Forum Forum prawnePracy

opinia służbowa

opinia służbowa

jendrula0007 / 2008-01-10 12:03
Na moją prośbę pracodawca wydał, choć nie musiał, opinię służbową, w której zawarte były informacje dot; prowadzonych dwóch spraw karnych na wniosek osób zarzucających mi popełnienie przestępst w czasie wykonywanie obowiązków służbowych. W wyniku późniejszych prawomocnych wyroków sądowych, zostałem całkowicie uniewiniony od zarzucanych mi czynów i całkowicie oczyszczony.Sąd udowodnił pomówienie i składanie fałszywych zeznań przez w/w. Czy wobec zaistniałej sytuacji pracodawca powinień zmienić treści zawarte w tej opini, które na dzień dzisiejszy są niezgodne z prawem i prawdą. Opinia jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ zawiera cechy charakterologiczne i zajmowane stanowiska w kilkunastoletniej pracy a jako licencjonowany pracownik ochrony, mój wizerunek osobisty i zawodowy musi być bez skazy przy podejmowaniu pracy u innego pracodawcy. Opinia ta jest także bardzo ważna przy uzyskaniu odpowiedniego stanowiska i wynagrodzenia. Pracodawca odmawia wydania poprawionego dokumentu. Czy ma do tego prawo? Czy są stosowne przepisy w tym temacie? Uważam, że dokument wystawiony, który stał się nie aktualny, krzywdzący i niezgodny w prawem i prawdą, winien być zmieniony !!! Pozdrawiam w nowym roku i proszę o pilną odpowiedź.
Wyświetlaj:
Alex_Andersson / 2008-01-10 12:36
skoro został Pan uwolniony od zarzutów to opinia zawierająca opis zdarzeń skutkujących podniesieniem tych zarzutów jako zasadne spełnia przesłanki pomówienia i jest karalne. Ma obowiązek zmiany treści opinii...
jendrula0007 / 2008-01-11 07:38
Ja też tak myślałem i byłem pewien swoich racji!!! Ale niestety mój pozew w sądzie pracy dot: zmiany zawartych w opinii treści, ku mojemu zdziwieniu, sąd odrzucił i przygotowując się do apelacji szukam podstaw prawnych do silniejszego jej umocowania.Sąd nie odniosł się wogóle do pism pracodawcy odmawiających poprawienia opinii, w których to podpisujący popełnił przestępstwo poświadczenia nieprawdy. Ale mimo to dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam w nowym roku. Może będzie lepszy??!!!!
Alex_Andersson / 2008-01-11 08:57
a jaki to był Sąd i jakie powództwo? Bo gdy żądanie było oparte per analogiam o procedurę sprostowania jak świadectwa pracy to Sąd rzeczywiście powództwo oddali... Powiem szczerze, że zgłupiałem nie wiedząc o co by oprzeć takie żadanie. Jadyne co mi się nasuwa to otwarcie przewodu o pomówienie na podstawie k.k. ale to nic bardzo nie da...
jendrula0007 / 2008-02-26 12:19
Jest to Sąd Pracy i powództwo dot: zmiany treści zawartych w opinii w oparciu o prawomocne wyroki uniewiniające oraz poświadczenia nieprawdy tj. przestępstwo z art.271 par.1 KK w dokumentach ,które były odpowiedzią na moje prośby o zmianę treści opinii. Pracodawca unikając korekty opinii powoływał się na nieprawdziwe przeszkody. A co najważniejsze a raczej karygodne, przeszkodą było ( jak stwierdził przed sądem czł. zarz. firmy występujący jako świadek) "brak wewnętrznego przekonania co do tych wyroków". Apelację już napisałem, mam nadzieję, że z powodzeniem!! Znalazłem i skorzystałem z orzecznictawa SN. W/g tych wykładni i wyroków, to ja mam rację. Opisane są tam fakty prawie identyczne jak moje!! Oprócz tego dochodzi jeszcze ZUZP gdzie wyjaśniono dość szczegółowo obowiązek pracodawcy zmiany treści opinii, na wniosek pracownika, w przypadku niezgodności z rzeczywistością. Dziękuję za radę i dobre chęci - pozdrawiam - Andrzej.
alibaba40 / 2009-01-05 16:00
...w nawiązaniu do kwestii wystawienia opinii służbowej dotyczącej przebiegu pracy mam pytanie; czy pracodawca ma obowiązek wystawienia takowej na oficjalną prośbę pracownika, czy też ma prawo odmówić mimo iż stosunek pracy przebiegał prawidłowo?
Mówiąc wprost, znalazłem się w sytuacji kiedy musiałem podjąć decyzję o przedłużeniu stosunku pracy. Przedłożona została mi umowa dalszej współpracy co świadczy w sposób oczywisty o chęci zatrudnienia mnie ale przedstawione warunki nie spełniły moich oczekiwań i nie podpisałem umowy co jest równoznaczne z przepisowym okresem wypowiedzenia. Po ustaniu stosunku pracy spotkałem sie z odmową "czytaj: nie chcesz u nas to my nie wystawimy Ci pochlebnej opinii" - mnie wystarczy obiektywna, czy kodeks pracy reguluje tego typu sprawy? U potencjalnego pracodawcy poproszono o referencje na co nie mogę liczyć ale obiektywna opinia słuzbowa powinna dostarczyć wiedzy na temat przyszłego pracownika. Dodam iż nie byłem karany nawet upomnieniem i w moich aktach nie ma podobnych informacji jako by pracodawca miał do mnie jakiekolwiek zastrzeżenia poza faktem iż dostałem lepsze warunki pracy u innego pracodawcy wywiązując się przy tym do końca z powierzonych obowiązków do ustania okresu zatrudnienia. Proszę o pomoc i wskazówki jeśli jest jakieś rozwiązanie.

Najnowsze wpisy