Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy

0
Podziel się:

Zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników jest znacznie szerszy niż zleceniobiorców.

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy

_ Pytanie: _

Zatrudniliśmy pracownika na umowę zlecenie na 3 miesiące do pisania wniosków o środki unijne. W umowie nie ma zaznaczonego miejsca wykonywania umowy. Pracownik wykonuje zlecenie poza siedzibą zleceniodawcy. Pracownik ten nigdzie nie pracuje. Czy powinien mieć potrącaną składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Jaki powinien być wpisany kod w deklaracji ZUA - 04 11 czy 04 12?

Jeżeli firma zatrudnia osobę na podstawie umowy zlecenia, to zatrudnia zleceniobiorcę, a nie pracownika.

Pracownicy od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania stosunku pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

_ Brak określenia miejsca wykonywania pracy w treści umowy zlecenia związanej z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym może stwarzać problemy. _ Natomiast osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia tj. "zleceniobiorcy ", oraz osoby z nimi współpracujące, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązku ubezpieczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Ubezpieczenie chorobowe tych osób jest dobrowolne (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy (art. 12 ust. 3 ustawy systemowej).

Z pytania wynika, że zleceniobiorca w treści umowy nie ma zaznaczonego miejsca wykonywania umowy zlecenia, co można potraktować, że wykonuje tę umowę poza siedzibą zleceniodawcy. Jeśli umowa zlecenia nie jest wykonywana ani w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, nie ma obowiązku ubezpieczenia wypadkowego.

_ Brak określenia miejsca wykonywania pracy w treści umowy zlecenia związanej z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym może stwarzać problemy. _

Jeśli kontrola ZUS zakwestionuje ten fakt, może to w konsekwencji doprowadzić do konieczności opłacenia zaległych składek na ubezpieczenie wypadkowe wraz z odsetkami. Warto zatem zastanowić się nad sporządzeniem aneksu do umowy, w którym zostanie dokładnie określone miejsce wykonywania umowy zlecenia, co uchroni przed przykrymi niespodziankami.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego możemy stwierdzić, że ten zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli nie zgłosi wniosku o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to temu ubezpieczeniu nie będzie podlegał.

Jaki kod podać?

Natomiast jeżeli umowa faktycznie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych tego zleceniobiorcy w druku ZUS ZUA zleceniodawca powinien podać kod 04 12, tj. osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)