Wizytówki banków

Wizytówka banku: Grupa BPS

logo

Grupa BPS

Grupę BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości i 365 banków spółdzielczych. Dzięki dużej liczbie zrzeszonych podmiotów klienci mogą korzystać z prawie 4 tys. placówek. Grupa BPS Świadczy usługi klientom indywidualny, małym i średnim firmom oraz jednostką samorządu terytorialnego.

Głównym zadaniem Grupy BPS jest wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego poprzez specjalizację w obsłudze rolnictwa i pomoc polskiej wsi w dostosowywaniu do unijnych standardów oraz wspieranie powstawania małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzona polityka produktowo - cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo-ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.


Dane adresowe:
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa

Kod SWIFT: