Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy twoja firma jest w grupie ryzyka podatkowego?

0
Podziel się:

Jakie kroki przedsiębiorca musi podjąć, aby uniknąć negatywnych konsekwencji procedur podatkowych?

Czy twoja firma jest w grupie ryzyka podatkowego?
(Marco Scisetti/Dreamstime.com)

Jak skutecznie zdiagnozować czy firma jest w grupie ryzyka podatkowego? Jakie kroki przedsiębiorca musi podjąć, aby uniknąć negatywnych konsekwencji?

Ryzyko podatkowe może wynikać z czynników tzw. zewnętrznych oraz wewnętrznych. Na czynniki zewnętrzne (takie jak obowiązujące przepisy, jak również podejście organów podatkowych) co do zasady możliwość wypływu przez podatników jest raczej ograniczona, natomiast czynniki wewnętrzne (w obszarach procesów i procedur podatkowych, zasobów ludzkich, oraz zarządczych systemów informatycznych) mogą być źródłem cennych sygnałów, iż powinniśmy w sposób szczególny przyjrzeć się sytuacji podatkowej naszej spółki i podjąć kroki zmierzające do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. W dzisiejszej części skupimy się zatem na analizie sytuacji wewnętrznej, tj. identyfikacji i przykładach niepokojących symptomów oznaczających istnienie podwyższonego ryzyka podatkowego w spółce, jutro natomiast przedstawione zostaną przykładowe sposoby rozwiązywania problemów powstających w tym zakresie.

*W zakresie procesów i procedur podatkowych przede wszystkim należy przeprowadzić weryfikację istnienia oraz funkcjonowania spisanych procedur podatkowych. *Brak takich koniecznych procedur lub ich nieprawidłowe funkcjonowanie mogą być zaobserwowane np. poprzez przypadkowość działań w obszarze rozliczeń podatkowych, brak jednoznacznego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami, problemy z gromadzeniem informacji oraz dokumentacji niezbędnej dla terminowego dokonania rozliczeń podatkowych, wreszcie nieprawidłowości w obiegu dokumentów. Jeżeli zatem przykładowo zdarzyło się w spółce opóźnienie w złożeniu deklaracji/uiszczeniu podatku, czy też nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli podatkowej są dla spółki zaskakujące, konieczna jest szczegółowa weryfikacja procedur podatkowych i dokonanie odpowiednich ich modyfikacji, czy też uzupełnień.

Chcesz zadać pytanie o zmiany w ustawie o VAT?Zapraszamy do udziału w Webcastach z ekspertami z Deloitte

W odniesieniu do symptomów zwiększonego ryzyka podatkowego, które mogą występować w obszarze zasobów ludzkich, w szczególności należy zwrócić uwagę na kompetencje pracowników. Brak rozwoju w tym zakresie (np. brak regularnego dokształcania się pracowników) w sposób istotny zwiększa poziom ryzyka podatkowego, w szczególności w świetle częstych zmian regulacji podatkowych, jak również praktyki organów podatkowych. Odrębnej analizie podlegać powinny także procedury nadzoru W tym zakresie osoby pełniące funkcje nadzorcze powinny zweryfikować, czy w przypadku każdego rozliczenia podatkowego spółki mają pewność, że są one dokonywane w sposób prawidłowy.

Na zakończenie analizy ryzyka podatkowego trzeba jeszcze odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy systemy księgowe funkcjonujące w spółce były tworzone/wdrażane przy udziale specjalistów podatkowych, a także czy dokonywana jest okresowa weryfikacja funkcjonowania tych systemów. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest negatywna, również w tym obszarze niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)