Kalkulator emerytalny - Oblicz swoją emeryturę z OFE/ZUS
OBLICZ EMERUTURĘ Z OFE i ZUS Opis kalkulatora
Podaj swój wiek
lata
Płeć
kobieta mężczyzna
Rok przystąpienia do OFE
Wiek przejścia na emeryturę
?
Obecnie w Polsce wiek przejścia na emeryturę wynosi:

dla kobiet: 60 lat
dla mężczyzn: 65 lat
lata
Miesięczne ubruttowione wynagrodzenie
?
Miesięczne ubruttowione wynagrodzenie:

W kalkulatorze brane są pod uwagę Twoje ubruttowione zarobki.
Ubruttowienie zarobków nastąpiło po wprowadzeniu reformy emerytalnej, a polega na powiększeniu pensji brutto pracownika (zarobek netto plus podatek od osób fizycznych) o wysokość składki emerytalnej, którą musi on zapłacić (18.71%).
PLN
Roczny realny wzrost wynagrodzeń
?
Roczny realny wzrost wynagrodzeń:

Realny (ponad inflację) roczny wzrost wynagrodzenia.
%
Realna stopa zwrotu OFE
?
Roczna realna stopa zwrotu OFE:

Szacowana realna (ponad inflację) roczna stopa zwrotu z inwestycji.
Fundusze Emerytalne przyjmują że wartość ta powinna wynieść około 4%. Wyższa stopa uznawana jest za prognozę optymistyczną.
Roczna opłata za zarządzanie
?
Opłata roczna za zarządzanie:

Część aktywów z których pokrywane są co miesiąc koszty zarządzania.
Koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 0,05% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.
Obecnie wartość opłaty jest identyczna dla każdego z Funduszu i wynosi dokładnie 0,05% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca (0,6% w skali roku).
%
Wybrany fundusz emerytalny
Opłata za przekazanie składki
?
Opłata za przekazanie składki:

Jest to prowizja, jaka jest pobierana przez ZUS za przekazanie 7.3% ubruttowionych zarobków do OFE. Obecnie wynosi ona 0.8% wartości zarządzanych aktywów netto w skali roku
%
 
Opis kalkulatora
Miesięczna emerytura z OFE obliczana jest jako iloraz zebranych składek i długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wartość zebranego kapitału w OFE stanowi suma rocznych składek pomniejszonych o opłaty i prowizje, a powiększona o stopę zwrotu OFE. Składka wpływająca do OFE wynosi 7.3% ubruttowionych zarobków.

Miesięczna emerytura z ZUS obliczana jest jako iloraz sumy wszystkich zwaloryzowanych składek i długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Składka wpływająca do ZUS wynosi 12.22% ubruttowionych zarobków
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
Otwarte fundusze emerytalne