Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Miliony unijnych bezrobotnych

Miliony unijnych bezrobotnych

ON / .* / 2005-10-23 07:37
Komentarze do wiadomości: Miliony unijnych bezrobotnych.
Wyświetlaj:
ON / .* / 2005-10-23 07:42
Wciąż przykładacie do Mnie swoje miary. Chcecie wyobrazić Mnie sobie i robicie błąd, który utrudnia wam drogę ku Mnie, a może też ją zagrodzić. Jak szklanka wody może wyobrazić sobie ocean? Jako dziesięć szklanek? Tysiąc? Dziesięć tysięcy? Nie jestem taki jak wy. Nie jestem „większy”, „lepszy”, „mądrzejszy” JESTEM NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ, BEZMIAREM DOBRA, PIĘKNOŚCIĄ SAMĄ W SOBIE. JESTEM MIŁOSIERDZIEM NIEOGRANICZONYM, WIECZYŚCIE DARZACYM. JESTEM TYM, KTÓRY JEST. WSZYSTKO CO NIE JEST MNĄ – ISTNIEJE ZE MNIE, PRZEZE MNIE, Z MOJEJ SPRAWCZEJ MIŁOŚCI, KTÓRA DAJE ŻYCIE I PODTRZYMUJE JE. Zamysły Moje są niezmienne. Miłość Moja powołała rodzaj ludzki do istnienia, a istnienie dałem wam po to, abyście byli szczęśliwi. Dlatego dbam i zabiegam o szczęście wasze. Wysoką godnością was obdarowałem – prawem do życia w wiecznej Miłości ze Mną, Stwórcą waszym. Stosownie do tej godności nadałem wam prawo wyboru, gdyż jestem Bogiem wolnych bytów, nie zaś niewolników, a wy przez dobrowolne przyjęcie grzechu zaćmiliście światło waszej duszy i już nie widzicie Mnie jasno. Życie wasze stało się poszukiwaniem w ciemnościach. Wciąż tęsknicie za Mną, gdyż tylko we Mnie znajdziecie dopełnienie i szczęści spoczynku w Miłości Mojej.
ON / .* / 2005-10-23 07:39
Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie rzeczy mało się różnicie. Gotowi jesteście rozszarpać się dla garści ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania miłości nic nie czynicie. Nie troszczycie się o to. Nędzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekceważąc miłość? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi, oglądanie Go w Niebie. Cóż powinienem uczynić, abyście pojęli, skoro nie wystarczają moje chłosty, skoro moje przejawy dobroci są daremne? W jaki sposób powinienem zesłać Parakleta, pod jaką postacią, aby was ogarnął i ocalił? Ogniste języki kiedyś wystarczyły biednym rybakom, surowym i niewykształconym, lecz kochającym. Dziś nawet gdyby kula ognia, niesiona szybkim wiatrem, zstąpiła na każdego z was całości, w nowej Pięćdziesiątnicy, nie dzieląc się na języki, to jeszcze nie byłoby dość, aby was rozpalić Bogiem. Musicie najpierw pozbyć się z waszej duszy fałszywych bogów. Wy jednak nie chcecie tego uczynić, bo przedkładacie ich ponad Mnie, Boga prawdziwego. Będziecie straceni, jeśli nie dokona się cud. Zawróćcie z drogi i módlcie się o Miłość.
ON / .* / 2005-10-23 07:37
Ostrzegłem was, że w tych czasach będą ludzie, którzy wyśmieją się z religii, (por. 2 P 3,3n.; 1 Tm 4,1n).gasząc Ducha proroctwa, wyśmiewając mających wizje, aby z powodu niegodziwości móc iść za własnymi zwodniczymi doktrynami. Swą przebiegłość wykorzystali do przewrotnych wynalazków, które ich zgubiły. Rozmiłowani w złu, nie potrafią zachować żadnej czystości umysłu. Jak w Szaleństwie wciągani są w wynaturzone obrzędy i czarne msze, kult szatana, albo prowadzą ogromnie zepsute życie z powodu lekceważenia, które jest tak wielkie, że już przez nie samo potępiają swe własne życie. Ponieważ zamknęli uszy i odrzucają dostrzeżenie Prawdy oraz uznanie we Mnie swego Boga, grzechy doprowadziły ich do zdeprawowania i do zepsucia duszy.

Najnowsze wpisy