Forum Forum prawneCywilne

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

skomentuj
Maxymilian / 78.133.179.* / 2009-09-22 16:51
Szanowni Państwo,

Jestem właścicielem nieruchomości budynkowej, w której znajdują się wyodrębnione lokale mieszkalne. Na skutek wieloletnich zaległości czynszowych oraz innych opłat za media podjąłem kroki w celu wyeksmitowania niesolidnych lokatorów. Dnia 13 lutego 2008 r. uzyskałem wyrok prawomocny dnia 2 marca 2008 r. W wyroku tym orzeczono o uprawnieniu pozwanych do otrzymania lokalu socjalnego. Dnia 1 sierpnia 2008 r. wezwałem gminę do dostarczenia lokalu socjalnego. Do chwili obecnej gmina nie dostarczyła owego lokalu z uwagi na ich brak. W związku z tym wystąpiłem z powództwem o zapłatę odszkodowania za okres od 2 marca 2008 r. do 2 marca 2009 r.. Gmina podniosła zarzut, że z uwagi na charakter odszkodowania - wynikający z czynu nie dozwolonego - zobowiązanie to ma charakter bezterminowy i nie mogę naliczać odszkodowania za okres sprzed wezwania tj. od prawomocności 2 marca 2008 r. do wezwania 1 sierpnia 2008 r.!!!!
Czy zasadnie, gmina zasłania się treścią art. 455 kc bodajże?? Dodatkowo gmina podnosi zarzut, że nie wiedziała o tym wyroku, ale przecież zgłosiła interwencję uboczną, wiec miała okazję brać udział w tymże postępowaniu!!! Nie mogę ponosić strat za to, że w urzędzie gminy panuje bałagan!! Proszę o wyjaśnienie, z góry dziękuje
skomentuj

Najnowsze wpisy