Otwarte fundusze emerytalne
 
OFE NATIONALE NEDERLANDEN
Data rozpoczęcia działalności 2-02-1999
Firma zarządzającaING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej33000000
Akcjonariusze80% ING, 20% ING Bank Śląski
Informacje o akcjonariuszachGrupa ING powstała w wyniku fuzji Nationale-Nederlanden z NMB Postbank Group. Obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych świata. Historia firm ING liczy blisko 150 lat. Banki i ubezpieczalnie tworzące dziś ING budowały sektor finansowy w Holandii. Z biegiem lat pozycje firm wchodzących w skład ING umacniały się, dając podstawy do ekspansji na rynki międzynarodowe. ING przekształciła się w organizację finansową o zasięgu globalnym, która obecnie zatrudnia ponad 81.000 pracowników w blisko 60 krajach. Aktywa ING wynoszą ponad 700 mld EUR. ING jest jedną z największych instytucji finansowych na świecie, działającą w Polsce od 1990 roku. Polska jest drugim po Holandii rynkiem macierzystym ING. ING Bank Śląski SA jest pierwszym całkowicie
sprywatyzowanym bankiem w Polsce. Jest bankiem uniwersalnym ponadregionalnym posiadającym ponad 200 placówek w kraju.
Prezes Zarządu TowarzystwaJózef Proń
Przewodniczący rady nadzorczejTomasz Bławat
Osoba zarządzająca aktywamiGrzegorz Chłopek
Agent transferowyING Usługi Finansowe S.A.
Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie S.A.
Polityka lokacyjnaZnacząca część aktywów funduszu lokuje w obligacje i bony skarbowe, czyli bezpieczne i rentowne inwestycje. Aby zwiększyć rentowność fundusz część środków inwestuje także w obligacje gmin i przedsiębiorstw oraz w akcje renomowanych polskich przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji finansowej.
Liczba członków funduszu2 952 405 (na dzień 28.02.2011 r.)
Adresul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
Tel./Fakstel.: (022) 522 00 00, fax: (022) 522 11 11
Infolinia801 20 30 40 / z komórki: 22 522 71 24
WWWhttp://www.ingofe.pl
E-mailinfo@ing.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 45 mld zł -15,5 mln zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę ING OFE
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
44576 0 5.65 83.21 0 3.16
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Nordea OFE 0,00%
Pekao OFE 0,00%
Allianz Polska OFE -1,72%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00