Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-04-01 19:48 / Tysiącznik na forum
Odniosę się jedynie do kwestii PUP. Nie jestem cywilistą, ale zdaje się mimo braku własności jest Pani 'posiadaczem' w rozumieniu KC i Ustawy o promocji zatrudnienia.

Co do KRUS- zgubiłem się w tych datach, ale- -jest nauczka, że jednak należy terminu 14 dniowego dotrzymywać w zgłaszaniu wszelkich zmian mających wpływ na kwestię ubezpieczenia
-dlaczego tych spraw nie załatwia mąż, skoro to on jest rolnikiem 'głównym', to Pani się do ubezpieczenia 'wżeniła', to on jak rozumiem zgłaszał Panią po zawarciu związku małżeńskiego, decyzje o podleganiu, wymiarze składek są prawdopodobnie wystawione na Was łącznie itd.
- może tak- niech mąż spróbuje po prostu wyrejestrować teraz Panią po prostu z ubezpieczeń z datą bieżącą z ww powodów (niemieszkanie, nieprowadzenie). W razie decyzji pozytywnej- próba rejestracji w PUP, a niezależnie od tego próbowanie odkręcania kwestii jak rozumiem również zaległych składek.
W razie wydania decyzji odmownej- odwołanie. Zmierzam do tego, że jest jasna ścieżka- decyzja Kasy >> odwołanie do Sądu Pracy/Ub. Społecznych. Niewydanie zaświadczenia- jakaś inna procedura, typu zażalenie itd. mniej oczywista.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

wiwan / 2014-04-01 19:28 / Tysiącznik na forum
A co ma jedno do drugiego ?
Warunkiem wstępnym uzyskania świadczenia przedemerytalnego jest utarta pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, "współwina" jest dopuszczalna przy zwolnieniu grupowym.

Rozwiązanie może nastąpić za wypowiedzeniem właśnie, porozumieniem stron.

Re: Badanie dla Money.pl: OFE czy ZUS? Ponad połowa Polaków nie wie, co musi zrobić

wiwan / 2014-04-01 10:25 / Tysiącznik na forum
Zarówno waloryzacje jak i inne parametry emerytur są regulowane ustawowo. Nie ma więc dowolności, bo każdorazowo zmiana taka wymaga nowelizacji przynajmniej jednej ustawy, a więc całego procesu legislacyjnego i aktualnej większości w parlamencie, a na koniec podpisu prezydenta.

Re: DG i umowa na czas określony a zasiłek chorobowy

wiwan / 2014-04-01 10:19 / Tysiącznik na forum
Skoro zakończyła Pani zwolnienie 17 marca i podjęła pracę- to oczywiście należne będzie wynagrodzenie za pracę za 18-31 marca.
Od 1 kwietnia jest/będzie już zasiłek chorobowy, bo limit 33 dni niezdolności do pracy przecież od 1 stycznia już jest wykorzystany.

Składki z DG w czasie chorobowego i macierzyńskiego- społeczne -nie, zdrowotna tak, chyba, że DG zostanie zawieszona/zamknięta.

Składki społeczne za marzec- mogą być proporcjonalnie obniżone za okres, za który był w marcu zasiłek chorobowy. Zdrowotna cała.

Zasiłek z DG za kwiecień- tak, jeśli nie ma na dzień 1 kwietnia zaległości w składce i uzyskano przywrócenie terminu płatności składki lutowej oraz kwiecień będzie miesiącem z podstawą z etatu niższą niż 1680 zł.

Re: ulga na dziecko

wiwan / 2014-04-01 10:02 / Tysiącznik na forum
NIE. Limit 112 000 dotyczy łącznych dochodów małżonków* BEZ względu na to, czy ich rozliczenie jest wspólne, czy osobne.

*małżeństwo trwające cały rok podatkowy, jedno dziecko uprawnione do ulgi.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-04-01 09:47 / Tysiącznik na forum
Tak. Ale pojawia się kwestia rozwiązania umowy dzierżawy- wydzierżawiający nie musi się zgodzić, chyba że zapis taki jest w umowie. Bo co do zasady dzierżawy terminowej nie można rozwiązać przed terminem (art. 673, par. 3 KC) jeśli nie ma takiego zapisu w umowie i nie dochodzi do użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem, podnajmu bez zgody, zaległości z czynszem

Re: Abonament RTV w Polsce. Wpływy w dalszym ciągu rosną

wiwan / 2014-04-01 09:12 / Tysiącznik na forum
Są w TVP Parlament, a z TVP Info znikły we wrześniu 2009 r. m.in. na wyraźne życzenie widzów, którzy mieli tego po prostu dosyć.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-03-31 21:00 / Tysiącznik na forum
Od odmowy KRUS wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu należy się odwołać. Zwracam jednak uwagę na to, że nawet ub. KRUS nie podlegając i mają takie zaświadczenie- z uzyskania statusu bezrobotnej wyklucza również bycie "właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów KC o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe".

Jeśli gospodarstwo stanowi współwłasność małżeńską- zdecydowanie pozbawia to możliwości rejestracji w PUP bez względu na niepodleganie ub. KRUS.

Wynika to z art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. d) Ustawy o promocji zatrudnienia.

Re: Staranie o pierwszą w życiu rente z tyt cześciowej niezdolności do pracy a konsultacja??

wiwan / 2014-03-31 20:46 / Tysiącznik na forum
Tak. Nie musi konsultować, może sam wydać orzeczenie jedynie na podstawie dokumentów już złożonych, ich oceny i swojego badania. Co więcej- na podstawie wspomnianego Rozporządzenia- jest możliwe ograniczenie się przez niego tylko do oceny "papierów"- bez badania ubezpieczonego- jeśli z "papierów" jasno stan zdrowia wynika. Ma to raczej zastosowanie przy całkowitych niezdolnościach do pracy i kolejnych orzeczeniach w stosunku do tej samej osoby.

Re: DG i umowa na czas określony a zasiłek chorobowy

wiwan / 2014-03-31 12:27 / Tysiącznik na forum
Zapłacić CO- wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy ? Okres wyczekiwania 30 dni na zasiłek chorobowy tej sprawy nie dotyczy, przecież jest ciągłość ub. chorobowego.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-03-31 12:22 / Tysiącznik na forum
Tak. Przecież warunkiem uzyskania renty było trwałe przekazanie gospodarstwa, a sprzedaż jest trwalsza od terminowej dzierżawy. Zbycie będzie bez wpływu na prawo do renty strukturalnej. Oczywiście jednocześnie musi nastąpić rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.

Re: Staranie o pierwszą w życiu rente z tyt cześciowej niezdolności do pracy a konsultacja??

wiwan / 2014-03-31 12:01 / Tysiącznik na forum
Orzecznik ZUS może odesłać na dodatkowe badania, zasięgnąć opinii konsultanta, psychologa. Bo pozwala mu na to Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy ( par. 4, pkt. 3 i 4 ). Ale w praktyce (jak napisałem wcześniej ) jest to sporadyczne i zdecydowanie NIE jest to żadna konieczność czy automatyzm procedury.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-03-31 11:51 / Tysiącznik na forum
NIE. Ma Pani za niski staż na emeryturę powszechną. Co do wprowadzenia innych zasad od 1999 r. dla roczników młodszych niż 1948 już się TK wypowiedział. Z drugiej strony roczniki te mają świadczenie z roku na rok coraz bardziej zależne stricte od wpłaconych składek i przewidywanego wieku, w jakim zakończą życie. Pani rocznik, jak wszystkie starsze od 1949- miał i ma możliwość uzyskania świadczenia od ww parametrów oderwanego- poprzez wskazanie najkorzystniejszych lat do wyliczenia wysokości świadczenia.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-03-28 14:54 / Tysiącznik na forum
Co do dnia. Zaprzestanie wychowywania dziecka uprawnionego do renty rodzinnej nie zawsze oznacza datę jego 18 urodzin. Może to być również jego wstąpienie w związek małżeński przed 18 urodzinami albo zaprzestanie pobierania nauki po uzyskaniu lat 16 i nie wznowienie jej przed 18 urodzinami (brak niezdolności do pracy). Bo wtedy dziecko traci prawo do r. rodzinnej więc w dniu 18 urodzin już tym bardziej nie jest dzieckiem uprawnionym.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-03-28 14:48 / Tysiącznik na forum
Tak. Jako osoba całkowicie niezdolna do pracy spełnia warunek jej uzyskania bez względu na wiek i warunek nauki/studiowania. Jest to uprawnienie więc dożywotnie, albo do "odzyskania" zdolności do pracy.

Tyle, że kwotowo niewiele to zwiększy łącznie rentę dla Was z KRUS, bo jedynie o 5% lub 5,5% jeśli zmarły miał wypadek przy pracy rolniczej lub chorobę zawodową rolniczą.

Najnowsze wpisy