Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Podatek - sprzedaż działki

wiwan / 2015-03-11 17:13 / Tysiącznik na forum
Tak, wtedy zwolnienie całkowite. Ale zwracam uwagę, że jeśli nabywałeś od rodziców w kilku częściach- tj. były np. dwie darowizny, to są odrębne biegi owych 2 lat i 5 lat.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2015-03-11 17:10 / Tysiącznik na forum
Najkrócej- tak.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2015-03-11 17:09 / Tysiącznik na forum
Spłata kredytu- moim zdaniem stanowi taki wydatek- przez analogię do ulgi w PIT, ze sprzedaży nieruchomości- ale wydatek ten stanowić będą jedynie te raty kredytu, które zapłaci/ła Pani od dnia sprzedaży odziedziczonego mieszkania do upływu owych 2 lat.

i przez analogię do ulgi PIT- podstawą opodatkowania podatkiem od spadku byłaby taka część wartości mieszkania odziedziczonego, jaką stanowi część przychodu z jego sprzedaży jaka nie znalazła pokrycia w owym wydatkowaniu na nieruchomość nową.

Re: Podatek - sprzedaż działki

wiwan / 2015-03-11 16:39 / Tysiącznik na forum
Mówimy o podatku dochodowym ze sprzedaży, a nie od darowizn...

Ulga meldunkowa już nie będzie tu miała do Ciebie zastosowania, bo dotyczyła ona nieruchomości nabytych w latach 2007-2008.

"Najbliższy czas" jak rozumiem oznacza okres krótszy niż 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło/nastąpi (bo nie dotarło to do mnie ostatecznie) nabycie nieruchomości drogą darowizny.

Zatem zasadniczo Dochód z tego zbycia podlega owemu zryczałtowanemu 19% PIT.
Jest możliwe zwolnienie z niego, jeśli w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż- cały Przychód zostanei przeznaczony na inne twoje cele mieszkaniowe. jak najbardziej celem takim będzie nabycie innej działki, budowa i wykończenie domu.

Niepełne przeznaczenie Przychodu powoduje odpowiednie niepełne zwolnienie Dochodu z podatku.

Formularz PIT 39.

Re: Rozliczenie podatku od osoby fizycznej

wiwan / 2015-03-11 16:31 / Tysiącznik na forum
Skoro w czasie wyjazdu zagranicznego zostanie osiągnięty przychód z usług, jakie są wpisane w CEIDG, usług jakie były wykonywane przed zawieszeniem DG, to oznacza, że zawieszenie jest fikcyjne, bo DG jest wykonywana.

Nie można tego rozliczyć "poza" źródłem jakim jest DG. No i należałoby DG odwiesić na ten czas.

Re: Prośba o sprawdzenie rozliczenia PITu

wiwan / 2015-03-10 21:45 / Tysiącznik na forum
Rozlicza Pan oba źródła łącznie, bo oba są opodatkowane wg. skali. I tyle.

Re: drobne pytanie o pit-36

wiwan / 2015-03-10 21:41 / Tysiącznik na forum
Art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uchylony, a dotyczył podatku od zbycia nieruchomości.

Re: Wniosek u usunięcię danych z KSIP

wiwan / 2015-03-10 14:05 / Tysiącznik na forum
Wzór ??? A ile takich wniosków niby trafia do KG rocznie, by ustalił się wzór.

Wzoru jako załącznika do ustawy czy rozporządzenia nie ma. Czy jakiś na zasadzie wewnątrzpolicyjnego zarządzenia funkcjonuje- nie wiem, ale nie sądzę.

Po prostu należy w pełni uargumentować powód, przyczynę, zasadność, cel tego wniosku. No i zmiany na lepsze w postępowaniu, stosunku do prawa osoby wnioskującej.

Tak, aby KG dokonała czegoś, czego czynić w rejestrze nie musi. Innymi słowy, by się skalkulowało - jak w tym wątku - możliwością przyjęcia do służby zaangażowanego wielce kandydata, mającego szereg zalet i predyspozycji.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

wiwan / 2015-03-10 13:32 / Tysiącznik na forum
Otrzymana darowizna nie jest dochodem, który wlicza się do dochodów, których limit sankcjonuje prawo do świadczeń rodzinnych.

Może mieć wpływ na kwestię alimentów, gdy osoba jej wypłacająca (jak rozumiem rodzic) będzie wnioskował w sądzie o ich obniżenie.

Jako wnuczka możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od tej darowizny:
- bez dodatkowych działań- jeśli darowizna mieszkania - bo musi mieć ona formę notarialną.
- z zachowaniem dodatkowych warunków przekazania darowizny i jej zgłoszenia do US- jeśli darowizna pieniężna.

Re: Darowizna w rodzinie

wiwan / 2015-03-10 13:17 / Tysiącznik na forum
Co znaczy 'z tytułu mieszkania' ?

Matka może dokonać darowizny pieniężnej na rzecz swojej córki bez względu na to, czy pieniądze uzyskała w spadku, w lotto czy zarobiła.

Córka jako członek tzw. zerowej grupy podatkowej skorzysta ze zwolnienia z podatku od tej darowizny, jeśli będzie ona dokonana przelewem/przekazem pocztowym i odpowiednio do US przez córkę zgłoszona.

Większy problem w sytuacji, gdy chcesz być współwłaścicielem tego kupionego mieszkania.

Re: Brak PIT-11. Jak rozliczyć się z fiskusem, jeśli pracodawca nie wysłał informacji?

wiwan / 2015-03-10 13:10 / Tysiącznik na forum
2160 to kwota wyższa od całorocznych zryczałtowanych KUP pracowniczych przy jednym stosunku pracy.

Jeśli bilety są (zachowane) imienne- a więc okresowe, - nic nie stoi na przeszkodzie by w rozliczeniu rocznym uwzględnić te rzeczywiste KUP na podstawie art. 22, ust. 11 ustawy o PIT

Re: Praca rozliczyłe PIT a ja zapomniałem o rencie

wiwan / 2015-03-10 13:01 / Tysiącznik na forum
Skoro PIT 40a z ZUS/KRUS to wypłata nastąpiła choć raz już w 2014-
Nie miał Pan prawa składać pracodawcy PIT 12, czyli oświadczenia na podstawie którego dokonał on rozliczenia rocznego za Pana.

PIT 40 od pracodawcy należy potraktować jak PIT 11 i dokonać rozliczenia rocznego na PIT 37, ujmując dane z PIT 40a i dane z PIT-40

Re: Ulga internetowa w PIT 2014. Zobacz, czy możesz z niej skorzystać

wiwan / 2015-03-10 12:53 / Tysiącznik na forum
Należy rozliczać się w Gdańsku- zgodnie z faktycznym zamieszkaniem. Rozliczenie mogłoby nastąpić w Olsztynie, gdyby zmiana miejsca zamieszkania na Olsztyn dokonała się pod koniec roku podatkowego.

Re: drobne pytanie o pit-36

wiwan / 2015-03-10 12:50 / Tysiącznik na forum
Nie. Mimo wspólnego rozliczenia odliczenie składek żony może odbyć się tylko "po" jej stronie.

Re: Podatek od odsetek

wiwan / 2015-03-10 12:46 / Tysiącznik na forum
Wielkość kwoty nie ma znaczenia. Tak, należy wykazać, tak zaliczka pobrana wynosi zero. PIT -8c jak rozumiem ma wypełnioną cz. D.

Należy ten przychód umieścić w 'innych źródłach' w rozliczeniu rocznym. Tyle, że zamiast PIT-37 należy w tej sytuacji dokonać tego na PIT 36.

Najnowsze wpisy