Forum Forum prawneZmiany w prawie

Ciąża l4, badania wstepne

Ciąża l4, badania wstepne

LenovoLenka / 188.147.174.* / 2020-03-28 07:58
Posiadam umowę o pracę od lutego tydzień wcześniej byłam na szkoleniu z firmy, więc podjęłam pracę już wczesniej. W trakcie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Aktualnie jest to 11 tydzień. Umowa jest zawarta na okres 3 miesięcy. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli bym wzięła L4 to czy umowa zostanie przedluzona? I następne pytanie. Dostałam skierowanie na badania wstepne, jednak pracodawca kazał mi sam sobie za nie zapłacić i iść w terminie kiedy nie jestem w pracy, do dziś ich nie zrobiłam. Czy jeżeli wzięłabym l4 będę miała konsekwencje z tego tytułu że nie dopełniłam obowiązku pracownika i nie będzie mi przysługiwał zasiłek?
Dodam, że praca jest w systemie 13h po 3 dni następnie 3 dni wolnego. Czy jeżeli np zrobię na dniach te badania i później pójdę na l4 to czy będę miała problemy? I jeszcze jedno pytanie w jaki sposób muszę informować pracodawcę o l4? Teraz są l4 elektroniczne, wystarczy takie czy jeszcze muszę donosić zaświadczenie? Dodam, że do tej pracy napewno nie wrócę dlatego też nie zbyt mi zależy. Gdyby nie ciąża, napewno bym i tak ja zmieniła. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Wyświetlaj:
el932 / 188.146.50.* / 2020-03-28 17:14
Poza tym zastanawiam się w jakim systemie pracy pracujesz? Na początku pomyślałem, że to system skróconego tygodnia pracy, o którym mowa w art. 143 Kodeksu pracy: "Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca." Ty piszesz o 13 - no cóż różni pracodawcy się zdarzają i czekają na Sąd Ostateczny. ALE UWAGA - ta sytuacja dla Ciebie w ciąży jest zupełnie niedopuszczalna i niekorzystana, bo zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy: " W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135– 138, 143 i 144 [czyli wszystkich, które przewidują więcej niż 8 godzin dziennie] , czas pracy: 1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 2) PRACOWNIC W CIĄŻY, 3) pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody – nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik ZACHOWUJE PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEPRZEPRACOWANY w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Mam jeszcze na koniec prośbę, żebyś samodzielnie przeczytała wskazane przeze mnie przepisy przez wpisanie ich do wyszukiwarki i wyrobiła sobie zdanie czy mam rację.
LenovoLenka / 188.147.174.* / 2020-03-28 20:14
Dziękuję Ci z całego serca za odpowiedź. W umowie mam wpisany etat 1/1 oraz niepełny wymiar czasu pracy. Do tego jeszcze mam wpisana kwotę wynagrodzenia, ale nie jest uwzględniona czy netto czy brutto.
el932 / 188.146.37.* / 2020-03-28 22:58
Trochę nie o to mi chodziło. To co musi zawierać umowa o pracę masz napisane w art. 29 § 1.Kodeksu pracy: Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
Interesuje mnie co to za praca (ważne są art. 135-144 Kodeksu pracy (przeczytaj). Czy to jest praca wykonywana tylko w weekendy? czy tylko przez mniej niż 5 dni w tygodniu? Czy to, że siedzisz w pracy po (jak piszesz) 13 godzin wynika z nadgodzin? Czy jesteś zatrudniona przy dozorze urządzeń, pilnowaniu osób czy mienia (ochronie) czy czymś takim? Dlaczego nie pracujesz po 8 godzin na dobę? To jest ważne, ze względu na skorzystanie z prawa do 8 godzinnego dnia pracy, przy czym pracodawca płaci Ci za okres nieprzepracowany.
LenovoLenka / 5.173.40.* / 2020-03-29 10:16
Praca jako doradzca finansowy. Mam 2600 brutto podstawy plus premia zależna od wyników i nie bardzo ich to interesuje czy mam przepracować e w miesiącu 200h,za to i tak dostaje tylko 2600 brutto, premie mam od wyników.
LenovoLenka / 5.173.40.* / 2020-03-29 10:29
W umowie mam taką informację : "dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okreslony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151§1 KP - dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy" i jeszcze poznjej mam przyczyny uzasadniające zawarcie umowy: "informacja o której mowa w art. 29 § 1 KP o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony"
To jest praca w lombardzie.
el932 / 188.146.38.* / 2020-03-29 15:32
Z tego co piszesz w umowie nie jest napisane, że pracujesz w systemie skróconego tygodnia czy przy pracy weekendowej. Wtedy art. 148 nie będzie miał do Ciebie zastosowania. Wydaje się, że Twoje 13 godzin to 8 godzin wg normalnego etatu i 7 godzin nadliczbowych. Więc zwracam Twoją uwagę na "Art. 129. § 1.Kodeksu pracy" Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144.";
Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Art. 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
©Kancelaria Sejmu s. 81/172

25.09.2019

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
ORAZ NAJWAŻNIEJSZY Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Przeczytaj jeszcze artykuł szczególnie dół I strony: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/713179,Praca-kobiety-w-ciazy-prawa-i-obowiazki.html
LenovoLenka / 5.173.40.* / 2020-03-29 10:32
Dodam jeszcze że zgodnie z art 29 z tego co czytam pracodawca powinien mnie poinformować o podstawowych warunkach zatrudnienia tj, kiedy wypłata, jaki urlop- nic takiego nie otrzymałam i również nie mam szkolenia bhp na stanowisku pracy.
el932 / 188.146.38.* / 2020-03-29 14:39
To oczywiście prawda i można powiedzieć, że pracodawca naruszył art. 29 kodeksu pracy. Jednakże nie sądzę, abyś dostała za to odszkodowanie, bo trudno tu wykazać jaką szkodę poniosłaś przez to, że pracodawca nie poinformował Cię kiedy wypłata, urlop itd.
el932 / 188.146.50.* / 2020-03-28 16:58
Informowanie pracodawcy - lekarz automatycznie przesyła L4.
el932 / 188.146.50.* / 2020-03-28 16:57
Pytanie: "Czy jeżeli wzięłabym l4 będę miała konsekwencje z tego tytułu że nie dopełniłam obowiązku pracownika i nie będzie mi przysługiwał zasiłek?"
Odpowiedź: Ja widziałbym tu niedopełnienie obowiązków, ale PRACODAWCY, ponieważ zgodnie z "Art. 229. § 1. Kodeksu pracy Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy;", a art. 229 § 6.Kodeksu pracy stanowi: Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt PRACODAWCY." Lekki problem pojawia się w związku z art. 229 § 4. Kodeksu pracy "Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie." - czyli, że nie powinnaś być dopuszczona do pracy. Mimo braku fizycznego świadczenia pracy jesteś pracownikiem (bo masz umowę o pracę). Ponadto jesteś faktycznie pracownikiem, bo fizycznie świadczysz pracę. Art. 229 par 4 jest adresowany do pracodawcy i tylko pracodawca może go naruszyć, a nie pracownik.
WIĘC JESTEŚ PRACOWNIKIEM i jako pracownik podlegasz ubezpieczeniom społecznym w tym w razie choroby i macierzyństwa.https://www.infor.pl/prawo/zarobki/zus/281768,Kto-obowiazkowo-podlega-ubezpieczeniu-chorobowemu.html
Jak podlegasz przymusowo ubezpieczeniu chorobowemu i macierzyńskiemu to, babywasz prawa do zasiłku chorobowego: "Art. 4. 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;" oraz macierzyńskiego "Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1) urodziła dziecko;" Więc nie ma, moim zdaniem żadnego związku między poddaniem się badaniom lekarskim wymaganym dla dopuszczenia pracownika do pracy, a uprawnieniami z ZUS. Zastanowiłbym się jednak i próbował dowiedzieć w ZUS czy pracodawca płaci za Ciebie składki, skoro nie zależy mu na posiadaniu orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy. Jeśli nie, to (pomijając że donoszenie jest oczywiście złe) grozi mu państwowa inspekcja pracy (zapomniałem już nie - epidemia) oraz odpowiedzialność karna (no to też zależy od sądu i policji.
LenovoLenka / 188.147.174.* / 2020-03-28 20:38
I mi chodziło jeszcze czy pracodawca może np zwolnic mnie dyscyplinarnie za to, że tych badań nie zrobiłam? Bo czytałam, że może być traktowane jako niedopełnienie obowiązków pracowniczych i może mi dać dyscyplinarke a wtedy wiadomo umowa do porodu nie zostanie przedluzona.
el932 / 188.146.37.* / 2020-03-28 23:18
Tak jak napisałem powyżej, moim zdaniem to pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków - bo badania powinny być przeprowadzone na jego koszt, a nie na Twój. Co więcej zaakceptował taki stan dopuszczając Cię do pracy. Wydaje mi się zatem, że zgodnie z prawem nie może Cię zwolnić dyscyplinarnie. Co innego, że do dnia wykonania badań nie powinien dopuścić Cię do pracy.
I JESZCZE WAŻNA RZECZ: nawet jeśli przyjąć, że niepoddanie się badaniom jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (bo inne nie upoważniają pracodawcy do zwolnenia dyscyplinarnego (art. 52 Kodeksu pracy) to: Art. 52 § 2.Kodeksu pracy mówi " Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika NIE MOŻE nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy." Kiedy pracodawca dowiedział się, że nie masz badań lekarskich? Przed dopuszczeniem Cię do pracy musiał sprawdzić czy je masz (patrz powyżej), a bez nich nie mógł Cię dopuścić do pracy. Zatem dowiedział się najpóźniej w dniu dopuszczenia Cię do pracy. Nawet przyjmując, że brak poddania się badaniom jest Twoim "ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych", jeżeli pracujesz już ponad 1 miesiąc, to pracodawca nie może z tego powodu zwolnić Cię dyscyplinarnie.
Jeżeli jednak pracodawca i tak postanowi Cię z naruszeniem prawa zwolnić to masz 21 dni OD OSTATNIEGO DNIA, W KTÓRYM PRACOWAŁAŚ na odwołanie się do sądu pracy (czyli wydziału pracy w sądzie rejonowym) od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Art. 264 § 2.Kodeksu pracy "Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę." To żądanie przywrócenia do pracy jest zwykłym pozwem, w którym Ty jesteś powodem, pracodawca pozwanym i który musi spełniać warunki z art. 187 Kodeksu postępowania cywilonego. Mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie.
LenovoLenka / 5.173.40.* / 2020-03-29 10:22
Ja w dniu podpisania umowy dostałam umowę i jednocześnie skierowania na badania i to jeszcze nawet przekazane przez inną pracownicę z informacją że mam sobie opłacić badania i zrobić jak będę miała wolne. Co prawda później z 2 razy szef się pytal czy zrobiłam badania ale jak mówiłam, że nie miałam kiedy na tym się sprawa kończyła.
el932 / 188.146.38.* / 2020-03-29 14:43
Tak jak napisałem powyżej - szef miał obowiązek sprawdzić czy masz badania przed dopuszczeniem Cię do pracy. W tym dniu dowiedział się, że ich nie masz (czyli o tym, że nie wykonałaś polecenia poddania się badaniom). Od tego dnia nieprzerwanie trwa bezprawny stan polegający na tym, że pracujesz nie mając badań lekarskich. Jeżeli od dopuszczenia Cię do pracy minął 1 miesiąc - nie można Cię zwolnić na tej podstawie dyscyplinarnie - gdyby szef spróbował trzeba pisać pozew do sądu pracy w oparciu o art. 264 kodeksu pracy.
LenovoLenka / 5.173.41.* / 2020-03-29 16:55
Bardzo Ci dziękuję za pomoc i odpowiedzi. Wszystkiego dobrego ci życzę :)
el932 / 188.146.50.* / 2020-03-28 16:31
Pytanie: "czy jeżeli bym wzięła L4 to czy umowa zostanie przedluzona?"
Odpowiedź: Zgodnie z art. 177§ 3.Kodeksu pracy: "Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu."
Czyli równocześnie 1)Twoja umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc - jest 2) w dniu zakończenia umowy musisz być po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Jeśli nie jesteś, to umowa nie będzie przedłużona do zakończenia ciąży. Warto jednak pamiętać, że z art. 177 paragraf 1 kodeksu pracy wynika, że w okresie ciąży nie można Ci wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że dyscyplinarnie - bez wypowiedzenia.

Najnowsze wpisy