Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Jakie PKD

wiwan / 2014-05-13 10:38 / Tysiącznik na forum
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Re: Sprzedaż auta w ciągu 6 mies od kupna - PIT-37, czy PIT-36?

wiwan / 2014-05-13 10:33 / Tysiącznik na forum
Mimo braku dochodu z tego źródła (przychód = koszt) moim zdaniem należy to wykazać w zeznaniu rocznym za 2014 w PIT 36, wiersz 'inne źródła' w części D1.

Inne dochody/źródła z 2014, które normalnie rozlicza się w PIT 37 też należy do PIT 36 przenieść.

Re: Wcześniejsza emerytura, praca w szczególnych warumkach

wiwan / 2014-05-12 22:36 / Tysiącznik na forum
Elektryk gdzie, w jakich okolicznościach ? Pod ziemią ? Na słupach pod napięciem ?, "Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia" Czy raczej jako energetyk - "Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych".

Sama z siebie praca elektryka nie jest pracą w war. szczególnych wg starych wykazów, a tym bardziej nowych.

Re: Hipoteczny na firme - posiadanie ROR

wiwan / 2014-05-12 22:02 / Tysiącznik na forum
Osoba prowadząca JDG jest nadal osobą fizyczną, a nie prawną więc nie ma tu różnicy moim zdaniem.

Re: dziedziczenie przez dziecko ze zdrady małżeńskiej

wiwan / 2014-05-12 21:59 / Tysiącznik na forum
Zgodnie z art. 1007 KC roszczenie o zachowek przedawnia się po PIĘCIU latach od ogłoszenia testamentu, a w przypadku uzupełnienia zachowku- od otwarcia spadku.

Re: kmeb1973- pytanie z priva.

wiwan / 2014-05-12 15:45 / Tysiącznik na forum
Jeśli zmarły w dniu śmierci miał staż ub. rolniczego min. 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat i śmierć nastąpiła w jak rozumiem w czasie ubezpieczenia rolniczego- to zostały spełnione 'po jego stronie' warunki uzyskania rolniczej renty rodzinnej przez członka rodziny.
Jeśli matka (wdowa po zmarłym) miała w dniu jego śmierci 50 lat lub ukończyła ten wiek później jest uprawniona do renty. Jeśli jeszcze nie, ale stanie się to nie później niż 15.08.2018- to uzyska prawo do renty wraz z owymi urodzinami.

Działalność gospodarcza nie jest tu żadną przeszkodą.

Przeszkodą nie tyle w uzyskaniu renty, co w wypłacie jej w pełnej wysokości jest prowadzenie dz. rolniczej.

Z kolei Pani byłaby uprawniona, gdyby uczyła się/ studiowała i była w wieku niższym niż 25 lat lub na ostatnim roku studiów, jeśli na nim przypadły 25 urodziny, albo bez względu na wiek, gdyby była Pani całkowicie niezdolna do pracy (orzeczenie lekarza KRUS/ZUS) i niezdolność ta powstała do 16 roku życia lub później- do 25, ale w trakcie nauki/studiów.

Po prostu należy złożyć wniosek rentowy do tej placówki terenowej, która była właściwa dla ojca.

kmeb1973- pytanie z priva.

wiwan / 2014-05-12 15:30 / Tysiącznik na forum
"sytuacja wyglada tak po smierci ojca 16.08.2013 (mial 60 lat rolnik)oplacal wszystko w krusie-Mama rowniez -ale prowadzi dzialalnosc gospodarcza-teraz po ojcu pozostalo pole i nie wiemy co dalej"

Re: Wcześniejsza emerytura, praca w szczególnych warumkach

wiwan / 2014-05-12 13:26 / Tysiącznik na forum
W grę wchodzi e. pomostowa w wieku 60 lat, ale ostateczna odpowiedź niemożliwa bez podania konkretnego stanowiska/rodzaju pracy/pozycji w wykazie prac oraz tego, czy praca ta była wykonywana po 2008 r. oraz przed 1999 r.

Re: Zaległe składki ZUS. Komu mogą umorzyć?

wiwan / 2014-05-12 10:19 / Tysiącznik na forum
Złe sformułowanie- chodzi o:
- brak zaległości 'bieżących' tj. za okres nieobjętych abolicją, czyli po 28 lutego 2009 r. za siebie
- jakichkolwiek za zatrudnionych oraz na FEP za siebie.

Re: Jak motywować pracowników?

wiwan / 2014-05-12 10:07 / Tysiącznik na forum
A tak:

http://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/motywacja;pracownikow;jak;ja;stymulowac;malym;kosztem,163,0,1391523.html

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-05-11 21:45 / Tysiącznik na forum
Domyślnie zgodnie z Ustawą o ub. rolniczym jako żona rolnika podlega ub. rolniczemu i powinna być przez Pana zgłoszona do ubezpieczenia, składki opłacane. Z ubezpieczenia tego byłaby zwolniona, gdyby nie pracowała w owym gospodarstwie ani w gospodarstwie domowym z nim związanym,albo tak jak Pan posiadała inne ubezpieczenie (ZUS) lub swoje świadczenie (np. renta). Okoliczności niepodlegania ubezpieczeniu też należy zgłaszać- każdorazowo jest to 14 dni od zajścia zmian, które na kwestie ubezpieczenia mają wpływ.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-05-11 21:36 / Tysiącznik na forum
Podjęcie etatu, a więc podleganie obowiązkowo ZUS wykluczyło podleganie KRUS. Opłacone składki rolnicze są za ten okres nienależne, podlegają zwrotowi nie ma więc prawa do świadczeń z ubezpieczenia rolniczego. Ma Pan prawo do świadczeń z ZUS w związku z wypadkiem- zasiłku chorobowego, w razie wyczerpania okresu zasiłkowego do świadczenia rehabilitacyjnego, czy nawet renty z tyt. niezdolności do pracy. Jeśli wypadek miał miejsce w pracy- a uszczerbek był/będzie długotrwały/stały- również do odszkodowania.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-05-11 21:27 / Tysiącznik na forum
W Pani przypadku emerytura będzie wyliczona w sposób mieszany - bo nic Pani nie wspomina o uzyskanej wcześniej e. wcześniejszej.
Będzie to suma aż 80% emerytury wyliczonej w nowy sposób i 20% w stary. I tak jak napisałem- kapitał początkowy na potrzeby wyliczenia wg. nowych zasad- tylko z lat wcześniejszych niż 1999. Większe pole manewru jest w wyliczeniu wg. starych zasad- tu może Pani wskazać- albo 10 kolejnych lat z zakresu 1994-2013, albo 20 dowolnych sprzed 2014 r. ale jak napisałem znaczenie tego będzie aż 4 razy mniejsze niż wyliczenia z KP i składek po 1998 r.

Re: PIT 38 odliczenie straty z lat ubiegłych

wiwan / 2014-05-09 16:52 / Tysiącznik na forum
A czy ja coś takiego napisałem ???

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-05-09 16:47 / Tysiącznik na forum
Mylisz dwie właściwie niezależne kwestie.
1. PRAWO do r. rodzinnej- czy z pracą, czy bez trwa dla dorosłego dziecka (nie posiadającego orzeczenia o niezdolności do pracy) o ile się ono uczy/studiuje do ukończenia 25 lat. Jeśli owe 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów- prawo wydłuża się do końca owego roku akademickiego.
Zatem na utratę prawa do renty wpłynie przerwanie zakończenie nauki lub uzyskanie ww wieku w zależności co nastąpi wcześniej.
2.WYPŁATA świadczenia- uzyskiwanie dochodu (np. z etatu), który podlega* ub. społecznym- jeśli przekracza limity wysokości powoduje zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty. Te progi to 70 i 130 % przeciętnego wynagrodzenia, więc obecnie bez jakiegokolwiek uszczerbku na wysokości renty możesz dorabiać 2676,40 zł brutto/mc .

*Zwracam uwagę, że zlecenie ucznia/studenta w wieku do 26 lat ubezpieczeniom tym nie podlega, więc na zleceniu można dorabiać dowolnie.

Najnowsze wpisy