Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: PIT 40, a później PIT 11, problem!

wiwan / 2014-03-04 21:23 / Tysiącznik na forum
Potraktować PIT 40 jak PIT 11, czyli jednak się rozliczyć na formularzu PIT 37, 'sumując' w nim dane z PIT 40 i PIT 11. Te pierwsze w wierszu 1 części C 1 (poz. 37 do 41), te drugie w wierszu 3 (poz. 47 do 51).

Tu formularz:

http://www.money.pl/podatki/pit_2013/formularze-i-broszury/pit-37/

Re: Do jakiego wieku przysługuje ulga na dzieci?

wiwan / 2014-03-04 12:18 / Tysiącznik na forum
25 lat to NIE 26 lat bez jednego dnia. Ulga należna była za 8 miesięcy 2012 r. przy spełnieniu innych warunków. Za 2013 nie jest należna.

Re: Pomyłka przy wpłatach na konto Funduszu Pracy

wiwan / 2014-03-04 11:54 / Tysiącznik na forum
Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

wynika, że Zakład sam w takiej sytuacji powinien dokonać przeksięgowania, bo pojawiła się nadpłata w składkach społecznych.

Tyle, że jest sekwencja kolejności przekazywania takich nadpłat- tj. najpierw pokrywa się ewentualne zaległości w składkach społecznych, potem w zdrowotnych.

Zatem teoretycznie tylko w przypadku pełnej terminowości w opłatach i braku zaległości również z okresu ulgowego nie ma w efekcie żadnego niedoboru składek FP.

Wynika to z art. 13 owego rozporządzenia.

Ale bezpieczniej będzie na piśmie albo w PUE wystąpić z informacją o pomyłce, ustaleniem nadpłaty s. społecznych, wnioskiem o jej przeksięgowanie na FP. A jako wisienka na torcie- uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i zachować. No i oczywiście za luty zapłacić już na właściwe konto.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-03-03 17:50 / Tysiącznik na forum
Ubezpieczenie społeczne, a więc i kwestia zaległości jest związana z osobą ubezpieczonego, a nie jego gospodarstwem. Zatem zaległości obciążają poprzedniego właściciela, potem jego spadkobierców, a nie nabywcę gospodarstwa.

Inną kwestią jest tzw. skarga pauliańska:

http://www.money.pl/archiwum/tagi/tag,skarga;paulianska,102666,1.html

Re: Umowa o szkolenie

wiwan / 2014-03-03 12:28 / Tysiącznik na forum
Jakie szkolenie, z kim umowa ?

Jeśli było to szkolenie bez skierowania/inicjatywy pracodawcy- nie korzysta ono ze zwolnienia PIT, i dofinansowanie powinno być uwzględnione w PIT od pracodawcy, a zatem i w rozliczeniu rocznym.

W innym przypadku- "wartość świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych przepisów przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego jest zwolniona z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy)

Re: Wcześniej na emeryturę

wiwan / 2014-03-03 12:17 / Tysiącznik na forum
Wyjściowy warunek uzyskania świadczenia PRZEDemerytalnego Pan spełni (art. 2, ust. 1, pkt. 5 ustawy o świadczeniu) o ile do dnia rozwiązania stosunku pracy okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniesie min. 6 miesięcy.

Następnie potrzebna będzie rejestracja w PUP, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i utrzymanie go przez min. 6 miesięcy.

Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania?

wiwan / 2014-03-03 12:10 / Tysiącznik na forum
Tak. Okres zatarcia z urzędu w tym wypadku wynosił 5 lat od zapłaty 'resztki' grzywny.

Re: Wcześniejsza emerytura - warunki?

wiwan / 2014-03-03 11:53 / Tysiącznik na forum
Tak, ogólna - dla wszystkich ubezpieczonych. Prognoza wynika również z tego, jakiej dalszej długości życia spodziewają się dla ubezpieczonego z każdego miesiąca. Ale obowiązująca tabela dalszego życia jest ogłaszana raz na rok.

Co do KP- ostatnimi laty były nowelizacje z korzyścią dla ubezpieczonych dotyczące wspomnianych już lat zerowych i kwestii wliczania roku, w którym ubezpieczenie trwało mniej niż 6 miesięcy oraz roku, kiedy po raz pierwszy pojawiło się ubezpieczenie. Jeśli takie lata ojciec do wyliczenia KP wskazał- przy wniosku emerytalnym warto wnioskować o przeliczenie KP z uwzględnieniem tych zmian.

Re: Data powstania całkowitej niezdolności do pracy a st.niepełnosprawności

wiwan / 2014-03-03 11:38 / Tysiącznik na forum
Nie. To są odrębne orzecznictwa, i dla potrzeb ubezpieczeniowych (ZUS,KRUS) ważne jest orzeczenie o niezdolności do pracy, którego jak rozumiem Pan nie posiada.

Jakiej kwestii pracowniczej to dotyczy ?

Re: ZUS łatwiej skontroluje krótkie zwolnienia lekarskie

wiwan / 2014-03-03 10:43 / Tysiącznik na forum
Na to masz urlop na żądanie...

Re: ZUS łatwiej skontroluje krótkie zwolnienia lekarskie

wiwan / 2014-03-03 10:42 / Tysiącznik na forum
1. pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym, dla pracowników 50+- 14 dni.
2. przerwa krótsza niż 3 mc. kalendarzowe nie skutkuje powrotem do wynagrodzenia chorobowego, ale tym, że nie ustala się na nowo podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.
3. przepisy są ustawowe, a nie zusowskie.

Re: Ulga na internet - jakie dokumenty, jaki PIT

wiwan / 2014-03-03 10:07 / Tysiącznik na forum
Właściwym jest US miejsca zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego. Zameldowanie nie jest kluczowe. Nie jest przeszkodą wspólnego rozliczenia osobne zamieszkiwanie.

Re: Wcześniejsza emerytura - warunki?

wiwan / 2014-03-01 11:22 / Tysiącznik na forum
Pewnie uzupełnić- ojciec jest na zasiłku przedemerytalnym, nie na świadczeniu przedemerytalnym. W tamtych latach zasiłek był przyznawany z Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i wypłacany przez urząd pracy. Dopiero w 2004 r. przejął to ZUS i weszła w życie dedykowana ustawa regulująca świadczenie przedemerytalne.

Zasiłek był związany kwotowo z zasiłkiem dla bezrobotnych, a ten z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zatem nie było moim zdaniem wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających zarobki w celu uzyskania zasiłku przedemerytalnego, a jedynie poświadczające zatrudnienie. Inna rzecz, że dawniej info o zarobkach podawano w świadectwie pracy. Może być więc sytuacja, w której obecnie ZUS nie ma za jakiś okres dokumentu na wysokość ojca zarobków, a jest to potrzebne do wyliczenia kapitału początkowego. W razie braku takiego dokumentu- do ustalenia podstawy KP przyjmuje się ówczesną płacę minimalną.

No chyba, że ojciec już KP ustalił, bo w początkowych latach reformy emerytalnej był to nawet obowiązek.

Warunkiem uzyskania emerytury z art. 184 z tyt. pracy w war. szczególnych jest:
- posiadanie na dzień 1.01.1999 r. min. 25 lat stażu ogólnego , a w tym min. 15 lat pracy w war. szczególnych.
- uzyskanie wieku 60 lat
- rezygnacja z OFE.

Warunek 15 lat i 60 lat- dla zdecydowanej większości prac w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze. Kilka pozycji w wykazach wymaga niższych liczb, ale pewnie ojciec o tym by wiedział i na emeryturze już by był.

Re: Wcześniejsza emerytura - warunki?

wiwan / 2014-02-28 22:47 / Tysiącznik na forum
Jeśli są to warunki szczególne lub praca w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy i stwierdzone właściwym św. pracy to tak. Ojciec wraz z 60 urodzinami spełni warunki uzyskania e. wcześniejszej z art.184 ustawy emerytalnej.

Tyle, że chyba nieco Pan pomylił daty/staże- bo min. staż do zasiłku przedemerytalnego w 1999 r. właśnie dla ubezpieczonego posiadającego 15 lat pracy w war. szczególnych to 30 lat.

Re: Praca w warunkach szkodliwych i uciążliwych

wiwan / 2014-02-28 22:21 / Tysiącznik na forum
Jaką decyzję?

Praca o której Pan wspomina jest przecież w wykazie prac w war. szczególnych- czyli w wykazie A, dział III, poz. 76 :

"Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów - cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem"

Najnowsze wpisy