Na skróty
  • WAŻNE:
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: zus zasiłek pogrzebowy

wiwan / 2014-12-02 09:43 / Tysiącznik na forum
Zarówno od decyzji KRUS jak i ZUS można się odwołać, w decyzji jest pouczenie na ten temat.

W zakresie ZUS wygląda na zgodną z ustawa emerytalną tj. art. 77. - tu ewentualnie matka, gdyby zmarły przyczyniał się do jej utrzymywania. Skoro był bezrobotnym bez prawa do zasiłku- tego jednak nie czynił.

W zakresie KRUS z kolei i art. 35 ustawy o ub. społ. rolników- odmowa wynika z powodu takiego, że aby matka uzyskała zasiłek zmarły musiałby spełniać warunki takie, jak dla renty rodzinnej po niej. Tu nie był po prostu tak młody/uczący się ani nie był niezdolny do pracy.

Re: Skąd wziąć PITy z poprzednich lat ?

wiwan / 2014-12-01 12:11 / Tysiącznik na forum
Nie sądzę. Jest termin maksymalny 7 dni od daty zapłaty wspomnianej już opłaty skarbowej. Wniosek - osobiście lub pocztą.

Re: Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

wiwan / 2014-12-01 11:53 / Tysiącznik na forum
Nie wszystkim pracodawcom i nie w każdej sytuacji. Np. tym mniejszym, niepodlegającym Ustawie 'o zw. grupowych'- tylko w przypadku likwidacji/upadłości pracodawcy. Nie w przypadku likwidacji stanowiska.

Re: rezygnacja z emerytury w Polsce

wiwan / 2014-12-01 11:37 / Tysiącznik na forum
Proszę bardzo. Zwrócę jeszcze uwagę na jedną kwestię- uzyskanie emerytury polskiej nie wymaga pobytu w Polsce w czasie jej pobierania, czy składania wniosku. Jest też możliwość jej wypłaty, przez brytyjski organ- odpowiednik ZUS, na zasadzie wspólnotowej koordynacji świadczeń/ub. społecznego.

Re: Pomoc w założeniu firmy

wiwan / 2014-12-01 11:29 / Tysiącznik na forum
PKD 45.32.- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Można rozbierać i sprzedawać, więc dodatkowe PKD 38.31 Z Demontaż wyrobów zużytych.

Rodzaj działalności wyklucza ryczałt i kartę podatkową.

Re: Podatkowa pułapka przy sprzedaży mieszkania

wiwan / 2014-12-01 11:01 / Tysiącznik na forum
2. Żeby pozostali spadkobiercy sprzedając spadek przed upływem 5 lat* od jego nabycia uniknęli podatku dochodowego- muszą w całości swoje przychody ze zbycia przeznaczyć na swoje inne cele mieszkaniowe. Może to być nabycie mieszkania. Posiadane jednocześnie mieszkania własnościowe są tu bez wpływu. Nie trzeba się ich pozbywać.
1.Skoro przy dziale spadku spadkobierca przekazuje swój udział bezpłatnie, to nie ma tu w ogóle kwestii podatku PIT w jego przypadku. Pojawia się kwestia podatku od darowizny po stronie pozostałych spadkobierców- ale też do uniknięcia z powodu tego, że jako rodzeństwo są zaliczani do tzw. zerowej grupy podatkowej w rozumieniu Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Re: Podatek od nieruchomości

wiwan / 2014-12-01 10:52 / Tysiącznik na forum
- jeśli ów kredyt ma stanowić "inne cele mieszkaniowe" musi być zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości.
- KUP- na podstawie faktur VAT, rachunku (od wykonawcy, który nie był czynnym podtanikiem VAT). Sam przelew w przypadku robót budowlanych- to za mało.

Re: PIT od sprzedazy nieruchomosci

wiwan / 2014-12-01 10:44 / Tysiącznik na forum
Wstępując w zw. małżeński nie nabyła ona udziału we własności domu- bo stanowił on majątek odrębny Pana. Nabyła, jeśli doszło do darowizny na jej rzecz, albo zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej.
Wpływa to na wysokość jej udziału w dziedziczeniu po Panu, jeśli miał dzieci.

Nabycie nastąpiło jak rozumiem w styczniu 2012 r. Zatem sprzedaż owego domu/udziału przez Panią przed 1 stycznia 2018 r. będzie stanowić co do zasady źródło dochodu podlegające PIT, w stawce 19% od dochodu.
Można tego zupełni uniknąć, jeśli w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym nastąpi zbycie Pani przeznaczy całość Przychodu ze zbycia na swoje inne cele mieszkaniowe.
Jeśli przeznaczy częściowo- częściowo (proporcjonalnie) uniknie podatku od dochodu.

Właściwym jest tu formularz PIT-39

Re: Skąd wziąć PITy z poprzednich lat ?

wiwan / 2014-12-01 10:35 / Tysiącznik na forum
Ze swego US, na wniosek, na podstawie art. 178 Ordynacji.

Ale niestety odpłatnie- 5 zł za stronę.

Re: okres zwolnienia lekarskiego po wypadku w drodze do pracy, a emerytura?

wiwan / 2014-11-28 22:22 / Tysiącznik na forum
No nie było na rękę, bo miała obowiązek niezwłocznie zawiadomić o wypadku w celu sporządzenia właśnie protokołu, a tego nie zrobiła.
Bez tego protokołu, a w nim stwierdzenia, że był to wypadek zakwalifikowany jako 'przy pracy' nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń z ub. wypadkowego- w tym z jednorazowego odszkodowania właśnie, czy choćby 100% zasiłku chorobowego- zamiast zwykłego 80%.

Tak, czy inaczej protokół powinien być sporządzony, zresztą nie minął jeszcze zasadniczy termin 14 dni na jego sporządzenie. Na razie więc 'winą' pracodawczyni jest ów brak zawiadomienia bhp-owca - tu jak rozumiem zewnętrznego- bo zakład pracy jest mały.
Nie powinna bać się innych okoliczności- bo taki rodzaj urazu jest dość 'normalny' na takim stanowisku, nie było sytuacji, gdy do krojenia mięsa skierowano kogoś bez przeszkolenia itd. czyli nie ma żadnej winy po stronie pracodawcy w zakresie przyczyn wypadku.

To się przyda:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/swiadczenia;z;tytulu;wypadku;przy;pracy,110,0,358766.html

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-11-27 19:55 / Tysiącznik na forum
25 jeśli mówimy o mężczyznach, i nie lat pracy, ale stażu ubezpieczeniowego- a więc i lat nieskładkowych np. w postaci studiów wyższych. No i chodzi o roczniki sprzed 1949.
Zdecydowana większość ich okresu produkcyjnego jak to się brzydko nazywa przypadła na czasy sprzed przemian, bez bezrobocia, z dużo łagodniejszym podejściem też do kwestii niezdolności do pracy, a więc i rent z tego tytułu.

Zresztą regulacja taka- tj. łączny warunek wiekowo- stażowy dla uzyskania emerytury był już w naszym systemie przynajmniej od ...
Dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Wtedy nazywało się to rentą starczą.
"Głębiej" nie chciało mi się już szukać poprzedniczek obecnej ustawy emerytalnej.

Więc kto 'złodzieje' ?

Re: Wewnętrzne instrukcje dla posłów PiS trafiły do mediów

wiwan / 2014-11-27 13:06 / Tysiącznik na forum
Uznawanie statystki wpisów na forach za miarodajne, reprezentatywne dla ogółu społeczeństwa jest zupełnie nieuzasadnione i naiwne. Nie tylko w kwestiach politycznych czy społecznych.

Re: Forma opodatkowania- nowa działalność

wiwan / 2014-11-27 12:39 / Tysiącznik na forum
Tak wynika z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne. Pośrednictwo to nie jest wykluczone z ryczałtu w zał. 2 do ustawy.

Re: Forma opodatkowania- nowa działalność

wiwan / 2014-11-27 12:15 / Tysiącznik na forum
Jeśli nie będzie w sklepie sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, AGD, sprzętu używanego- tylko nowe egzemplarze
 sprzętu radiowo-telewizyjnego,
 sprzętu audiowizualnego,
 odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.

To podane PKD wyczerpuje rodzaj działalności.

Jeśli asortyment będzie bogatszy- dodatkowe PKD z tej grupy.

Stawka rzeczywiście 3%.

Inne warunki skorzystania z ryczałtu:

http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/ryczalt;od;przychodow;ewidencjonowanych,195,0,210371.html

Re: Forma opodatkowania- nowa działalność

wiwan / 2014-11-27 11:40 / Tysiącznik na forum
PKD ma być zgodne z rzeczywistą działalnością, a nie dobrane pod interesujący podatnika rodzaj opodatkowania czy stawkę podatku.

Co do konkretnych PKD- to zależy przecież od tego, co w tym sklepie będzie sprzedawane. To też może mieć wpływ na stawkę, czy w ogóle wybór ryczałtu.

Najnowsze wpisy