Czy warto zmienić OFE?

Czy warto się decydować na zmianę funduszu emerytalnego już teraz, albo czy ludzie, którzy dzisiaj się do funduszu chcą zapisać, mają więcej informacji pozwalających na wybranie dobrego OFE, w porównaniu do tych, którzy to zrobili dwa lata temu?

Potencjalni członkowie OFE albo kandydaci do zmiany już wybranego funduszu o strategii inwestycyjnej wiedzą to, co wiedzieli inni dwa lata temu. Nie mogą też określić jakości zarządzania kapitałem, o czym pisałem wyżej. Inaczej jest, jeżeli chodzi o opłaty i prowizje. Początkowo kampania reklamowa funduszy emerytalnych skupiała się na tym, aby do funduszu zapisać się jak najszybciej. Kwiecień 1999 roku stał pod znakiem zmiany oferty różnych OFE, polegających głównie na zmianach wysokości opłat i prowizji. W efekcie wielu ludzi, którzy zapisało się do II filaru bardzo wcześnie może dojść do wniosku, że ich fundusz chce zarobić na nich zbyt wiele. To potencjalni kandydaci do zmiany funduszu, bo oni mają powody do takiego kroku.


Innym powodem, dla którego zmiana funduszu może być uzasadniona jest jego wielkość. Im więcej w nim członków, a tym samym zgromadzonych pieniędzy, tym trudniej nim zarządzać. Ostatni powód zmiany funduszu to jego wchłonięcie przez konkurenta. Może się na przykład zdarzyć, że członek funduszu przejmowanego przez inny OFE, nie zgadza się ze strategią inwestycyjną funduszu, który przejmuje jego OFE. Nie trzeba się natomiast obawiać, że w związku z fuzji dwóch OFE czyjeś pieniądze przepadną. Są one chronione ustawą oraz przez bank, w którym są one zdeponowane.
Hamulcem zmiany funduszu jest koszt, który trzeba w tym wypadku ponieść. Wynosi on 200 zł. Opłata ta jest jednak pobierana, jeżeli zmiana funduszu następuje przed upływem dwóch lata od momentu zapisania się do danego OFE. Warto dodać, że od 1 kwietnia 2004 roku opłata za zmianę OFE pobierana jest z własnej kieszeni klienta, a nie jak wcześniej z jego indywidualnego konta w OFE.Po upływie dwóch lat opłaty nie pobiera się.
wybierz inną datę »
Narzędzia