Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak wypełnić PIT-37? Zobacz instrukcję krok po kroku

0
Podziel się:

Ten dokument musi co roku złożyć kilkanaście milionów Polaków. Sprawdź, jak zrobić to poprawnie.

Jak wypełnić PIT-37? Zobacz instrukcję krok po kroku
(Stanislaw Kowalczuk/East News.)

Pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści muszą co roku rozliczać się z fiskusem i składać zeznanie PIT-37. Na dostarczenie formularza za ubiegły rok do urzędu skarbowego podatnicy mają czas do 2 maja 2017 roku. Zobacz, jak poprawnie wypełnić deklarację.

Aktualizacja: 2.02.2017 r.

Choć już w marcu fiskus ma wprowadzić nową usługę, polegającą na wypełnieniu przez urzędników zeznania rocznego, to jednak wciąż wielu podatników pozostanie przy samodzielnym rozliczeniu. Tylko wtedy będą mogli odliczyć niektóre z przysługujących im ulg, m.in. odsetkową, internetowączy na darowizny. Skarbówka w wypełnionej deklaracji pozwoli na razie skorzystać jedynie z ulgi na dziecko i rehabilitacyjnej.

PIT-37- popularna deklaracja podatkowa

To zdecydowanie najpopularniejszy formularz składany w ramach rozliczenia rocznego. Dotyczy on bowiem ponad 16 milionów Polaków. Można go wypełnić indywidualnie lub z współmałżonkiem. W naszym przykładzie skupimy się na zeznaniu składanym indywidualnie, a więcej na temat wspólnych rozliczeń małżeństw można przeczytać tutaj.

Formularz będzie właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku osiągali przychody na przykład z tytułu:

  • wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy
  • emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • działalności wykonywanej osobiście (na przykład z umów zleceń lub kontraktów menedżerskich),
  • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Przy wypełnianiu zeznania rocznego niezbędny jest PIT-11 (tutaj dowiesz się więcej na ten temat), który każdy powinien otrzymać od swojego pracodawcy (lub zleceniodawcy). Jeśli w ciągu roku podatnik pracował w kilku miejscach, to musi skompletować dokumenty od wszystkich pracodawców. Zawierają one informacje dotyczące przychodów, kosztów ich uzyskania oraz pobranych w ciągu roku zaliczek oraz składek. Bez tego poprawne wypełnienie PIT-37 będzie niewykonalne.

Instrukcja uzupełnienia PIT-37. Kliknij, żeby pobrać formularz

Rozliczenia za 2016 rok należy dokonać na 23. wersji formularza PIT-37. Numer dokumentu można sprawdzić w prawym, dolnym rogu na pierwszej stronie druku.

Wypełnianie zeznania należy rozpocząć od wpisania numeru PESEL, roku, którego dotyczy rozliczenie oraz wyboru sposobu opodatkowania. W naszym przykładzie właściwe będzie rozliczenie indywidualne, ale do wyboru podatnikom pozostaje jeszcze rozliczenie z małżonkiem (punkt 2), w tym także ze zmarłym w trakcie roku (punkt 3), dla osób samotnie wychowujących dzieci (punkt 4) lub mieszkających poza Polską.

Dokument trzeba złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego (znajdziesz go tutaj)
. W przypadku pierwszego podejścia do rozliczenia należy zaznaczyć punkt 1 - złożenie zeznania. W razie poprawek błędów właściwy będzie punkt 2 - korekta.

Następnie podatnik musi podać dane identyfikacyjne i adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia. Jeśli rozlicza się z małżonkiem, to w części B.2 musi również uzupełnić jego dane.

W części C należy przenieść wszystkie kwoty, które widnieją w otrzymanym od pracodawcy PIT-11.

Założenia do przykładu

Jeśli źródeł przychodów było więcej, należy je dodać do siebie i sumę przenieść w odpowiednie pola.

Jak wypełnić PIT-37? Wskazówki dla poszczególnych części

W naszym przykładzie w pozycji 37 należy wpisać 36000, a w polu 38 - 1335. W rubryce numer 39 powinna znaleźć się różnica pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania, czyli 34665 złotych. W polu 41 natomiast podatnik powinien wpisać - 2300 złotych.

Ponieważ było to jedyne źródło przychodów, to powyższe kwoty trzeba przepisać do wiersza _ razem _ (pola 64-67).

Od dochodu można odliczyć nie tylko ulgi, ale również opłacone w trakcie roku składki na ubezpieczenia społeczne. W naszym przykładzie podatnik w polu 99 wpisze więc 4800 złotych (wysokość składek), a w polu 105 - ulgę internetową w kwocie 760 złotych. Obie te wartości może odjąć od kwoty z pola 66 i w efekcie dochód po odliczeniach (pozycja 111) wyniesie 29105 złotych.

Podatek oblicza się w części E. Ponieważ podatnik z przykładu nie przekroczył progu podatkowego (wynoszącego 85528 złotych), objęty będzie stawką 18 procent. W rubryce 113 trzeba przez nią pomnożyć dochód po odliczeniach z pola 111 (czyli 29105 złotych), a następnie odjąć kwotę wolną (556,02 zł). Podatek wyniesie więc 4682,88 zł, czyli 18 procent z 29105 złotych, pomniejszone o 556,02.

To, że podatek wyniósł 4682,88 zł nie znaczy wcale, że tyle trzeba oddać urzędowi skarbowemu. W części F można dalej pomniejszać podatek, na przykład o składki na ubezpieczenia oraz niektóre ulgi. W pozycji 116 należy wpisać kwotę podlegającą odliczeniu z tytułu opłaconych składek zdrowotnych. W naszym przykładzie jest to 2100 złotych. Podatek zatem zmniejsza się do 2582,88 zł. W pozycji 120 natomiast można uwzględnić ulgę na dzieci. Przykładowy podatnik ma jedno dziecko, odliczy więc z tego tytułu 1112,04 zł od podatku. Dane dziecka musi jednak wpisać w załączniku PIT/O do zeznania.

Po powyższych odliczeniach w pozycji 122 podatek wyniesie 1470,84 zł.

W pozycji 126 obliczony wcześniej podatek trzeba zaokrąglić do pełnych złotych zgodnie z zasadami arytmetyki. W naszym przypadku będzie to 1471 złotych. W następnym polu podatnik musi podać kwotę zaliczek pobranych przez pracodawcę w ciągu roku. Znaleźć ją można w rubryce 41 (część C) zeznania. Według założeń przykładu w 2016 roku pracodawca zapłacił za podatnika 2300 złotych i tę kwotę trzeba wpisać w polu 127.

W polach 128 i 129 obliczyć trzeba różnicę między tym, co podatnik powinien zapłacić (1471 złotych z pozycji 126), a tym, co zapłacił w rzeczywistości (2300 złotych z rubryki 127). Ponieważ ta druga kwota jest wyższa, to podatnik otrzyma zwrot w kwocie 829 złotych i musi ją wpisać w polu 129 (nadpłata). W pozycji 128 natomiast należy wpisać 0.

Część H przyda się podatnikowi, który rozlicza pozostałą część ulgi na dziecko, jeśli odliczenie jest wyższe od podatku.

Zmiany w formularzu PIT-37. Na co zwrócić uwagę?

Sekcja I dotyczy wyłącznie niektórych podatników. Rubrykę nr 136 wypełnią osoby, które w 2016 roku uzyskały przychody od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych.

W części J zeznania osoba uzupełniająca PIT może wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 procent swojego podatku (tego z pola 126). W przykładzie będzie to więc 14,70 zł. Kolejna sekcja służy do podania celu szczegółowego. Można wskazać na przykład konkretnego podopiecznego fundacji.

Blok L zawiera informacje dotyczące liczby załączników dołączanych do zeznania. W naszym przykładzie liczbę _ 1 _ trzeba wpisać w polu 142, odpowiednim dla PIT-O.

Na końcu deklaracji podatnik musi się podpisać. Jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem, druga osoba również powinna złożyć swój podpis. Punkt 151 należy natomiast wypełnić w sytuacji, gdy ktoś inny składa PIT w naszym imieniu.

Tak wypełnione zeznanie wystarczy podpisać i wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego. Podatnik ma na to czas do 2 maja 2017 roku.

Czytaj więcej w WP money
Fiskus zabiera ci mniej niż myślisz Zobacz, dokąd naprawdę trafiają twoje pieniądze.
Rozliczenie z fiskusem do września? To możliwe Zobacz, kiedy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy
Oni nie mają prawa do ulg podatkowych Zobacz, co dostają w zamian i dlaczego oddadzą mniej fiskusowi
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)