Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: należy się emerutura ? 53r 35,6 miesięcy w tym 18 w szkodliwym

wiwan / 2015-02-26 18:58 / Tysiącznik na forum
Ze świadczeń wcześniejszych w grę wchodzi jedynie e. pomostowa. Czy jest do niej prawo- zależy o tego- jakie to konkretnie warunki szczególne- stanowisko/rodzaj pracy- a najlepiej konkretna pozycja w wykazie A albo B.

Rok 2004 nie jest żadną w tym zakresie granicą. Ważna jest granica 2008/2009 - a więc to- czy ojciec po 2008 r. w war. szczególnych też pracował.

Re: Spadkobiercy będą mieli łatwiejszy dostęp do rachunków zmarłych?

wiwan / 2015-02-26 17:29 / Tysiącznik na forum
Tak. Od jej spadkobierców. Po dobroci, a jeśli nie- w postępowaniu cywilnym.

Re: praca na emeryturze

wiwan / 2015-02-26 17:22 / Tysiącznik na forum
Nie powoduje, o ile przystępując do dobrowolnego ub. społecznego z jej (DG) tytułu (jak jest w zbiegu z prawem do emerytury) nie deklaruje się podstawy ubezpieczeń przekraczającej wspomniane już limity.

Re: renta po ojcu dla dzieci niepełnoletnich - jaki pit ?

wiwan / 2015-02-26 11:51 / Tysiącznik na forum
Jeśli ów PIT 11A opiewa na całość renty otrzymanej przez dzieci w 2014 r.- to ujmuje to w PIT 37 po swojej stronie. Nie wypełnia się już PIT M.

Re: PIT 2010: Ulga na dzieci krok po kroku

wiwan / 2015-02-26 11:46 / Tysiącznik na forum
Do wysokości podatku, bo składek z dzieła nie było, więc nie ma czego do PIT- UZ wpisać

Re: Kopaczometr Money.pl. Premier spełniła co trzecią obietnicę

wiwan / 2015-02-26 10:25 / Tysiącznik na forum
Był wielokrotnie. Kopaczometr jest następcą Tuskometra. Poszukaj na Money. pl.

Re: PIT 2014. Jak rozliczyć ulgę na dzieci?

wiwan / 2015-02-26 09:05 / Tysiącznik na forum
Nie jest to 'ulga na utrzymanie żony' ale preferencja wspólnego rozliczenia małżonków. Prawo do niej nie zależy od tego, czy jeden z małżonków zarobkuje, czy nie.

Taka możliwość dość jasno wynika już z samej konstrukcji formularza PIT 36/37.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-02-25 21:34 / Tysiącznik na forum
Zaświadczenie/decyzję KASY o niepodleganiu ub. rolniczemu z tyt. pracy w gospodarstwie o pow. ponad 2 ha przeliczeniowe + dyplom studiów + stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia- z którego będzie wynikał Twój udział w powierzchni gospodarstwa + inny dokument - odpis z rejestru gruntów, decyzja o podatku rolnym. Chodzi o to, by ustalić czy Twoja 1/15 nie przekracza 2 ha przeliczeniowych.

Bo 'rolnicze' wykluczenie ze statusu bezrobotnego jest dwojakie:
- posiadanie ponad 2 ha przeliczeniowe nieruchomości rolnej lub
- bycie w ub. rolniczym jako domownik, małżonek w gospodarstwie o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowe.

Re: Renta rodzinna a rozliczenie PIT

wiwan / 2015-02-25 20:41 / Tysiącznik na forum
Nie* otrzymasz, no chyba że;
- skorzystasz w rozliczeniu z jakiejś ulgi podatkowej lub
- renta nie była wypłacana przez cały rok 2014.

Chodzi o to, że bez korzystania z ulg całą roczną kwotę zmniejszającą podatek wynikającą ze skali podatkowej (556,02 zł) uwzględniał już ZUS przy wyliczaniu zaliczek z wypłacanej renty. Uwzględniał przy tym 1/12- czyli 46,33 zł. Stąd przy pobieraniu renty np. od maja, nie zostałoby uwzględnione 4x46,33, a więc zwrot w rozliczeniu wyniósłby ok.* 185 zł.

Zleceniodawca jako płatnik kwoty 46,33 nie uwzględnia.

* w związku z zaokrągleniami podstaw opodatkowania i zaliczek do pełnych zł- może to być 1-2 zł -/+

Re: PIT 11 ??!!!

wiwan / 2015-02-25 20:30 / Tysiącznik na forum
PIT 37. Zwrot ok. 556 zł. Można skorzystać z ulg, jeśli spełniasz ich warunki i zwiększyć zwrot podatku do kwoty 598 właśnie.

Powyższe oczywiście, jeśli owo zlecenie stanowiło jedyny przychód w 2014 r. podlegający opodatkowaniu wg. skali.

Re: PIT 2010: Ulga na dzieci krok po kroku

wiwan / 2015-02-25 20:26 / Tysiącznik na forum
Należy dokonać 'wywiadu' u córki w tym zakresie. Jeśli rozliczy się Pan z ulgą, mimo że córka przekroczyła dochód do niej Pana upoważniający- to fiskus to wychwyci- będzie wezwanie do korekty zeznania itd.

Re: PIT 40A

wiwan / 2015-02-25 20:19 / Tysiącznik na forum
Moim zdaniem nigdzie. Kwota z poz. 37 PIT- 40A jest uwzględniona w PIT 37 w poz. 46 poprzez przeniesienie do niej kwoty z poz. 45 PIT-u 40A, która już kwotę z poz. 37 uwzględnia.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2015-02-25 19:58 / Tysiącznik na forum
Skąd pomysł, że 'tylko u mnie'. Proszę pobieżnie choćby zerknąć na ten wątek i liczbę takich sytuacji.

KRUS ( w sensie ubezpieczenia ) to nie tylko przywilej ( w porównaniu z ub. w ZUS ), ale i obowiązek. jednym z nich jest 14 dniowy termin na informowanie KASY o każdej zmianie w swojej sytuacji życiowej, która ma wpływ na sytuację ubezpieczeniową. Poczynając od pierwszej zmiany polegającej na odziedziczeniu udziału w gospodarstwie rolnym, potem o uzyskaniu renty rodzinnej, teraz o jej utracie.

Pytanie o podatek dotyczy podatku rolnego- chodzi o wielokrotnie wspomniane tu już USTAWOWE domniemanie z art. 38, że podatnik podatku rolnego- dz. rolniczą prowadzi.

Re: dot. kapitału początkowego

wiwan / 2015-02-25 19:51 / Tysiącznik na forum
Zgadza się- Pani wiek powszechny to min. 60 lat i 8 miesięcy.

Teraz (tj. na pół roku przed emeryturą) nie ma już to (składanie odrębnego wniosku) specjalnego sensu- bo jak rozumiem składać wniosek o emeryturę będzie Pani najszybciej jak to możliwe. Miało to sens dużo wcześniej (czyli zaraz po 1998 r.) po to, by:
- by mieć coroczną prognozę wysokości świadczenia, widzieć waloryzację kapitału- chodzi o raporty z ZUS
- by uzyskać ewentualne brakujące dokumenty- póki dawni pracodawcy lub ich następcy prawni istnieją.

Teraz KP zostanie wyliczony po prostu przy okazji wniosku emerytalnego. Dokumenty takie same jakie składałaby Pani przy ustalaniu KP właśnie- świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach, legitymacje ubezpieczeniowe, dyplom/zaświadczenie o absolutorium studiów wyższych. Czyli wszystko co dokumentuje uzyskane w życiu okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzeń w czasie tych pierwszych.

Emerytura będzie składać się jedynie ze zwaloryzowanego KP w Pani przypadku.

Re: Euro w Polsce. Ponad 70 procent Polaków jest przeciwnych

wiwan / 2015-02-25 19:03 / Tysiącznik na forum
Krótko- bzdura.
Bzdurą jest obowiązek dostosowania świadczeń w związku z wejściem do strefy euro do ...no właśnie czego, kiedy w strefie euro są one różne. Może to owszem przyspieszyć to 'wyrównywanie', które i tak nawet bez zmiany waluty zachodzi na skutek swobody przepływu osób i kapitału.

Najnowsze wpisy