Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Andrzej Zwoliński
|

BGK da gwarancje firmom i samorządom

0
Podziel się:

Rząd wesprze przedsiębiorczych. Efektem ma być rozwój akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł.

BGK da gwarancje firmom i samorządom
(PAP/Leszek Szymański)

Rząd przyjął dokument Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożony przez ministra finansów. Efektem ich wdrożenia ma być rozwój akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł, skierowanej do firm i samorządów.

ZOBACZ TAKŻE: Państwo dopłaci do kredytów. Nawet 1200 zł miesięcznie
Przyjęte założenia dotyczące wspierania przedsiębiorczości przewidują możliwie jak najszersze wykorzystanie poręczeń i gwarancji, w tym głównie portfeli kredytów udzielanych przez banki, czyli tzw. poręczeń portfelowych. Efektem ich wdrożenia ma być rozwój bezpiecznej akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł.

| Kto skorzysta na _ Wspieraniu przedsiębiorczości _ |
| --- |
| Z oferty tego programu będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze, samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne. Beneficjentami będą ponadto: lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe, które uzyskają wsparcie kapitałowe BGK, banki i instytucje finansowe oraz podmioty realizujące Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, które zabezpieczają swoje ryzyko transakcyjne. |

Przewiduje się, że BGK będzie udzielać gwarancji i poręczeń od 100 tys. zł. W ofercie znajdą się specjalne linie poręczeniowe do zabezpieczenia ryzyka komercyjnego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja będzie opierać się na:

 • Portfelowej linii poręczeniowej I - chodzi o poręczenia nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych, z wyłączeniem kredytów na inwestycje kapitałowe.
  • Portfelowej linii poręczeniowej II - udzielanie poręczeń obejmujących kredyty udzielone przez banki w poprzednich latach, co poprawi sytuację banków i wpłynie na obniżenie poziomu ryzyka kredytowego umożliwiając im udzielanie nowych kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Motywacją dla banków będzie system naliczania opłaty prowizyjnej, pobieranej corocznie przez BGK, której wysokość uzależniona będzie od wygenerowanej akcji kredytowej. Banki, które zanotują przyrost udzielonych kredytów będą ponosić niższe koszty prowizji.
  • Indywidualnych poręczeniach/gwarancjach BGK - obejmą one m.in. spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych, zobowiązania z tytułu emisji obligacji, gwarancje należytego wykonania umowy, wadium.
  • Poręczeniach dla firm faktoringowych - faktorantem będą mogły być wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) .
  • Linii poręczeniowej dla firm leasingowych - obejmie ona poręczenia zabezpieczające ryzyko nabycia przez MSP środków trwałych przeznaczonych na rozwój produkcji lub usług. Zabezpieczenie BGK będzie wypłacane dopiero po rozliczeniu windykacji z przedmiotem leasingu.
  • Reporęczeniach - BGK będzie udzielać poręczeń na rzecz funduszy poręczeniowych, których celem ma być spłata zobowiązań wynikająca ze zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Inwestycjach kapitałowych w fundusze poręczeniowe - BGK będzie mógł obejmować lub nabywać akcje/udziały regionalnych i lokalnych funduszy oraz uczestniczyć w ich współtworzeniu.
  • Poręczeniach kredytów studenckich.

| Nadzór nad realizacją programu ma sprawować minister finansów |
| --- |
| Ma być prowadzony monitoring działalności poręczeniowo-gwarancyjnej, a metodyka oceny ryzyka będzie dostosowana do poszczególnych instrumentów oraz beneficjentów programu. Ponadto ma być prowadzony stały monitoring funduszy poręczeniowych uczestniczących w programie. Wprowadzony zostanie obowiązek przygotowywania corocznego raportu dla administracji rządowej. Aby zapewnić stabilne warunki realizacji, szczególnie dotyczy to utrzymania płynności finansowej BGK, jego fundusze statutowe będą zasilane środkami przekazywanymi przez ministra finansów lub nieodpłatnymi akcjami lub udziałami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. |

Program jest wynikiem realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. W jego ramach rząd przygotował nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 2 kwietnia 2009 r.

Raport Money.pl
*Złe kredyty Polaków sięgnęły 15 mld zł * Długi Polaków wzrosły przez miesiąc o ponad 2 mld zł. Z kolei na lokatach bankowych przybyło 4,5 mld zł. Gorzej że wyraźnie rośnie również wartość zagrożonych zobowiązań. Czytaj w Money.pl
Raport Money.pl
*Rekordowa Rodzina na swoim. Starczy na dopłaty? * W kwietniu rząd przyznał dopłaty do blisko 2300 kredytów o wartości blisko 400 mln zł. Oznacza to dwukrotny wzrost w ciągu minionych dwóch miesięcy. Przy tym tempie dofinansowania, zagwarantowanych pieniędzy zabraknie już w lipcu. Czytaj w Money.pl

Zgodnie z nowelizacją, zlikwidowano dwa fundusze poręczeniowe -Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Zostały one zastąpione poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we własnym imieniu i na własny rachunek.

Jednocześnie rozszerzono listę zobowiązań, które takimi poręczeniami mogą zostać objęte - poza dotychczasową spłatą kredytów i pożyczek oraz zobowiązaniami wynikającymi z tytułu obligacji - wprowadzono np. zobowiązania dotyczące należytego wykonania umowy oraz wniesienia wadium.

msp
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)