Na skróty
Forum Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-30 11:56 / Tysiącznik na forum
Powszechny wiek emerytalny żony to 60 lat. Niestety dla prawa do emerytury w związku z tym, że jest z rocznika starszego niż 1949 wymagany jest dodatkowy warunek- minimalnego stażu ubezpieczeniowego. Obecnie ( 2014 i 2015 ) wynosi on dla kobiet 21 lat.

ALE ze USA też mamy umowę o koordynacji rent i emerytur, tyle że indywidualną Polska-USA, a nie wynikającą z rozporządzeń Rady Europy.

Zasady podobne. Żona uzyska polską emeryturę, bo uwzględni się jej brakujące do owych 21 lat okresy ub. społecznego w USA.

Emerytura lub renta z ZUS ustalona z uwzględnieniem łącznych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i USA obliczana jest dwuetapowo:

ZUS najpierw oblicza teoretyczną (pełną) kwotę polskiego świadczenia, jaka przysługiwałaby zainteresowanemu, gdyby wszystkie polskie i amerykańskie okresy ubezpieczenia zostały przebyte w Polsce, przy czym:
teoretyczna kwota świadczenia to kwota emerytury lub renty z ZUS ustalona danej osobie z uwzględnieniem okresów amerykańskich tak jak gdyby okresy te zostały przebyte w Polsce,
przy obliczaniu teoretycznej kwoty świadczenia amerykańskie okresy ubezpieczenia traktowane są jako okresy składkowe w rozumieniu polskiej ustawy emerytalnej i przypisywana jest im wartość 1,3% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok tych okresów,
przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty osobom posiadającym amerykańskie okresy ubezpieczenia stosuje się szczególne zasady, które zostały opisane w serwisie ZUS, a dotyczące osób posiadających okresy ubezpieczenia w państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń nie jest uwzględniany przychód (zarobki) z okresu podlegania amerykańskiemu ubezpieczeniu social security;
następnie ZUS oblicza rzeczywistą (częściową) kwotę polskiego świadczenia w oparciu o proporcję okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA (tzw. świadczenie proporcjonalne). Rzeczywista (częściowa, proporcjonalna) kwota świadczenia stanowi kwotę emerytury lub renty należnej osobie zainteresowanej.

Więcej info dla Państwa ( jednostka wyznaczona do koordynacji RP- USA )

I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
telefony:
+ 48 (22) 569-36-04
+ 48 (22) 569-36-13
+ 48 (22) 569-35-93
+ 48 (22) 569-36-50

Będzie też zdaje się złożenie wniosku o polską emeryturę w amerykańskim SSA na podstawie owej umowy.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-29 21:18 / Tysiącznik na forum
Żona utraciłaby status bezrobotnej, a więc i zasiłek dla bezrobotnych gdyby łączna powierzchnia gospodarstwa 2 ha przeliczeniowe. Te przeliczenia to dla mnie nieco czarna magia, ale zdaje się w Waszym przypadku do tego nie dojdzie.
Strażak jak rozumiem zawodowy, więc podlega Pan ub. społecznym mundurowym MSW, co zwalnia z obowiązku KRUS.
Żona z chwilą zakończenia/utraty zasiłku dla bezrobotnych zacznie podlegać obowiązkowo KRUS.
No chyba, że tak już to wiele razy w tym wątku napisano- nie prowadzicie i nie będziecie prowadzić dz. rolniczej na tych gruntach lub tylko żona nie będzie współpracować w prowadzeniu gospodarstwa ani gospodarstwa domowego z nim związanego- i zostanie to do KRUS zgłoszone, a w razie wątpliwości Kasy- udowodnione.

Podjęcie pracy przez żonę, albo uzyskanie stypendium stażowego z PUP znów zawiesi obowiązek KRUS chyba że jak wyżej napisano- ustanie on wcześniej na skutek sytuacji faktycznej zgłoszonej do KASY i przez nią nie zanegowanej.

Re: Działalność gospodarcza

wiwan / 2014-01-29 17:28 / Tysiącznik na forum
Tak. Możesz mieć dowolną liczbę PKD wpisanych w CEIDG. Zresztą nie można mieć kilku działalności jednoosobowych:

http://www.money.pl/forum/dwie-dzialalnosci-a-jedna-firma-i-spolca-cywilna-t3627613.html

http://www.money.pl/forum/czy-mozna-miec-dwie-firmy-jako-dzialalnosc-gospodarcza-t2889369.html

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-29 16:42 / Tysiącznik na forum
No to już jest dz. rolnicza, więc mąż jest rolnikiem a Pani małżonką rolnika w rozumieniu ustawy krus-owej.
Zatem:
- mąż nie tylko może, ale musi opłacać składki KRUS i podlega temu ubezpieczeniu od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę.
- Pani jako jego żona- domyślnie też. Wstecz też Pani domyślnie podlegała, chyba że miała swój inny tytuł do ubezpieczeń- ZUS-owy albo świadczenie z ZUS/KRUS.

Zwalniałoby Panią to, gdyby mąż zgłosił w KRUS,a Pani poświadczyła- że nie pracuje w tym gospodarstwie ani w gospodarstwie domowym z nim związanym. Jednak jak Pani pisze -kosicie, macie dopłaty wspólnie.

Teraz wstecz będą znaczne odsetki, warto było płacić- bo to ubezpieczenie tanie, a w zakresie emerytalnym wlicza się przecież do przyszłego świadczenia z ZUS, jeśli nie uzyska Pani emerytury/renty rolniczej.

Re: skladka zdrowotna 2014

wiwan / 2014-01-29 16:26 / Tysiącznik na forum
Od stycznia 2014 minimalna podstawa jej wymiaru z tego tytułu (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego) wynosi 3004,48 zł .
Zatem minimalna składka (9%) to 270,40 zł. W tym część odliczalna od podatku- 232,85 zł.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-29 16:23 / Tysiącznik na forum
Zasiłku takowego już się nie przyznaje. Obecnie jest to świadczenie przedemerytalne. Podstawową przesłanką jego uzyskania jest utrata środków finansowych na skutek- zwolnienia z pracy, utraty renty z tyt. niezdolności do pracy, upadłości dz. gospodarczej.

Same warunki wiekowo-stażowe są tu wtórne i nie są podstawą uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego.

No chyba, że ma pani na myśli emeryturę wcześniejszą...

Re: Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy(utrata paliczka IV palca u prawej ręki)

wiwan / 2014-01-29 09:04 / Tysiącznik na forum
Może być pocztą, ale zdecydowanie za potwierdzeniem odbioru- by nie było wątpliwości co do daty dotarcia pisma.

Zgodnie z KPA ( art. 57 bodaj ) bieg terminu liczy się pomijając dzień otrzymania. Otrzymanie 17, powoduje liczenie 14 dni poczynając od 18, zatem ostatni dzień na sprzeciw to 31 stycznia.

Tak, czy siak- lepiej załatwić to szybciej.

Jest formularz ZUS-OL 4, ale może być pismo odręczne/własnej kompozycji, ale zawierające dane takie jak w formularzu. Do pobrania z www Zakładu, czy po prostu w inspektoracie/oddziale.

Rozporządzenie o zwrocie mówi o takiej możliwości, gdy ubezpieczony jest wezwany przez ZUS do stawiennictwa. Nie różnicuje, czy wezwanie jest skutkiem wniosku pierwotnego, czy odwołania ubezpieczonego.

Re: Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy(utrata paliczka IV palca u prawej ręki)

wiwan / 2014-01-29 08:53 / Tysiącznik na forum
Moim zdaniem może, byle nie był specjalistą z innej bajki. Zatem- neurolog- tak, ginekolog- nie :-)

Poważnie- specjalista, który może wypowiedzieć się jeśli nie o całości naruszenia sprawności, to przynajmniej o jakimś jej aspekcie.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-28 20:00 / Tysiącznik na forum
Zacznijmy od tego, że mąż ubezpieczał Panią wraz z dziećmi tylko w zakresie ub. zdrowotnego.
Kluczowe nie jest zameldowanie, ani nawet zamieszkanie- można przecież prowadzić dz. rolniczą w gospodarstwie dojeżdżając do niego.
No i jak było/jest z tą dz. rolniczą odbywała się/ odbywa/będzie odbywać ?
Jeśli się nie odbywała- to mąż nie był rolnikiem w rozumieniu ustawy krusowej, a Pani nie podlegała ub. rolniczemu, ale należało to zgłosić w Kasie wraz z wyjściem Pani za mąż lub nabyciem ziemi przez męża- w zależności co nastąpiło później. I odwrotnie teraz- jeśli mąż nie prowadzi dz. rolniczej i jej nie podejmie- nie może ub. się w KRUS i jako posiadacz gruntów rolnych musi o tym Kasę powiadomić.

Re: Płatna renta

wiwan / 2014-01-28 19:39 / Tysiącznik na forum
No to jest pierwszy warunek na okoliczność wniosku o świadczenie w drodze wyjątku. Ale zaznaczam, że to świadczenie bardzo rzadkie.

Re: Ponowne przeliczenie emerytury po 60-tce.

wiwan / 2014-01-28 19:37 / Tysiącznik na forum
Jaką dyskryminacją rocznika?

1. regulacja ta weszła w życie od 2013 r. i dotyczy wszystkich emerytów uzyskujących e. powszechną od tego roku.

2. rocznik ten uzyskał prawo początkowo jako ostatni, po nowelizacji jako przedostatni do e. wyliczonej w sposób mieszany, jeśli e. wcześniejszej nie pobrał. Czyli korzystniejszy niż roczniki późniejsze z e. wyliczaną w całości w sposób nowy.

3. rocznik ten dodatkowo jako ostatni (kobiety) miał prawo do e. wcześniejszej tzw. pracowniczej, a wiec niezwiązanej z pracą w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze.

4. i jak już napisano- nie ma obowiązku przechodzenia na e. powszechną, z e. wcześniejszej.

Na tle innych roczników młodszych od 1948- same bonusy.

Re: Wypłata zasiłku chorobowego

wiwan / 2014-01-28 19:25 / Tysiącznik na forum
Dlaczego pracodawca ? Przecież drugie ZLA zostało wystawione już po zakończeniu stosunku pracy, a więc pracodawca przestał być płatnikiem ubezpieczeń, zwolnienie to powinien był Pan wysłać/zanieść do ZUS, a nie do pracodawcy. Nie powinien on był go przyjąć, a jeśli przyszło pocztą - odesłać Panu do domu. Nie był już żadną stroną w kwestii Pana zasiłku.

Stąd takie opóźnienia. W sumie szczęście, że ZLA to drugie w ogóle nie zaginęło...

Re: Wypłata zasiłku chorobowego

wiwan / 2014-01-28 14:26 / Tysiącznik na forum
W zakresie zasiłku to kwestia stricte ubezpieczeniowa- zusowa.

Odpowiedź udzielona:

http://www.money.pl/forum/wyplata-zasilku-chorobowego-t3723483.html

W zakresie prawa pracy dodam jedynie to, że zasiłek jest należny ( o ile nie zaszły okoliczności wykluczające zasiłek- tj. jakaś pozytywna odpowiedź w Z-10 ) od dnia 1 grudnia 2013. Za 30 listopada było należne wynagrodzenie chorobowe i powinno było być wypłacone wraz z wynagrodzeniem za listopad- czyli przez pracodawcę.

Re: Wypłata zasiłku chorobowego

wiwan / 2014-01-28 14:19 / Tysiącznik na forum
30 dni to termin maksymalny od uzyskania potrzebnych dokumentów. Formalnie - niestety od dnia uzyskania Z-10. Z drugiej strony ewidentnie Zakład się nie popisał - chodzi o to, że zakładając, że były pracodawca wywiązał się terminowo z obowiązków przekazania dokumentów oraz wyrejestrowania Pana z ubezpieczeń- ZUS już 7/8 grudnia miał wiedzę o tym, że potrzebne jest mu Z-10- od Pana. Więc w tej sprawie już dawno powinno przyjść pismo- jeszcze w grudniu.

Re: Renta

wiwan / 2014-01-28 14:08 / Tysiącznik na forum
O wiek zapytałem pod kątem ewentualnego prawa do emerytury.

Sytuacja więc sprowadza się do tego, aby orzecznik stwierdził, że niezdolność do pracy powstała nie później niż w kwietniu 2012 r. Z warunku tego mama byłaby zwolniona, gdyby posiadała min. 20 lat, ale nie pracy/lat składkowych, ale ogólnego stażu ubezpieczeniowego- czyli lat składkowych i nieskładkowych. Te drugie to np. okres studiów, zasiłku macierzyńskiego, u. wychowawczego przed 1999 r. Może więc ów staż wynosi jednak łącznie min. 20 lat ?

Uwaga- okresy nieskładkowe mogą być zaliczone w wymiarze maks. 1/3 zaliczonych okresów składkowych.

Jeśli staż jest niższy, a orzecznik wyda orzeczenie wskazujące na datę powstania niezdolności do pracy późniejszą niż owe 18 mc. od ostatniego ubezpieczenia rentowego ( może to być nawet data złożenia wniosku o rentę, jeśli jego zdaniem nie da się ustalić daty powstania tej niezdolności) należy do takiego orzeczenia złożyć SPRZECIW- w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Z dwu powodów:
- skutkować to będzie powtórnym orzeczeniem, ale już komisji lekarskiej 3-osobowej.
- bez sprzeciwu nie będzie możliwe odwołanie się potem od odmownej decyzji rentowej, jeśli powodem odwołania będzie właśnie kwestia medyczna. Tj. bez sprzeciwu do orzeczenia będzie można odwołać się tylko w zakresie wyliczeń wysokości, nieuwzględnienia jakiegoś okresu ubezpieczeniowego itp.- czyli kwestii 'technicznych'.

Co do samej wizyty orzecznika- raczej będzie mało podatny na wyjaśnienia/sugestie rodziny niestety i oprze się tylko na własnej ocenie i przedstawionej dokumentacji medycznej.

Najnowsze wpisy