Na skróty
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-08-04 21:06 / Tysiącznik na forum
Napisałem- tryb szkoły- zaoczna, dzienna, wieczorowa, korespondencyjna nie ma znaczenia.

Dla kwestii r. rodzinnej dziecka znaczenie ma wiek lat 16 i potem dopiero 25, no chyba że ma orzeczenie o niezdolności do pracy.

Ma znaczenie jeszcze wiek 18 lat, ale dla prawa jego rodzica do renty rodzinnej (czyli dla wdowy/wdowca).

Re: OFE czy ZUS? Donald Tusk już zdecydował

wiwan / 2014-08-04 21:02 / Tysiącznik na forum
ZUS nie zarabia. Natomiast jeśli chodzi o efekt finansowy dla ubezpieczonego- to zależy za jaki okres, które OFE, bo skumulowana waloryzacja składek w ZUS dała efekt rzeczywisty (dla tych co przeszli na emeryturę) i księgowy (dla tych przed emeryturą) często lepszy niż wzrost wartości jednostki OFE w tym samym czasie- dotyczy to zwłaszcza ujęcia z uwzględniającego ostatnie kryzysowe na rynkach finansowych lata.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-08-04 12:32 / Tysiącznik na forum
Tak. To, że szkoła będzie w trybie innym niż dzienny nie ma znaczenia.

By nie utracić renty za wrzesień należy dotrzymać wrześniowego terminu dostarczenia zaświadczenia o rozpoczęciu nauki z owej szkoły.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

wiwan / 2014-08-04 12:29 / Tysiącznik na forum
Jaki tryb/okoliczności rozwiązania stosunku pracy wpisane są w świadectwo pracy ?

nr. artykułu/ opis słowny. czy pojawia się odniesienie do art. 53 ?

Re: Reforma OFE. Sprawdź, czy może wywołać krach na GPW

wiwan / 2014-08-04 11:36 / Tysiącznik na forum
Nawet jeśli dotychczasowy członek OFE dokona 'wyboru rezygancji' z OFE- jego dotychczasowe środki (bez owej przetransferowanej już części obligacyjnej) pozostaną w OFE. Wybór dotyczy nowych składek. Środki dotychczasowe dopiero na 10 lat przed uzyskaniem wieku powszechnego przez ubezpieczonego są stopniowo przekazywane do ZUS.
Czyli po zamknięciu tegorocznego okienka transferowego NIE powstaje sytuacja nagłego gigantycznego przekazywania dalszych środków z OFE do ZUS.

Re: Firma informatyczna tworząca strony internetowe a ryczałt

wiwan / 2014-08-04 11:27 / Tysiącznik na forum
Zdecydowanie może, mniej zdecydowanie można orzec o stawce- najprawdopodobniej tworzenie stron 8,5 %, aplikacje- 17%.

http://www.money.pl/forum/stawka-ryczaltu-dla-uslug-programistycznych-t3189163.html

Interpretacja: ITPB1/415-991a/13/HD | Interpretacja indywidualna

Re: Kupno samochodu przez osobę niepełnosprawną, zwolnienie z PCC

wiwan / 2014-08-04 11:12 / Tysiącznik na forum
Jest to konkretnie zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych - z art. 8, pkt. 6 Ustawy o PCC.

Zwolnienie nie wymaga zawiadamia US. ALE chodzi o zwolnienie 'na potrzeby własne'- na ogół uznaje się (interpretacje US-ów), że współwłasność wyklucza skorzystanie z tego zwolnienia.

Oczywiście zakup auta od VAT-owca, czy z VAT zwolnionego- nie rodzi w ogóle obowiązku PCC po stronie kupującego.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wiwan / 2014-08-04 10:47 / Tysiącznik na forum
Świadczenie przedemerytalne jest związane z utratą pracy w odpowiednim wieku, z odpowiednim stażem i jest bez* związku z warunkami szczególnymi pracy.

Natomiast w zakresie związanym z war. szczególnymi-.Dla uzyskania prawa do do samej e. pomostowej wymagany staż pracy w war. szczególnych to 15 lat- czyli musiałaby go Pani jeszcze uzupełnić, ważne też jest to, jakie konkretne stanowisko/warunki pracy po 2009 r. by to były.

Warunków stażowych na e. wcześniejszą Pani nie spełnia.

* poza okolicznościami 'azbestowymi'

Re: NORDEA OFE? opinie

wiwan / 2014-08-04 10:34 / Tysiącznik na forum
Po co mnożyć wątki ?

http://www.money.pl/forum/nordea-ofe-t1873705.html

http://www.money.pl/forum/ofe-nordea-t1856840.html

Zresztą w tak zmienionych okolicznościach prawnych i inwestycyjnych opinia może być bardzo wsteczna i po prostu opierać się na wynikach archiwalnych.

Re: Rozliczenia podatkowe a praca za granicą

wiwan / 2014-08-04 10:28 / Tysiącznik na forum
Zależy od kraju.

Interpretacja Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych

wątek:

http://www.money.pl/forum/ulga-prorodzinna-a-dziecko-pracujace-za-granica-t2708170.html?_rfr=1

http://www.money.pl/forum/ulga-prorodzinna-pracujace-dzieci-zagranica-t1489284.html

Re: Wspólnota mieszkaniowa - jakie ma prawa?

wiwan / 2014-08-04 10:13 / Tysiącznik na forum
Zasadnicza różnica tego, czy chodzi o dbanie o części wspólne, czy jego część indywidualną i o to, czy niedbanie o lokal indywidualny w jakikolwiek sposób (zwłaszcza techniczny i snaitarny) przenosi się lokal Pana jak i całą nieruchomość.

Re: Zus składki DG - dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

wiwan / 2014-08-04 10:04 / Tysiącznik na forum
Jest 'w drodze' nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa ( czyli wspominanej przez 'szklarka' tzw. zasiłkowej ) w zakresie ustalania podstawy zasiłków przy ub. od podstawy deklarowanej- zmierzająca do zwiększenia stopnia jej uśredniania by zasady były bardziej zbliżone do sytuacji ubezpieczonych obowiązkowo.

No i jak to u nas, zamiast przyspieszyć legislację- dzielnie walczy się ze skutkami uregulowań dotychczasowych. Stąd kontrole ZUS właśnie w tym zakresie nastawione na to, by sprawdzić czy DG nie jest pozorna i nie służy jedynie uzyskaniu wysokiego zasiłku macierzyńskiego, albo czy niezdolność do pracy też nie wskazuje na pozorność itp.

W tym indywidualnym przypadku- przecież chodzi na razie o zasiłek chorobowy i wsteczną kontrolę samej DG jako potencjalnie pozornej.

Re: Emerytury w Polsce. NIK: może zabraknąć na wypłatę emerytur

wiwan / 2014-08-04 08:46 / Tysiącznik na forum
Dobre pytanie. Tylko, że 'cywilom' z ZUS;
- e. powszechne dla roczników starszych niż 1949 też nie były/nie są wyliczane z całej historii w zakresie wyboru lat do ustalenia podstawy.
- e. wcześniejsze (większość, poza e. z art. 184) były liczone w ww sposób
- e. powszechne roczników młodszych niż 1948- w zakresie kapitału początkowego też obejmują lata 'najlepsze'.

Re: Emerytury w Polsce. NIK: może zabraknąć na wypłatę emerytur

wiwan / 2014-08-02 10:23 / Tysiącznik na forum
Tyle, że raport NIK dotyczy ZUS- więc świadczenia mundurowych są obecnie bez wpływu na świadczenia z ZUS. No i ów proceder 'ostatniego' uposażenia od 2013 dla wchodzących do służby został (wraz z innymi warunkami emerytalnymi) zmieniony na uposażenie średnie z 10 lat ostatnich.

Re: Zwrot podatku umowa o dzieło, zlecenie i o pracę

wiwan / 2014-08-02 10:17 / Tysiącznik na forum
Żeby być precyzyjnym kwota wolna to 3091 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
I żeby nie zgadywać - zlecenie oskładkowane czy nie ? Wynagrodzenie z etatu za jeden miesiąc, czy za kilka ? Kup standardowe ?

Na pewno nie ma sensu dodanie wypłat netto i porównanie z kwotą wolną, skoro netto jest 'uwikłane' w składki i zaliczkę PIT.

Najnowsze wpisy