Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Byłem przypisany do OFE jak chłop pańszczyźniany do ziemi

wiwan / 2014-06-07 10:03 / Tysiącznik na forum
Z wyliczonym KP, czy bez ? No i z jakimi zarobkami ? No i o którą opcję wyliczenia chodzi, bo w raporcie ZUS są dwie.

Re: jak obliczyc rente rodzinna?

wiwan / 2014-06-07 09:40 / Tysiącznik na forum
Ale staroć Pan odgrzebał :-)

Zasady się nie zmieniły- tak jak napisałem wtedy- przy trojgu (dzieci) uprawnionych jest to już maksymalna stawka- 95% świadczenia jakie miał zmarły lub hipotetycznego jakie by w dniu śmierci uzyskał. Nawet jeśli jednocześnie np. matka dzieci też jest uprawniona- nie zwiększy to już łącznej kwoty.

Lata nieskładkowe definiuje art. 7 tej ustawy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2009,153,1227.html

(oczywiście była ona od tego czasu nowelizowana, ale zdaje się art. 7 akurat nie)


Najpopularniejszym jest po prostu każde chorobowe z zasiłkiem/wynagrodzeniem chorobowym, studia wyższe, u. wychowawczy przed 1999 r.

Jest możliwe doliczenie okresów rolnych/KRUS, jeśli staż ZUS jest za mały na potrzeby ustalenia świadczenia hipotetycznego.

Wysokość więc łatwa do wyliczenia jeśli zmarły miał już rentę lub emeryturę. Jeśli nie miał- wyliczenie jest takie jak dla emerytur wg. starych zasad- z podstawy wymiaru ( z zarobków z 10 kolejnych z ostatnich dwudziestu lub z dowolnych dwudziestu lat ), z liczby lat składkowych i nieskładkowych, kwoty bazowej.

Re: Okres spłaty części spadkowej

wiwan / 2014-06-06 21:31 / Tysiącznik na forum
U notariusza musi być pełna zgoda stron co do tego, co komu przypada, kto kogo spłaca, w jakiej kwocie. Należy więc w tej umowie zawrzeć i termin spłaty lub terminy, jeśli uzgodnicie rozłożenie na raty. Umowa taka będzie w razie niedotrzymania terminu spłaty podstawą do egzekucji komorniczej.

Re: Okres spłaty części spadkowej

wiwan / 2014-06-06 16:41 / Tysiącznik na forum
Decydują tu zapisy umowy o dziale spadku lub postanowienie sądu o dziale. W tej drugiej opcji, co do zasady nie dłużej niż 10 lat, chyba że uprawniony do spłaty zgodzi się na dłuższy termin.

Re: Jak policzyć urlop?

wiwan / 2014-06-06 12:18 / Tysiącznik na forum
No i niestety w ówczesnym stanie prawnym- Ustawa o systemie oświaty- liceum takie kształciło w profilach zawodowych, a nie ogólnokształcącym.

Po prostu może pracodawca jeśli ma wątpliwości powinien rozstrzygać na korzyść pracownika.

Re: Spłata częśći spadkowej

wiwan / 2014-06-05 11:46 / Tysiącznik na forum
To zależy od tego, co w sądzie w 2010 r. nastąpiło. Jeśli tylko postanowienie o nabyciu spadku, bez sądownego działu spadku oraz do waszej umowy nie było też notarialnego działu spadku - to na mocy art. 1052 KC wasze porozumienie jest nieważne, bezskuteczne tj. nie zmieniło udziału w spadku dokonanego przez sąd i wynikających z niego stosunków majątkowych- właśnie ze względu na brak formy notarialnej.

I pasierbica rzeczywiście może domagać się dokonania działu spadku, a Pan zwrotu owych 5000.

Jeśli jednak wasza umowa nastąpiła już po dziale spadku- to była to po prostu umowa zamiany, jeśli zamieniano ruchomość - nie musiała mieć ona formy notarialnej, a uchylenie jej skutków może być zasadne tylko w przypadku wad oświadczenia woli-

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-cywilne/czym-sa-wady-oswiadczenia-woli.html

Czyli np. udowodnienia, że pasierbicę Pan wprowadził w błąd co do wartości przedmiotu zamiany, zmusił przemocą do umowy, albo że była w stanie odmiennej świadomości itp.

Re: emerytura 2014

wiwan / 2014-06-05 11:03 / Tysiącznik na forum
Od 16 roku życia ( o ile byłeś już wtedy zgłoszony do ubezpieczeń jako domownik ). To, że okres ów pokrywał się ze szkołą nie ma znaczenia, skoro w gospodarstwie pomagałeś i jak rozumiem zamieszkiwałeś.

I to zarówno na potrzeby emerytury z KRUS jeśli spełnisz jej warunki, jak i emerytury z ZUS, jeśli na skutek zbyt małego stażu KRUS i braku prawa do e. rolniczej okres ub. rolniczego zostanie zaliczony na potrzeby emerytury ZUS.

Re: Duża wpłata na konto

wiwan / 2014-06-05 10:03 / Tysiącznik na forum
Można to tak zakwalifikować jeśli ustaliliście, że z pieniędzy możesz korzystać, ale je zwracać/zwrócić na owe konto albo, że masz je wydawać w imieniu matki zgodnie z jej poleceniem.

Jeśli jednak pieniądze są przeznaczone po prostu dla Ciebie to są albo pożyczką albo darowizną. Wtedy odpowiednie zgłoszenie zwalnia odpowiednio z podatku PCC albo od podatku od spadków i darowizn. Przy depozycie zwolnienia PCC nie ma.

Wraca zatem kwestia tego, jaki jest cel owego przelewu.

Re: Ubezpieczenie KRUS domownika

wiwan / 2014-06-04 23:12 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem jest Pani pełnoletnia. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń wymaga potwierdzenia danych na formularzu przez ubezpieczonego. Zwracam uwagę na odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń oraz na to, że jeśli nie spełnia Pani warunków bycia domownikiem, to ojciec ma wręcz obowiązek Panią wyrejestrować w ciągu 14 dni od dnia, w którym to nastąpiło.

Re: W armii będą podwyżki

wiwan / 2014-06-04 22:15 / Tysiącznik na forum
Artykuł jest sprzed SIEDMIU lat.

Re: Podatek od spadku

wiwan / 2014-06-04 16:53 / Tysiącznik na forum
To zwolnienie ( z art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn ) ma mieszany podmiotowo-przedmiotowy charakter.

Warunkiem zwolnienia jest to, by owe 0,7 ha stanowiło przynajmniej 1 ha przeliczeniowy, albo by stanowiło część gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
ALBO, że niezależnie od powierzchni wejdzie w skład gospodarstwa (nie musi fizycznie graniczyć) rolnego i będzie ono prowadzone jeszcze przez 5 lat.

Zwolnienie nie dotyczy domu.

Re: Staż - jak obejść obowiązek zatrudnienia po stażu.

wiwan / 2014-06-04 11:56 / Tysiącznik na forum
Jeśli jest umowa pracodawcy ze starostą zawierająca klauzulę o obowiązku zatrudnienia stażysty, to jasno wypowiada się ona o warunkach owego zatrudnienia, w tym minimalnym czasie owego zatrudnienia i wymiarze etatu. Możliwość, by była w niej mowa o niepełnym wymiarze etatu jest znikoma.

Re: Renta rodzinna

wiwan / 2014-06-04 11:14 / Tysiącznik na forum
Przecież napisałem- od maja jest nienależna, należna będzie od rozpoczęcia nowego roku nauki/studiów, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o wznowienie i zaświadczenia o podjęciu nauki/studiów.

Za wakacje też jest nienależna, bo przerwa w prawie do renty nie wynika z naturalnego biegu edukacji - wakacji, przejścia do szkoły wyższej w stosunku do szkoły poprzedniej, ale z przerwania nauki.

Re: Renta rodzinna

wiwan / 2014-06-04 10:58 / Tysiącznik na forum
Poinformować Zakład, zobowiązanie takie masz wpisane w decyzję rentową, obecnie (od maja) renta jest nienależna, powstaje kwestia jej zwrotu.
Wznowienie wypłaty od podjęcia nauki/studiów tj. od początku roku szkolnego/akademickiego pod warunkiem terminowego* dostarczenia zaświadczenia i wniosku o wznowienie wypłaty.

Kwestią wtórną będzie to, czy nienależnie pobraną rentę zwrócisz gotówkowo, czy zostanie ona potrącona z przyszłych świadczeń.

*tzn. w pierwszym miesiącu nauki/studiów. Późniejsze dostarczenie da wznowienie renty dopiero od miesiąca dostarczenia.

Re: Kiedy następuje przedawnienie długów?

wiwan / 2014-06-03 22:19 / Tysiącznik na forum
No właśnie "prawie" 3 lat. Przedawnienie w zobowiązaniach cyklicznych, okresowych takich jak właśnie abonament telekomunikacyjny następuje po 3 latach.

Najnowsze wpisy