Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-04-08 21:27 / Tysiącznik na forum
Jeśli na 1.01.1999 r. miałby Pan staż ogólny 25 lat- spełniłby Pan w wieku 60 lat warunek uzyskania e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych z art.184 ustawy emerytalnej.
Tylko, że to mało prawdopodobne dla rocznika 1960.
Pozostaje kwestia e. pomostowej. Dla odpowiedzi, czy jest ona możliwa niezbędne jest podanie konkretnego stanowiska/rodzaju pracy/ pozycji w wykazach prac w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Re: częściowa niezdolność do pracy w okresie chronionym

wiwan / 2014-04-08 11:15 / Tysiącznik na forum
Dorobić się nowych okresów składkowych (etat, zlecenie, DG...) tak aby spełnić warunek owych min. 5 lat w ostatnich 10 lub warunek min. 25 lat łącznego stażu ( w zależności co nastąpi wcześniej ) i ponownie złożyć wniosek o rentę z tyt. niezdolności do pracy.

Re: częściowa niezdolność do pracy w okresie chronionym

wiwan / 2014-04-08 11:10 / Tysiącznik na forum
Odprawa pracownicza wymaga by przyczyna rozwiązania stosunku pracy leżała jedynie po stronie pracodawcy, 'współwina' jest dopuszczalna przy zwolnieniach grupowych.

Rozwiązanie z art. 53 prawa do odprawy pracowniczej ustawowej nie stanowi takich okoliczności.

No chyba, że macie jakąś wewnętrzną, zakładową, wynikającą z regulaminu wynagradzania, umowy o pracę itp. i która należna byłaby nawet w tym trybie rozwiązania umowy.

Re: częściowa niezdolność do pracy w okresie chronionym

wiwan / 2014-04-08 11:06 / Tysiącznik na forum
Warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest podleganie ub. społecznemu (bo wtedy są składki na Fundusz Pracy) przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji w PUP.

Do owych 365 dni wlicza się inne okresy, w tym właśnie chorobowe oraz św. rehabilitacyjnego, jeśli ich wysokość też była wyliczona od podstawy przynajmniej minimalnej.
Co do zasady podstawę ustala się z ostatnich 12 miesięcy. Nie wiem jak w Pani konkretnym przypadku było- to jest do ustalenia np. w kadrach u pracodawcy, że rzeczywiście wyszło wtedy nie mniej niż 1500 zł brutto.
Jeśli tak- prawo do zasiłku Pani uzyska.

Świadczenia przedemerytalnego Pani nie uzyska ze względu na tryb/przyczynę rozwiązania stosunku pracy.
Niby jak chce Pani zmienić te okoliczności, skoro w św. pracy stwierdzono faktyczne, a na odwołanie od rozwiązania umowy oraz sprostowanie świadectwa pracy było 7 dni ?

Re: Praca + renta (PIT 37) - POMOCY!

wiwan / 2014-04-08 10:55 / Tysiącznik na forum
W związku z potrącanie owych 556,02 zł przez KRUS/ZUS pracodawca jako płatnik NIE uwzględnia ich już przy wyliczaniu zaliczek, o czym już napisałem. Czyniłby to, gdyby albo Pani 'nakłamała' mu składając nieprawdziwe oświadczenie w PIT-2, albo (jeśli etat był wcześniej niż renta) oświadczenia nie zaktualizowała. Wtedy miałaby Pani w rozliczeniu rocznym NIEDOPŁATĘ podatku 556 zł +/- kilka złotych.

42 206,62 - 5 123,70 = 37 082,92
37 083 x 0,18 = 6674,94
6674,94 - 2499,20 = 4175,74

Różnica względem 4180 wynika z tego, że są to zaliczki rzeczywiście odprowadzone przez cały rok, a więc suma 12 zaliczek (przy regularnych wypłatach), z których każda 'przeszła' zaokrąglenia.

Zaliczka od pracodawcy nie jest 'nadpłacona'.
Powtarzam podatnik korzysta z kwoty zmniejszającej podatek 'jednokrotnie' w roku podatkowym. Gdyby miała Pani jeszcze dwa zlecenia też oczekiwałaby Pani z rozliczenia zwrotu dodatkowo 1112 zł ?

PS. Nie jestem panią :-)

Re: Praca + renta (PIT 37) - POMOCY!

wiwan / 2014-04-07 22:43 / Tysiącznik na forum
Jako rencistka nie mogła Pani złożyć pracodawcy oświadczenia PIT 2, na podstawie którego pracodawca jako płatnik zaliczek z etatu mógłby uwzględniać miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, czyli owe 46,33 zł. Kwotę tę przy wyliczaniu zaliczek z renty uwzględnia KRUS/ZUS.


Kwota zmniejszająca podatek -roczna 556,02 'przysługuje' podatnikowi RAZ, tj. bez względu na liczbę dochodów opodatkowanych wg. skali.

A podatek w rozliczeniu rocznym liczymy łącznie dla wszystkich źródeł. Skoro wychodzi 7 zł do dopłaty- tak ma być.

Re: Czy mogę odliczyć vat za materiały?

wiwan / 2014-04-07 22:34 / Tysiącznik na forum
Dotyczy ono "nowego" VZM, z ustawy o MDM i dotyczy faktur z 2014 i lat następnych. Faktury sprzed 2014- tak jak napisałem.

Re: częściowa niezdolność do pracy w okresie chronionym

wiwan / 2014-04-07 22:28 / Tysiącznik na forum
Czyli mimo pozytywnego orzeczenia lekarskiego, decyzja rentowa jest odmowna, ze względów niespełnienia warunków stażowych z art. 58 ustawy emerytalnej.

Zwolnienie z pracy nastąpiło z art. 53, a nie 43.
Taki tryb zwolnienia nie daje prawa do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, bo najkrócej mówiąc nie doszło do niego z winy pracodawcy.

Tak, może Pani zarejestrować się w PUP. Jednak by uzyskać zasiłek dla bezrobotnych niezbędne jest to, aby owo świadczenie rehabilitacyjne, czy wcześniej zasiłek chorobowy były naliczane od podstawy nie niższej niż płaca minimalna, czyli od min. 1500 zł brutto wtedy, we wrześniu 2012 r.

Re: Rynek pracy w Polsce. Narzeka aż 76 procent pytanych

wiwan / 2014-04-07 21:02 / Tysiącznik na forum
Po pierwsze nie ma to nic do rzeczy w kwestii rynku pracy.
Pod drugie wybór podziału składki dotyczy 85% i 100% jej wysokości.

Re: Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z prawem?

wiwan / 2014-04-07 20:36 / Tysiącznik na forum
Nic takiego nie wiedzieli, z poprzedniczki obecnej ustawy emerytalnej jak i zresztą z niej samej taka gwarancja nie wynika.

Re: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

wiwan / 2014-04-07 14:07 / Tysiącznik na forum
Tak jak Pani napisała- może zapłacić, albo oddać w naturze, w wymiarze 150%, jeśli to pracodawca udziela wolnego.

Tyle, że w takim wypadku może to odbyć się dopiero w praktyce w kolejnym okresie rozliczeniowym, bo w jego trakcie nie wiadomo przecież, czy przekroczenia tygodniowe w ujęciu rocznym ostatecznie wystąpią, czy nie. W trakcie okresu- w praktyce dotyczy to nadgodzin dobowych.

Re: pit37-rozliczenie wspólnie z małżonkiem-kto podatnikiem a kto małżonkiem

wiwan / 2014-04-07 13:15 / Tysiącznik na forum
Tak. Zerowy dochód u jednego małżonka nie wyklucza wspólnego opodatkowania małżonków, będzie to finansowo dla Państwa bardziej korzystne niż indywidualne rozliczenie męża.

Oczywiście warunkiem jest to, by Wasza małżeńska wspólność majątkowa trwała cały rok 2013 .

Formularz ten sam, co dla męża indywidualnie czyli PIT 37.

Re: na jakim formularzu rozliczyć pit 8c?

wiwan / 2014-04-04 22:38 / Tysiącznik na forum
PIT - 36, wiersz "inne źródła..."

Re: Katastrofa Smoleńska. Część rodzin chce wstrzymania upublicznienia opinii biegłych

wiwan / 2014-04-04 21:47 / Tysiącznik na forum
Za to Ty nie odmówiłeś sobie prowokacyjnego wpisu.

Re: ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 574/72

wiwan / 2014-04-04 21:29 / Tysiącznik na forum
W opcji "oderwanej" w ZUS-ie - nie, bo ub. chorobowe jest sprzężone z ub. emerytalno-rentowym tylko obowiązkowym- czyli jest ono albo obowiązkowe (jak np. na etacie) albo dobrowolne, ale dobrane do ub. emerytalnego obowiązkowego- czyli np. z tyt. działalności gospodarczej.

Zatem tak jak przy NNW- jakiś ersatz ub. chorobowego komercyjny:

http://www.money.pl/forum/katalog,8,0,0,40,0,ubezpieczenia.html


może ktoś podpowie.

Najnowsze wpisy