Forum Polityka, aktualnościGospodarka

OECD krytykuje Polskę

OECD krytykuje Polskę

Money.pl / 2006-06-28 13:11
Komentarze do wiadomości: OECD krytykuje Polskę.
Wyświetlaj:
jliber / 212.180.147.* / 2006-06-28 13:11
Tak, rzeczywiście, drukowanie papierków wymaga ogromnej odwagi.
bubu / 83.143.138.* / 2006-06-28 14:27
Zapoznaj się z raportem - porównaj do tego co powiesił Money.pl i sam wyrób opinię. Ja pisywałem o tym (złej polityce RPP) wiele razy na tym forum:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
WARSZAWA, 28 czerwca (Reuters) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prowadzi dość restrykcyjną politykę pieniężną i mogłaby dokonać kolejnych obniżek stóp procentowych, głosi opublikowana w środę doroczna ocena stanu polskiej gospodarki przygotowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zdaniem analityków OECD, fakt, że inflacji cały czas utrzymuje się poniżej zakładanego przez RPP przedziału 1,5-3,5 procent może oznaczać, iż polityka monetarna banku centralnego była zbyt ostrożna.

W ocenia Organizacji, czynnikiem uzasadniającym taką ostrożność mogła być niepewność dotycząca polityki fiskalnej oraz wysoka niestabilność cen energii. Raport podkreślaja jednak, że Radę powinna w równym stopniu niepokoić możliwość przekroczenia celu inflacyjnego, jak i ryzyko jego nieosiągnięcia.

"Narodowy Bank Polski (NBP) powinien zapewnić symetrię w swoim podejściu do kwestii inflacji i być gotowy do zbadania granic reakcji strony podażowej w gospodarce poprzez obniżenie stóp w sytuacji, gdy inflacja znajduje się poniżej celu. Nawet jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu 2 lat może ona przyspieszyć do poziomu przekraczającego 2,5 procent" - głosi raport.

Nasilenie się presji cenowej związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej (UE) skłoniło RPP do zaostrzenia polityki monetarnej w 2004 oraz na początku 2005 roku. Od tego momentu Rada kontynuowała jednak cykl obniżek kosztu pieniądza, w wyniku którego główna stopa procentowa spadła w lutym do rekordowo niskiego poziomu 4 procent. Wielu analityków podkreśla jednak, że uwzględniwszy bardzo niski poziom inflacji - poniżej 1 procent licząc rok do roku, realne stopy procentowe w Polsce są wciąż wysokie. Ostatnie zawirowania na rynkach wschodzących oraz przyspieszające tempo rozwoju polskiej gospodarki sprawiły jednak, że rynki finansowe nie wierzą dziś w możliwość dalszych obniżek kosztu pieniądza.

Wszyscy analitycy ankietowani przez Agencję Reutera prognozują, że podczas dzisiejszego posiedzenia RPP pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Większość z nich uważa też, że cykl podwyżek rozpocznie się najwcześniej pod koniec tego, bądź w pierwszej połowie przyszłego roku.

Ekonomiści OECD zaznaczają również, że pomimo sygnałów świadczących o silnym ożywieniu polskiej gospodarki, osiągającej coraz wyższy stopień konwergencji z bogatszymi państwami Zachodu, Polska wciąż musi stawić czoła kilku problemom z zakresu polityki fiskalnej oraz strukturalnej.

Cele budżetowe polskiego rządu są, według analityków organizacji, nie dość ambitne i nie gwarantują redukcji wielkości długu publicznego w relacji do Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Nadmiar regulacji, wolne tempo prywatyzacji, nieefektywny system edukacyjny oraz wysokie koszty pracy utrudniają natomiast, ich zdaniem, rozwój inwestycji oraz hamują tempo wzrostu nowych miejsc pracy.

Analitycy OECD podkreślają również, że realizacja właściwej polityki powinna umożliwić Polsce spełnienie w średnim okresie kryteriów wymaganych przy akcesji do strefy euro. Zdaniem ekonomistów, polskie władze powinny wykorzystać odsunięcie w czasie momentu przyjęcia wspólnej waluty poza termin deklarowany przez poprzedni rząd na poprawienie kondycji oraz zwiększenie elastyczności polskiej gospodarki.

Równocześnie OECD wezwała rząd do potwierdzenia niezależności banku centralnego. "Rząd powinien potwierdzić niezależność Narodowego Banku Polskiego (NBP), a autonomiczność nowego nadzoru nad rynkami finansowymi powinna być wyraźnie zagwarantowana" - głosi raport.

Najnowsze wpisy