wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Pismo o braku złożenia zeznania podatkowego

wiwan / 2016-10-28 21:36 / Tysiącznik na forum
Bez przesady, że od wszystkiego. No więc PIT 37 jeszcze raz. Co do ewentualnej kary za wykroczenie KS:

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pit-2014-co-grozi-za-niezlozenie-zeznania,169,0,1779369.html

jeśli jesteście na 100% pewni, że ów zwrot PIT z US był, czyli że PIT 37 był złożony- należałoby jej (mandat) nie przyjąć.

Śmiem twierdzić, że półtora roku po zwrocie nadpłaty PIT urząd zwracający musi mieć jeszcze listy wg. których tych zwrotów dokonywał i do których ma potwierdzenia odbioru z poczty.

Re: Pismo o braku złożenia zeznania podatkowego

wiwan / 2016-10-28 11:29 / Tysiącznik na forum
Był zwrot PIT za 2014 na konto, to macie dowód tego zwrotu w postaci potwierdzenia przelewu.
Jeśli na piśmie z US jest wskazana konkretna osoba prowadząca sprawę- proponowałby zacząć od kontaktu z nią i zadanie tego pytania- co robić* i dosłać skan/potwierdzenie przelewu z US.

*tj. czy rzeczywiście powtórka PIT 37 jest konieczna, skoro macie dowód 'pośredni' na złożenie zeznania, a więc bajzel w US.

Jeśli tak, wypełnić raz jeszcze na podstawie posiadanej niepoświadczonej kopii, a potwierdzenie przelewu jako dowód w sprawie dołączyć wraz z pismem przewodnim (wskazującym na nr, datę pisma naczelnika - czyli powód złożenia zeznania za 2014 dopiero w listopadzie 2016 oraz jego ...niezasadność) na wypadek chęci ukarania przez US podatnika za to 'niezłożenie' formularza.

Re: DG, VAT 0% i odliczenie VAT przy zakupach

wiwan / 2016-10-28 11:18 / Tysiącznik na forum
Uściślijmy - byłyby to faktury w trybie art.28b ustawy o VAT, czyli stawka 'np' - nie podlega, odwrotne obciążenie, a nie 0%.

Tak, jest możliwa taka 'strata VAT' czyli zupełny brak podatku należnego i nadal występującego podatku naliczonego do zwrotu.

Zwrot albo pieniężny albo przeniesienie na kolejny, ale tylko jeden okres rozliczeniowy na podstawie art. 86, ust. 19 ustawy o VAT.

Re: zwrot vat za materiały budowlane

wiwan / 2016-10-27 20:55 / Tysiącznik na forum
Powtarza Pani właściwie pytanie z sierpnia :

http://www.money.pl/forum/zwrot-vat---mdm-t5098423.html

Większość tych pozycji z Pani listy tam Pani znajdzie. Belladonna, która miała wiedzę na temat niemal każdego asortymentu od lat już tu nie zagląda.

PS. Przecież przy budowie domu zwrot osiągnąć może kwotę rzędu kilku jak nie 10 tys. zł. Wiele osób usługowo przecież wypełnia wniosek, kwalifikuje wydatki i wylicza zwrot.
Ja osobiście za rozliczenie - za zwrot co prawda za materiały do wykończenia mieszkania w stanie deweloperskim, coś około 20 faktur, kilkadziesiąt pozycji zapłaciłem księgowej 150 zł. US zakwestionował JEDNĄ pozycję, 'straciłem' ok. 5 zł na niej.

Reasumując- po co brać się za to samemu ?

Re: Podatek od wynajmu mieszkania

wiwan / 2016-10-27 20:43 / Tysiącznik na forum
Kluczowy będzie stan rzeczywisty tj. to, czy całość uzyskanego od najemców czynszu pozostanie do dyspozycji narzeczonej, czy jednak będzie go przekazywać rodzicom. Pomijam kwestię podatkowo-finansową w relacji Ty - narzeczona. I co to znaczy, że nie mogą wykazywać dochodu w US. Jeśli dochód się ma, i nie jest on zwolniony z opodatkowania zapisem ustawy (o PIT np.)to jest obowiązek jego wykazywania, rozliczania, opodatkowania.

W sytuacji klarownej tj. formalnego użyczenia nieruchomości córce (narzeczonej) i wyrażenia zgody na najem oraz pozostawania całości przychodu z najmu dla niej- to ona będzie podatnikiem PIT (albo ryczałtu ewidencjonowanego) od dochodu (albo przychodu) z tego najmu.

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-podatkowe/oddanie-w-najem-uzyczonego-mieszkania.html

Re: student zaoczny, a ZUS?

wiwan / 2016-10-26 10:35 / Tysiącznik na forum
Jeśli 'od innego' to nie tylko 'nie musi' ale i NIE może. Takie zlecenie po prostu nie jest tytułem do ubezpieczeń, więc kwestia fakultatywności ubezpieczeń jest bezprzedmiotowa w tym przypadku.

Re: Czy należy mi się emerytura pomostowa?

wiwan / 2016-10-26 10:30 / Tysiącznik na forum
ZUS sięga do innych swoich danych* moim zdaniem dopiero w razie, gdy od wydanej decyzji emerytalnej ubezpieczony się odwołuje i jako powód odwołania wskazuje właśnie np. niezgodność wykazanych na św. pracy okresów z rzeczywistością. Więc pojawia się konieczność jakiejś weryfikacji. No i dotyczy to raczej sytuacji odwrotnej niż Pani, czyli nadmiaru okresów nieskładkowych wykazanych w św. pracy skutkujących np. brakiem prawa do emerytury czy zaniżenia jej wysokości.

Na etapie wniosku opiera się na świadectwie pracy oraz w zakresie e. pomostowych dodatkowo na ewidencji składki na fundusz emerytur pomostowych, który istnieje dopiero do 2010 r.

* tyle, że te 'swoje' dane, czyli ewidencję składek, deklaracji indywidualnych, zasiłków itp. w przypadku płatników dużych tj. ubezpieczających ponad 20 osób ma dopiero za okres po 1998 r. Za okres wcześniejszy - nie ma danych zindywidualizowanych tj. przypisanych do konkretnej Zofii Kowalskiej

No i uściślijmy- akurat okres zasiłku macierzyńskiego (w odróżnieniu od chorobowego) JEST okresem składkowym, ALE tak jak okres zasiłku chorobowego nie jest okresem pracy w war. szczególnych.

Zatem w Pani świadectwie pracy ów okres zasiłku macierzyńskiego z 1984 r. nie powinien się znaleźć w wykazie okresów nieskładkowych, ale powinien być niewykazany w okresach pracy w war. szczególnych.

Re: Czy należy mi się emerytura pomostowa?

wiwan / 2016-10-25 13:28 / Tysiącznik na forum
Ma Pani staż pracy w war. szczeg. wg. tych świadectw
16 lat 10 miesięcy 28 dni, tyle że są to prace ze 'starych' wykazów. Wykazy nowe z ustawy o em. pomostowych są inaczej sformułowane. W grę wchodzą następujące pozycje z zał. 1 do ustawy:

4 Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym,
rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).
5 Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego,
ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.
6 Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.

9 Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach.
10 Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.
11 Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub
samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów.
12 Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.

Jeśli wszystkie trzy rodzaje/okresy Pani prac da się tu zakwalifikować - spełni Pani w grudniu warunki uzyskania e. pomostowej MIMO tego, że nie świadczyła już Pani pracy w war. szczególnych po 2008 r.

Skorzystałaby Pani z przepisu szczególnego ustawy tj. z jej art. 49

Re: podatek za nieruchomaść

wiwan / 2016-10-25 12:54 / Tysiącznik na forum
NIE będzie pani musiała. Bo ustawa o PIT daje na wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe podatnika dwa lata ...licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Ma więc Pani czas do 31.12.2018 r.
Oczywiście poza formalnym nabyciem w tym terminie chodzi też o wydatkowanie też całego przychodu w tym terminie. Czyli nie może być tak, żeby płatność (część) nastąpiła np. dopiero w styczniu 2019.

Oczywiście do końca kwietnia 2017 r. należy złożyć PIT 39 za rok 2016.

Re: Przeliczenie emerytury ograniczonej do 250% podstawy

wiwan / 2016-10-25 12:49 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem na emeryturze Pan nie dorabiał.

Tak, jakiekolwiek teraz 'dopracowanie' otworzyłoby drogę do przeliczenia świadczenia z art. 110 a, czyli z NOWĄ kwotą bazową, ALE:

- oczywiście znów wskaźnik podstawy wymiaru musi przekroczyć 250%, i co ważne nie musi być wyższy niż był pierwotnie- wystarczy więc 251%, a nie 467%:


http://www.money.pl/forum/przeliczenie-podstawy-wymiaru-emerytury--t3880801.html


- znów do wyliczenia faktycznego będzie wzięty on w stawce 250%,

- pozostaje zasada, że do wyliczenia wskaźnika wskazujemy dowolne 20 lat z kariery albo 10 z ostatnich 20 lat- w obu przypadkach SPRZED roku wniosku. Czyli zakładając działanie ekspresowe- by złożyć wniosek już w roku 2017, musiałaby być już jakaś składka za 2016 r (za listopad lub grudzień), a rok 2016 wskazany do podstawy

- skoro Pan w 2001 r. wskazał tylko lat 10 zamiast 20 to oznacza, że pozostałe lata kariery były kiepskie zarobkowo, teraz siłą rzeczy musiałby Pan wskazać lat 20, gdyż wskazując z ostatnich 20 ( z 2016 włącznie ) lat 10 kolejnych byłoby to 9 lat zerowych 2007-2015

Wskazując natomiast 20 dowolnych - musiałby to być rok 2016 (bardzo zaniżający wskaźnik podstawy bo tylko zarobki za 2 miesiące) oraz te najlepsze 10 z okresu 1991-2000 no i jakieś 9 pozostałych lat z kariery.

W tym drugim wariancie chyba nie byłoby problemu z uzyskaniem ponad 250%.


Obecna kwota bazowa to 3408,62 zł, od marca 2017 będzie nowa.

Re: Liczba i wartość pustych faktur biją kolejne rekordy

wiwan / 2016-10-25 12:07 / Tysiącznik na forum
A niby jak kwestia opodatkowania w zakresie przychodów/dochodów ma się przekładać na kwestię PTU ?

Re: Podatek od sprzedazy nieruchomosci, od jakiej kwoty w moim przypadku

wiwan / 2016-10-24 17:27 / Tysiącznik na forum
1. tak, udokumentowane koszty wykończenia to też cel mieszkaniowy.
2. nie, zwrot pożyczki żonie się nie kwalifikuje- ustawa o PIT wyraźnie zawęża w kontekście zwolnienia z PIT od zbycia nieruchomości i własnych celów mieszkaniowych krąg pożyczkodawców- bo chodzi o pożyczki spłacone w "banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej"

- art. 21, ust. 25, pkt. 2 ustawy o PIT

Re: Provident - niespłacanie.

wiwan / 2016-10-24 17:06 / Tysiącznik na forum
Provident nie jest osobą fizyczną. A decyduje tu 'osoba' pożyczkodawcy. Provident dziela pożyczek w ramach DG.

Termin 10 lat, który masz na myśli miałby zastosowanie gdyby pożyczył sąsiad od sąsiada.

Re: Akcje po dziadku

wiwan / 2016-10-24 12:41 / Tysiącznik na forum
No więc mama stała się i jest akcjonariuszem tej firmy/Spółki. Może brać udział w walnym, ma prawo głosu/ów, ma co do zasady prawo do dywidendy jeśli są podjęte uchwały w ich sprawie oraz do zbycia tych akcji czy to poprzez sprzedaż, czy darowiznę.

Oczywiście potrzebne będą kroki 'techniczne' jak uwidocznienie mamy właśnie w księdze akcjonariuszy w miejsce dziadka, być może wymiana samych dokumentów akcji - jeśli od czasu ich nabycia były jakieś np. scalenia lub podziały akcji (zmiana liczby/wartości jednej serii na drugą).

Oczywiście będzie potrzebne udokumentowania, że mama jest spadkobiercą dziadka.

Co do dotychczasowych dywidend- jest problem z przedawnieniem prawa- dyskutuje się czy jest ono tu trzyletnie, bo związane z DG czy ogólne- 10-cioletnie.

Wskazana wizyta w Spółce po szczegóły i podstawowe info- jaka jest wartość księgowa obecnie akcji + nieformalne nt. wartości rynkowej tj. po jakiej cenie ostatni ktoś sprzedawał/nabywał....

Re: Akcje po dziadku

wiwan / 2016-10-24 11:59 / Tysiącznik na forum
Czy poza dowodami wpłat są same akcje, świadectwa posiadanych akcji ?
Przecież mogły być po zakupie jeszcze za życia przez dziadka.... zbyte.

Czy jesteś spadkobiercą dziadka - co z żoną-babcią, dziećmi - Twoim rodzicem i wujkami/ciotkami ?

Firma istnieje, ale czy nadal jest spółką akcyjną ?

Najnowsze wpisy