Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2014-12-10 13:01 / Tysiącznik na forum
Już wiem. To zarządzenie resortowe. Pkt. 24. to nazwa konkretnego stanowiska, na którym owa praca z poz. 9 była przez Panią wykonywana.

Nie zmienia to Pani sytuacji, taki zapis w św. pracy ma taką moc, jak przy powołaniu się na ogóle Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W wieku 55 lat spełni Pani warunki:
-posiadania min. 15 lat pracy w war. szczególnych w rozumieniu art. 3, ust. 1 Ustawy o e. pomostowych na dzień 1.01.2009 r.
-posiadania min. 20 lat ogólnego stażu ubezpieczeniowego
-wykonywanie pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze przed 1999 r.

Konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2014-12-10 12:28 / Tysiącznik na forum
A co z tym wykazem- to te prace, które przytoczyłem ?

Jeśli tak, to ich odpowiednik znajduje się w nowych wykazach z Ustawy o e. pomostowych-
"Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu" jako poz. 1, zał. 1

Zatem mimo, że praca ta nie była wykonywana po 2008 r.- na podstawie przepisu szczególnego- art. 49 tej ustawy spełni Pani warunki uzyskania e. pomostowej w wieku 55 lat.

Ps. 27.02.1995 r- nic mi ta data nie mówi w kwestii war.szczególnych lub szczególnego charakteru.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2014-12-10 10:13 / Tysiącznik na forum
Wykaz B ma w działach pozycje. Nie ma dodatkowych punktów....
Czy chodzi o "Prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla w zakładach górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin" ?

Co z e. wcześniejszą- nie spełnia Pani warunków ?

Re: Wypadek w pracy - kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

wiwan / 2014-12-09 19:59 / Tysiącznik na forum
Zasadą jest "niezwłoczne" zgłoszenie pracodawcy. Ale ani ustawa wypadkowa, ani rozporządzenie wykonawcze- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania
zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia,
wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia...

NIE wskazuje na termin ostateczny. Nie ma też tu przedawnienia na co wskazuje orzecznictwo SN. Przedawnienie dotyczy tu ewentualnego odszkodowania od pracodawcy. ZUS-owe się nie przedawnia.

Zatem można i po pół roku zgłosić wypadek pracodawcy, w celu sporządzenia protokołu powypadkowego.

Siłą rzeczy po takim czasie dużo trudniej ustalić okoliczności wypadku, dokonać oględzin miejsca, uzyskać zeznania świadka itd.

Za to po pół roku już zdecydowanie wiadomo, czy uszczerbek jest stały/długotrwały.

Re: Orzekanie o niezdolności do pracy

wiwan / 2014-12-09 19:19 / Tysiącznik na forum
Skoro orzekł niezdolność, to brak prawa do renty leży po stronie kwestii stażowo-ubezpieczeniowych, tj. niespełnienia pozamedycznych warunków ustawowych. Na to nie miał i nie ma on wpływu bezpośredniego. Ma pośredni w zakresie, w jakim zamiast niezdolności całkowitej orzeknie częściową, która jest bardziej 'wymagająca' pod względem wymogów ubezpieczeniowych.

Ps. Może jednak zacząć od pomocy społecznej.
Pzdr.

Re: Finansowanie własne działalności gospodarczej

wiwan / 2014-12-09 19:10 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem mówimy o JDG.

"Autodotacja" taka nie jest przychodem z tyt. DG, więc się jej nie księguje. Księguje się po prostu poniesione koszty (ZUS, reklamy itp..)

Z kolei zakup towarów handlowych i materiałów uwzględnia się w spisie z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wartość spisu podlega wpisaniu do księgi jako pierwsza pozycja. Wydatki objęte remanentem będą rozliczone na koniec roku podatkowego jako różnice inwentaryzacyjne zmniejszające lub zwiększające dochód do opodatkowania.
Środki trwałe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne- w tym celu muszą być wpisane do ewidencji środków.

Re: inwentaryzacja w środku miesiąca

wiwan / 2014-12-09 18:54 / Tysiącznik na forum
To zależy co w tym magazynie. Ustawa o rachunkowości ustala ten termin na:

1.Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objęte ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki, oraz zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną--Raz w roku w dowolnym okresie.

2.Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową--Raz na 2 lata w dowolnym okresie

Re: Autorskie koszty uzyskania przychodów a ciąża

wiwan / 2014-12-09 18:03 / Tysiącznik na forum
Od podstawy zasiłku chorobowego, którą z grubsza biorąc jest średnia (roczna)tych składników wynagrodzenia, które są oskładkowane. To, jakie KUP mają poszczególne części wynagrodzenia jest bez znaczenia dla ich wliczania do podstawy zasiłku.
Pani ma jak rozumiem wynagrodzenie dwuskładnikowe, jeden z pracowniczymi zryczałtowanymi KUP, drugi z autorskimi. Oba są oskładkowane, wchodzą do średniej, która jest podstawą zasiłków.

Re: wynagrodzenie w ciazy w nowej pracy

wiwan / 2014-12-09 13:31 / Tysiącznik na forum
Ma rację tylko w zakresie technicznym takim, że jeśli premii nie wypłacono do dnia ustalenia wynagrodzenia/zasiłku chorobowego- to pierwotnie miał(o) on(o) wysokość ustaloną od podstawy nie uwzględniającej dodatku za nadgodziny. Gdy dodatek już wypłacono, a były on należny ZA okres, który do ustalenia podstawy chorobowego był przyjęty (tu wrzesień) to należne jest wyrównanie- tj. wyliczenie właściwej wysokości chorobowego z uwzględnieniem owego dodatku.

Trochę analogicznie:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;ustalic;podstawe;zasilku;chorobowego;w;razie;braku;wyplaty,71,0,851527.html

Re: Zatrudnienie po stażu unijnym - warunki, przepisy

wiwan / 2014-12-09 12:27 / Tysiącznik na forum
Minimum krajowe to 1680 zł brutto, a w 2015- 1750 zł. W pierwszym roku zatrudnienia stawka ta może być w wysokości 80% ww kwot.
To ogólna regulacja prawa pracy.
Jeśli umowę zaproponował dotychczasowy organizator stażu- to mogło to wynikać z jego umowy z PUP/starostą. Umowa taka przewiduje na ogół minimalny czas tego zatrudnienia, wymiar etatu i pro forma- właśnie zapis o wynagrodzeniu minimalnym.
Zapisanie wynagrodzenia wyższego byłoby baaardzo egzotyczne.
Jeśli jest jak napisałem- tj. zatrudnienie wymuszone umową na przeprowadzenie stażu- można dla spokoju sumienia prosić w PUP o wgląd.

Z ostatniej chwili- no chyba, że piszesz o 2400/3 mc- czyli 800 zł/mc ????

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wiwan / 2014-12-09 12:20 / Tysiącznik na forum
Tak, jest na podstawie wspomnianego już w tym wątku par. 15 Rozporządzenia o r. strukturalnych.

Jeśli zdąży Pan z 14 dniowym terminem zawiadomienia Agencji o tym nabyciu, renta zostanie wstrzymana dopiero za rok.

PS. Tak jak w przypadku uzyskiwania renty- granicznym limitem ( par.9 ) jest 0,5 ha, i dotyczy również współposiadania.

Re: Autorskie koszty uzyskania przychodów a ciąża

wiwan / 2014-12-09 10:19 / Tysiącznik na forum
Przy wynagrodzeniu brutto 2000 zł, zasiłek 100% wynosi ok. 1509 zł netto za pełny 31 dniowy miesiąc kalendarzowy ( 57,53 zł brutto/dzień )

Zasiłek macierzyński w jednej stawce za okres u. macierzyńskiego + u. dodatkowego macierzyńskiego + u. rodzicielskiego to 80% ww zasiłku brutto. Nie oznacza to, że netto też stanowi 80% kwoty netto- bo skala PIT nie jest liniowa.

PS. Jest też opcja zasiłku 100% ( za pierwsze dwa urlopy) + 60% za urlop rodzicielski.

Ps. Już Pani wie, że roczny :-)

Re: Ciąża a umowa zlecenie.

wiwan / 2014-12-09 10:07 / Tysiącznik na forum
Na zleceniu NIE ma stosunku pracy. Skoro urodzi Pani w sytuacji, gdy będzie już TYLKO na etacie- nabędzie Pani prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu dodatkowego i urlopu rodzicielskiego ze stosunku pracy i zasiłku macierzyńskiego za okres ww urlopów, wyliczonego z wynagrodzeń z etatów.

Zresztą na zleceniu nie ma żadnych urlopów, chyba że w umowie ze zleceniodawcą ersatz jakiegoś urlopu jest uregulowany

Re: Autorskie koszty uzyskania przychodów a ciąża

wiwan / 2014-12-08 19:08 / Tysiącznik na forum
KUP a stawka zasiłku chorobowego to dwie odrębne kwestie.
Skoro ZLA przypada na czas ciąży to zasiłek w stawce 100% podstawy. A podstawą jest wynagrodzenie brutto bez względu na KUP, bo KUP przekłada się na zaliczkę PIT, wysokość skł. zdrowotnej. Nie ma wpływu na ub. społeczne.

Innymi słowy jeśli wynagrodzenie brutto wynosi np. 2000 zł, to niezależnie czy jest to etat ze zryczałtowanymi KUP 111,25/139,06, czy z autorskim w stawce 50%, czy też zlecenie z KUP w stawce 20%/50%- podstawa ub. społecznych to 2000 zł, a składka chorobowa jednakowo 49 zł.

Re: spadek po dziadku

wiwan / 2014-12-08 18:46 / Tysiącznik na forum
2.Można ubiec wdowę i wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania dziadka o stwierdzenie nabycia spadku

3. Można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Tyle, że kolejność 2>3 jest niemożliwa. Tj. oświadczenie o przyjęciu z dobrodziejstwem najpóźniej w trakcie rozprawy stwierdzającej nabycie spadku. Czyli niejako w ciemno.

Najnowsze wpisy