Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Job sharing - zatrudniaj elastycznie

0
Podziel się:

Job-sharing to praca na zasadzie dzielenia stanowiska. Dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wykonuje jednakowe obowiązki w ramach jednego stanowiska pracy.

Job sharing - zatrudniaj elastycznie
(Adam Hawałej/PAP)

*Job-sharing to praca na zasadzie dzielenia stanowiska. Polega ona na tym, iż dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wykonuje jednakowe obowiązki w ramach jednego stanowiska pracy. *

Forma ta może być stosowana na stanowiskach, które umożliwiają wykonywanie tych samych czynności przez różne osoby w innym czasie. Popularne zastosowanie to ochrona obiektów, praca przy taśmie montażowej, obsługa sekretariatów, obsługa punktów kontaktu z klientami.

ZOBACZ TAKŻE:

Zadaniowy czas pracyJob-sharing to rozwiązanie dla matek wychowujących małe dzieci, osób odchodzących na emeryturę, absolwentów zaczynających pracę, studentów oraz dla wszystkich osób, które z osobistych przyczyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin.

Jak zatrudnione są osoby dzielące stanowisko?

Z każdym z pracowników należy zawrzeć umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Należy *dokładnie określić wymiar etatu *danego pracownika. Pracownik dzielący stanowisko może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony, czas wykonania danej pracy, czy w końcu na czas nieokreślony.
Każdy z zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników ma wszelkie prawa i obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów.

Jakie są korzyści dla pracodawcy?

Zastosowanie job-sharingu umożliwia obniżenie kosztów, większą wydajność pracy i wysoką jej jakość poprzez wykorzystanie pomysłów i doświadczeń większej liczby osób.
To także zmniejszenie ryzyka związanego z nieobsadzonym stanowiskiem pracy z powodu absencji pracownika.
Gdy jeden z pracowników jest nieobecny, drugi może go zastąpić - i nie zawsze będzie się to wiązało z koniecznością wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownicy mogą pracować w czasie w przez siebie uzgodnionym, a pracodawcy mają zapewnioną obsługę stanowiska również w godzinach ponadnormatywnych.
Pozwala zmaksymalizować efektywność sprzętu i daje większe możliwości w orientacji na klienta.

Kiedy pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 151§5 Kodeksu Pracy strony powinny ustalić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy pracownika.
Dopiero przekroczenie tych godzin spowoduje obowiązek wypłaty dodatku.

| Przykład |
| --- |
| Strony określiły, że dodatek przysługuje za pracę powyżej 7 godzinyna dobę. Pracownik A w danym dniu miał pracować w godzinach 8.00 - 12.00. W trakcie pracy pracodawca wydał polecenie służbowe, żeby został dłużej, do godziny 16.00, by zastąpić nieobecnego pracownika B, pracującego na tym samym stanowisku. Zatem za pracę w godzinach 12.00 - 15.00 przysługuje pracownikowi tylko normalne wynagrodzenie, bez dodatku. |

Jakie zagrożenia może stwarzać dzielenie stanowiska?

Mogą wystąpić problemy z dzieleniem obowiązków i odpowiedzialnością za realizację zadania.
Pracodawca powinien móc kontrolować pracę poszczególnych pracowników i ich wkład w realizację całego zadania.
Pracownicy dzielący stanowisko powinni ze sobą ściśle współpracować i się uzupełniać.

Problemem jest także odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy; bardzo przydatna jest zazwyczaj na tych stanowiskach umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie.

wiadomości
porady
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)