Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Urlop ojcowski w przypadku adopcji

0
Podziel się:

Taki urlop przysługuje nie tylko pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, a więc ojcu biologicznemu, ale także pracownikowi, który jest ojcem adopcyjnym.

Urlop ojcowski w przypadku adopcji
(Alexshalamov/Dreamstime)

*Urlop ojcowski przysługuje nie tylko pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, a więc ojcu biologicznemu dziecka, ale także pracownikowi, który jest ojcem adopcyjnym dziecka. *

Zgodnie bowiem z przepisem art. 121 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie powstaje miedzy przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak miedzy rodzicami a dziećmi. Przysposobienie powoduje równocześnie ustanie dotychczasowej władzy rodzicielskiej (art. 123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Powyższe skutki prawne znajdują odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z ta ustawą do aktu urodzenia dziecka wpisuje się dodatkową wzmiankę o przysposobieniu, a w odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka wymienia się przysposabiających jako rodziców przysposobionego dziecka.

Zatem zarówno z prawnego jak i praktycznego punktu widzenia przysposabiający jest ojcem dziecka, ma zatem prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego w jego okresie.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują natomiast możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego przez pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Pracownik taki będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku opiekuńczego dopiero wtedy, gdy zakończy się procedura adopcyjna i zostanie ustanowiony ojcem adopcyjnym dziecka. Urlop ojcowski i zasiłek macierzyński będą mu przysługiwały na ogólnych zasadach w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Podstawa prawna:

  • art. 1823 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autorka pracuje jako specjalista w zakresie zasiłków

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)