Forum Forum ubezpieczeńNa życie

Ryzyko nominalne - Ubezpieczenie na dożycie

Ryzyko nominalne - Ubezpieczenie na dożycie

Fenirzo / 2009-02-02 11:48
Witam, mam do napisania program, który będzie obrazował ryzyko nominalne ubezpieczenia na dożycie.
Program jest na etapie tworzenia, mam jednak pewne wątpliwości.
Jaki kształt powinien przyjmować wykres ?
Na wykresie ma być przedstawione 2 charakterystyki składek dla tych samych danych, ale dla różnych prawdopodobieństw P(1/0), jestem tylko ciekaw, jaki kształt w teorii powinny przyjąć te wykresy.

Dane: Kwota / Ilość okresów / Stopa / Współczynnik zmiany stopy / P(1/0)min / P(1/0)max / Współczynnik zmiany prawdopodobieństwa / Stan rynku / Indeksacja lub Waloryzacja

Najnowsze wpisy