Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Różnice kursowe - czy można przyjąć kurs NBP?

0
Podziel się:

W przypadku, gdy pieniądze w walucie pozostają na rachunku, a przeliczenie na złote potrzebne jest tylko do celów księgowych, nie trzeba ich wyceniać po kursie banku.

Różnice kursowe - czy można przyjąć kurs NBP?
(Marlee90/iStockphoto)

Tak postanowił Wojewódzki Sad Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. I SA/Go 541/10). WSA orzekał w sprawie skargi podatnika na decyzję o interpretacji prawa podatkowego.

Podatnik wnioskował o wydanie interpretacji sposobu naliczania odsetek kursowych. We wniosku podał, że posiada rachunek walutowy w euro, za pośrednictwem którego dokonuje spłaty zobowiązań oraz otrzymuje należności wyrażone w walucie obcej. Do wyceny transakcji i ustalenia różnic kursowych stosuje kurs średni ogłaszany przez

[ ( http://static1.money.pl/i/h/24/t86296.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/jak;rozliczyc;platnosc;przez;paypal,160,0,562848.html) Jak rozliczyć płatność przez PayPal?
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania lub otrzymania należności.

Podatnik nie jest w stanie ustalić kursu faktycznie zastosowanego, ponieważ bank, z którego usług korzysta, ogłasza w ciągu dnia kilka tabel z aktualnymi kursami walut, a także z uwagi na fakt, że nie dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty euro na złote.

Zdaniem podatnika prawidłowym kursem waluty stosowanym przy ustalaniu różnic kursowych w tym przypadku powinien być średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, ponieważ nie jest możliwe ustalenie kursu faktycznie zastosowanego w danym dniu.

MF w wydanej interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe podkreślając, że podatkowe rozliczenia różnic kursowych powinno być dokonywane wg faktycznie zastosowanego kursu walutowego, nawet gdy faktycznie waluta nie była wymieniana na złote.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/110/t17006.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/rozliczenia;nie;tylko;w;zlotych,16,0,336144.html) Rozliczenia nie tylko w złotych
Będzie to wiec kurs ogłaszany przez bank, z usług którego podatnik korzysta, a w przypadku gdy bank nie informuje podatnika o stosowanym kursie - z uwagi na to, że zmienia się on kilkakrotnie w ciągu dnia - należy przyjąć jednolity tryb postępowania dla obliczania podatkowych różnic kursowych.

Podatnik może w takim przypadku – zdaniem fiskusa – przyjąć jedną godzinę – np. 12:00 – i według kursu z tego momentu rozliczać transakcje w danym dniu.

Rozpatrując skargę na tę decyzję WSA uznał, że wykładnia zwrotu _ faktycznie zastosowany kurs _ była tu nieprawidłowa. Nie można bowiem postawić znaku równości miedzy faktycznie zastosowanym kursem a kursem, który jedynie należy zastosować dla dokonania wyceny operacji gospodarczej w postaci transakcji walutowej – uznał sąd.

Taki wyrok wydał Wojewódzki Sad Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. I SA/Go 541/10).

Podatnik wystapił do MF z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazujac, i posiada
rachunek walutowy w EURO, za posrednictwem którego dokonuje spłaty zobowiazan oraz otrzymuje nalenosci
wyraone w walucie obcej. Do wyceny ww. transakcji i ustalenia rónic kursowych stosuje kurs sredni ogłaszany przez
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien zapłaty zobowiazania / otrzymania nalenosci. Podatnik nie
jest w stanie ustalic kursu faktycznie zastosowanego, poniewa bank, z którego usług korzysta, ogłasza w ciagu dnia
kilka tabel z aktualnymi kursami walut, a take z uwagi na fakt, i nie dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty EURO
na PLN. W zwiazku z tym podatnik powział watpliwosc, jaki kurs waluty powinien byc zastosowany do ustalenia rónic
kursowych w momencie zapłaty zobowiazan oraz otrzymania nalenosci w EURO. W jego ocenie, prawidłowym kursem
waluty stosowanym przy ustalaniu rónic kursowych w tym przypadku powinien byc sredni kurs ogłaszany przez NBP
z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego ten dzien, poniewa nie jest moliwe ustalenie kursu faktycznie
zastosowanego w danym dniu. MF w wydanej interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe podkreslajac,
i podatkowe rozliczenia rónic kursowych powinno byc dokonywane wg faktycznie zastosowanego kursu walutowego
pomimo, e nie miała miejsca operacja kupna / sprzeday waluty. Bedzie to wiec np. kurs sprzeday / zakupu
ogłaszany przez bank, z usług którego podatnik korzysta, a w przypadku gdy bank nie informuje podatnika o
stosowanym kursie - z uwagi na zmieniajacy sie kurs kilkakrotnie w ciagu dnia - naley przyjac jednolity tryb
postepowania dla obliczania podatkowych rónic kursowych, tj. przyjac jednakowa godzine (np.12.00), z której to
kurs stanowic bedzie kurs faktycznie zastosowany. Podatnik złoył na ww. interpretacje skarge do WSA. Sad uchylił
skarona interpretacje uznajac, i MF dokonał nieprawidłowej wykładni zwrotu _ faktycznie zastosowanego kursu waluty _. Nie mona bowiem postawic znaku równosci miedzy faktycznie zastosowanym kursem a kursem, który
jedynie naley zastosowac dla dokonania wyceny operacji gospodarczej w postaci transakcji walutowej.
Komentarz:
Analizowany wyrok zasługuje na uwage ze wzgledu na racjonalna i zarazem korzystna dla podatników wykładnie
zwrotu _ faktycznie zastosowanego kursu waluty _. Sad słusznie zauwaył, i poglad wyraany przez organy podatkowe
sprowadzajacy sie do konkluzji, i faktycznie zastosowany kurs to nie tylko kurs zrealizowany, ale take taki który
naley zastosowac w celu dokonania wyceny transakcji na okreslony dzien, stoi w oczywistej sprzecznosci z
brzmieniem przepisów podatkowych w tym zakresie. Istotnym elementem jest bowiem aspekt faktyczny, natomiast
_ fakty _ to stany, które sie zdarzyły (zaistniały). Oznacza to, i faktycznie zastosowany kurs waluty z okreslonego dnia
to taki kurs, który rzeczywiscie został uyty w danej operacji finansowej. To z kolei dotyczy wyłacznie przypadków, w
których w dniu otrzymania przychodu (zapłaty kosztu) rzeczywiscie doszło do zastosowania kursu waluty zwiazanego
ze zmiana wartosci wyraonych w walucie obcej na walute polska (doszło do przewalutowania). Jeeli natomiast
operacje zwiazane z otrzymaniem przychodu (zapłata kosztu) nie wiazały sie z koniecznoscia zastosowania kursu
waluty, kursem własciwym bedzie kurs sredni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego
dzien zapłaty zobowiazania oraz odpowiednio dzien otrzymania nalenosci.
Anna Lesniak
Konsultant, doradca podatkowy

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)