik na forum
NIE, składki społeczne tylko z jednego z tych tytułów będą obowiązkowe, a w związku z tym, że wynagrodzenie brutto ze zlecenia będzie wyższe niż obecna podstawa z DG- będzie wybór, który tytuł będzie obowiązkowym.Tj. można pozostać na ub. z DG lub przejść na ub. ze zlecenia.

Re: kapitał początkowy

wiwan / 2014-05-09 12:28 / Tysiącznik na forum
Wie, tyle że pomyliłeś działy. Zakładanie firmy nie ma nic do tego, to kwestia stricte podatkowa- posiadane zasoby finansowe należy umieć wytłumaczyć, a w wielu przypadkach zgłosić i opodatkować lub odpowiednio zgłosić w celu uniknięcia opodatkowania już na etapie uzyskiwania przychodu/dochodu, a nie jego wydatkowania.

Np. uzyskujesz środki podarowane, jeśli ich kwota przekracza limit- mas obowiązek je w ustawowym terminie zgłosić do US i opodatkować, lub skorzystać ze zwolnienia z podatku. Niezgłoszone, a wykryte przez fiskus podlegają karnemu, wysokiemu opodatkowaniu. Podobnie, gdy w razie kontroli na takie źródło się powołasz- tj. wskażesz, że owa darowizna się odbyła.

Podobnie na gruncie podatku dochodowego.

Poza tym na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, transakcje na kwoty wyższe niż 15000 Euro są zgłaszane do GIF i monitorowane, a więc potencjalnie prowokują kontrolę.

Re: Własna działalność i etat

wiwan / 2014-05-09 12:17 / Tysiącznik na forum
1. składka zdrowotna z tyt. Dz.Gosp. to obecnie nie mniej niż 270,40 zł. O jakie / czego odliczanie chodzi ? Składki zdrowotnej od PIT- tak- co więcej jeśli PIT z DG nie pozwalałby na odliczenie całej odliczalnej ( 7,75 % podstawy wobec 9% podstawy ) bo byłby zbyt mały- resztę można odliczyć od PIT z etatu.

2. Przy płacy minimalnej bezpośredni koszt płacowy pracodawcy to 2 028,43 przy standardowych pracowniczych KUP.

Zwracam uwagę, że:

- jeśli w ramach DG wykonywałby Pan czynności takie jak obecnie w ramach etatu to pozbawia to Pana prawa do ulgi w składkach społecznych ZUS
- jeśli mając DG wykonywałby Pan umowę o dzieło na czynności takie jakie wykonuje Pan w ramach DG, to przychody z niego i tak byłyby uznawane za przychody z DG i tak księgowane, czyli np. bez zryczałtowanych KUP.

Re: Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich od 2015 r. Tego chce PO

wiwan / 2014-04-24 15:34 / Tysiącznik na forum
Owszem (niekoniecznie akurat 2 lata) w zakresie takich zmian jak wielkość/liczba okręgów, zasady wyborcze, liczba kandydatów, wiek kandydatów i wyborców itd.

W zakresie 'technologii' niby czemu takie vacatio miałoby służyć?

Najnowsze wpisy