Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA zwiększenie udziału w liczbie głosów przez Parrish Media N.V.

POINT GROUP SA zwiększenie udziału w liczbie głosów przez Parrish Media N.V.

rob484 / 2008-08-27 00:05
POINT GROUP SA zwiększenie udziału w liczbie głosów przez Parrish Media N.V.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2008 roku Emitent otrzymał od spółki Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii zawiadomienie o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2008 roku uległ zwiększeniu posiadany przez nas udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 4,4806%. Zwiększenie udziału wynika z wydania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 sierpnia 2008 roku Postanowienia o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PMPG S.A.

Przed zmianą udziału posiadaliśmy 3 241 333 akcje PMPG S.A., które stanowiły 3,5397% jej kapitału zakładowego, dawały 3 241 333 głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiły 3,5397% ogólnej liczby głosów w PMPG S.A.

Obecnie posiadamy 8 326 426 akcje PMPG S.A., które stanowią 8,0203% jej kapitału zakładowego, dają 8 326 426 głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowią 8,0203% ogólnej liczby głosów w PMPG S.A.

kom espi amp/

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy