Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Aneks do umowy. Jak sporządzić aneks do umowy?

0
Podziel się:

Aneks do umowy pozwala na wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującej umowie. Prawidłowo sporządzony aneks musi być zgodny z formalnymi wymaganiami określonymi w umowie.

Aneks do umowy określa wszystkie zmiany wprowadzane do oryginalnych postanowień umowy
Aneks do umowy określa wszystkie zmiany wprowadzane do oryginalnych postanowień umowy

Sporo umów, które zawierane są w obrocie gospodarczym, gdzie czas ich trwania przedłuża się, lub powstały zupełnie nowe okoliczności, wymagają wprowadzenia szeregu zmian. Takich zmian można z powodzeniem dokonywać poprzez sporządzenie aneksu do umowy, która została zawarta już wcześniej.

W jakiej formie powinien być sporządzony aneks do umowy?

W większości sporządzonych umów zawarty jest zapis, że wszelkie zmiany dotyczące umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tak więc aneks do umowy powinien być sporządzony w takiej formie, jaka wcześniej została określona w zawartej umowie. Gdy umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, to również w tej samej formie należy sporządzić sam aneks.

Co ulega zmianie, gdy sporządzamy aneks do umowy?

Aneks może zmienić samo postanowienie umowy, można również dodawać nowe postanowienia, oraz uchylać postanowienia napisane wcześniej. Aneksem można zmienić treść każdej umowy, w odpowiedni dla stron sposób, np. unieważnić dodatkowy zakres prac, przedłużyć czas trwania umowy najmu lokalu. Wszystko to można zrobić poprzez aneks, bez konieczności sporządzania nowej umowy.

Co jest ważne podczas sporządzania aneksu?

Musimy pamiętać o stronach umowy oraz stronach aneksu, o przedmiocie umowy oraz o wszelkich zmianach, które dzięki aneksowi są do niej wprowadzane. Istotną jest również informacja, od kiedy dany aneks obowiązuje nas, czyli wchodzi w życie.

Pierwsza część aneksu powinna być poświęcona wszelkim danym, dotyczącym umowy, do której jest on sporządzany. Potem wpisujemy strony wraz ich danymi, podpisujące sam aneks. Stronami np. może być zamawiający i wykonawca, gdy jest to umowa o dzieło. Aneks może dotyczyć każdej umowy, umowy najmu, kupna, pożyczki itd.

Następna część aneksu powinna dotyczyć wprowadzanych zmian. Tutaj można dopisywać odpowiednie dla nas zmiany poprzez przytoczenie paragrafu lub ustępu. Musi być to jasne, tak by po odczytaniu, było wiadome, które elementy uległy zmianie. Tutaj można wskazać w ten sposób, np.: strony razem ustalają, że miesięczna kwota ratalna za pralkę określoną w § 6 na kwotę 450 zł, uległa zmianie na 250 zł. Jeśli aneks dotyczy wypowiedzenia umowy, to można dodać do umowy § 10, że każda ze stron zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy z miesięcznym wyprzedzeniem.

Następnym istotnym elementem, który powinien znaleźć się w treści aneksu do umowy, to, w którym momencie wchodzi on w życie? W zasadzie aneks obowiązuje od chwili jego spisania, jednak strony mogą ustalić, że np. wchodzi on w życie dopiero po 2 miesiącach od jego spisania.

Na samym końcu warto dodać, że pozostałe postanowienia w umowie nie ulegają żadnej zmianie, pozostają bez zmian. Aneks tak samo, jak umowa pierwotna musi być podpisany przez obie strony, oraz załączony do umowy, ponieważ jest on z nią całkowicie spójny.

Jak samodzielnie możemy sporządzić aneks?

Doskonałym źródłem sporządzenia samodzielnego aneksu są różne szablony aneksów do umowy, które oferują strony internetowe. Występują zarówno aneksy ogólne, jak i dokumenty z konkretnym przeznaczeniem, aneks do umowy o pracę, aneks do wynajmu, aneks do pożyczki itd. Najważniejszą rzeczą, o jakiej musimy pamiętać, to to, że ilekroć w jakiejkolwiek umowie zmieniają się jej główne postanowienia, muszą one zostać zawarte w aneksie.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)