Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: konto osobiste w Alior Banku opinie

wiwan / 2015-10-14 12:48 / Tysiącznik na forum
Przecież godziny 'sesji' Wychodzących w banku A mogą się różnić od godzin sesji Przychodzących w banku B. Potem trwają jeszcze księgowania- tym dłuższe im większa jest liczba przelewów w takiej sesji. To normalne, że przez jakiś czas "nie ma" kwoty przelewu w żadnym z nich.

Przecież jest pośrednictwo KIR SA.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-10-14 12:15 / Tysiącznik na forum
1. domyślnie z ustawy- tak, jest obowiązek zgłoszenia do ub. KRUS, no chyba, że rzeczywiście dz. rolnicza nie jest i nie będzie prowadzona i ten fakt się uprawdopodobni przed Kasą.
2. dzierżawa nie zmieni faktu własności- wyklucza więc to status bezrobotnej przy tym areale.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2015-10-13 11:48 / Tysiącznik na forum
Tak, o ile nastąpi to do końca 2015 r. i spożytkuje to cały Przychód ze sprzedaży tej działki.

Re: świadczenie przedemerytalne

wiwan / 2015-10-13 10:05 / Tysiącznik na forum
Nie. Kwestie (około)pracownicze nie mają znaczenia dla prawa do świadczenia czy dla jego wysokości.

Znaczenie w tym pierwszym zakresie mają kwestie ubezpieczeniowe- tj. uzyskanie renty, emerytury, powszechnego wieku emerytalnego oraz złożenia wniosku albo wejścia w posiadanie (współ)własność nieruchomości rolnej.

W tym drugim- uzyskiwanie oskładkowanego przychodu w kontekście progu 25% i 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Zatem pozostaje jedynie kwestia etyczna czy jak to nazwiemy związana niepoważnym trybem rozstania się z pracodawcą.

Re: Podatek od darowizny. Zobacz, jak wypełnić i kiedy złożyć druk SD-Z2

wiwan / 2015-10-12 20:49 / Tysiącznik na forum
Sama sobie Pani odpowiedziała. Sytuacja taka uprawnia do zwolnienia z podatku- o ile zachowany będzie termin zgłoszenia.

Moim zdaniem dwa odrębne formularze 'opiewające' każdy na 1/2 kwoty darowizny (1/6 wpłaty do dewelopera) i każdego rodzica jako darczyńcy.

Re: Urząd skarbowy podany w pracy

wiwan / 2015-10-12 20:37 / Tysiącznik na forum
Za każdym razem ma być to US właściwy dla miejsca zamieszkania, które przecież można zmieniać w trakcie roku. US-em właściwym dla rozliczenia rocznego będzie US właściwy dla meijsca zamieszkania w ostatnim dniu roku.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2015-10-12 20:36 / Tysiącznik na forum
Mieszkanie i przychód z jego sprzedaży nie interesują fiskusa w tej sytuacji.

Re: Renta rodzinna i podatek

wiwan / 2015-10-12 20:32 / Tysiącznik na forum
Użyczenie z definicji jest bezpłatne. Mamy tu po prostu najem.

Oczywiście, że z uzyskanego przychodu należy się rozliczyć.

Jeśli przychód został uzyskany przed wrześniem to już nie ma wyboru rodzaju opodatkowania. Jeśli we wrześniu albo październiku - zdecydowanie 'taniej' będzie na zasadzie ryczałtu.

W tej pierwszej sytuacji- brak zaliczki w trakcie roku, przychód do wykazania w rozliczeniu rocznym PIT 36. W tym zeznaniu także rozliczenie renty.

Re: Gdzie można przeżyć za polską emeryturę?

wiwan / 2015-10-12 13:22 / Tysiącznik na forum
W ogóle nieistotny w kontekście stricte ekonomicznym tego artykułu.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-10-12 13:21 / Tysiącznik na forum
Zaświadczenie od pracodawcy jako płatnika o zgłoszeniu go do ub. społecznych w ZUS. Może być też zaświadczenie o podobnej treści uzyskane z ZUS. Kluczowe dane to data powstania tytułu do tych ubezpieczeń (czyli tu rozpoczęcie stosunku pracy).

Re: emerytura-stary system.

wiwan / 2015-10-12 13:16 / Tysiącznik na forum
Nie tylko w starym. W nowym dotyczy te zasady ustalania Kapitału Początkowego. jak rozumiem ma Pan na myśli przyjmowanie 10 lub 20 lat i to najkorzystniejszych przy ustalaniu podstawy wymiaru.

Wynika to m.in z art. 95 ustawy emerytalnej tj. USTAWY
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

I zachodzi nawet wtedy, gdy ubezpieczony we wniosku emerytalnym zaznaczy opcję wybory dla siebie mniej korzystną...

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2015-10-12 13:10 / Tysiącznik na forum
Nie, jeśli nie ma specjalnych okoliczności pracy czyli np. pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze, pracy nauczyciela, górniczej itp.

Re: Czy mam prawny obowiązek spisywania umów?

wiwan / 2015-10-12 12:34 / Tysiącznik na forum
Tak, choćby ze względów podatkowych, bo z takiej umowy wynika kwestia przekazania praw autorskich, a więc tego jakie KUP uwzględnić.

Re: Przejące firmy od rodziców

wiwan / 2015-10-12 12:31 / Tysiącznik na forum
No więc nie 'od rodziców'. Na zasadzie zwykłego dziedziczenia ( z KC ) przejmuje się majątek firmy.
Nie ma możliwości odziedziczenia NIP, pełnej nazwy firmy (bo zawiera ona Imię i Nazwisko zmarłego), koncesji, zezwoleń itp.

Śmierć prowadzącego JDG to też wykreślenie jego DG z CEIDG.

Dziedziczy się zobowiązania podatkowe, wobec ewentualnych pracowników i kontrahentów.

Re: To się liczy: polityka emerytalna czy upolitycznienie emerytur?

wiwan / 2015-10-08 12:29 / Tysiącznik na forum
Po 27 latach SŁUŻBY będzie to 66% podstawy, która jest ŚREDNIĄ UPOSAŻEŃ z wybranych z 10 kolejnych lat kalendarzowych. To wg. nowych zasad, czyli dla funkcjonariuszy, którzy weszli do służby po 2012 r.

Po co więc tak bzdurzyć ?

Najnowsze wpisy