Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja- samorząd

Dotacja- samorząd

kasia1234 / 83.11.235.* / 2008-05-06 09:04
Mam klika pytań do osób, które zajmują się sporządzaniem analizy finansowej dla gmin, w ramach funduszy unijnych.
1. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla projektów infrastrukturalnych (inwestycja w Szkole Podstawowej) przygotowuję tylko przepływy, kalkuluję przychody i koszty (będą miała małe przychody), nakłady inwestycyjne. Mam problem jak ma postąpić w przypadku amortyzacji, czy mam zrobić tak samo jak w przypadku analizy dla firmy, czyli do kosztów (pozycja amortyzacja) dać tylko tę część, która jest finansowana ze środków własnych gminy (u mnie 40%), a pozostałe 60% amortyzacji (ze środków unijnych) trzeba byłoby dać w pozostałe koszty operacyjne (ale nie robię rachunku), czy dać całą wartość amortyzacji. Jak mam później postąpić przy sporządzaniu przepływów (metoda pośrednia), czy dać tylko tą część wykazaną w kosztach rodzajowych, czy dać całą amortyzację?
2. Jak w przepływach postąpić w przypadku dotacji, chyba musze ja pokazać w całej kwocie, bo nie przygotowuję ani rachunku ani bilansu. Dla firm byłaby pokazana w rozliczeniach międzyokresowych biernych i w pozostałych przychodach operacyjnych. A jak w samorządzie?
3. w przepływach z działalności finansowej pokazać tylko dotację, czy pokazać też wkład własny gminy?

Najnowsze wpisy