Forum Forum emerytalneInne

seem- odp. z priv.

seem- odp. z priv.

wiwan / 2011-01-25 20:00
Odpowiadam jednak tu, niech inni też skorzystają.
Trochę te szczegóły zmieniają postać rzeczy. Poza innym interpretowaniem przez ZUS zapisu art. 13 ustawy emerytalnej, również art. 70 jest interpretowany tak, że w przypadku gdy wdowa nabywa prawo do r.rodzinnej z tytułu swojej niezdolności do pracy- nie wystarczy spełnienie tego warunku raz tj. w czasie śmierci lub do 5 lat od niej, ale również potem. W przypadku orzeczenia o trwałej niezdolności nie ma to znaczenia, ale gdy niezdolność jest okresowa- wraz z upływem tego okresu uznaje się, że prawo do r.r. już wdowie nie przysługuje. Stąd potrzeba ciągłego odnawiania takich orzeczeń okresowych. Przyznam, że nijak wprost to z art. 70 nie wynika, że r.r. wdowy jest związana na zawsze z jej niezdolnością do pracy, a nie tylko w momencie występowania.
Cała sytuacja u Was wskazuje właśnie na taki przypadek- czyli orzeczenie mamy było od początku okresowe.
Mundurowość r.r. nie ma znaczenia- gdyż USTAWA
z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wprost odsyła ( w swym art. 24 ) do ustawy ZUS-owskiej jeśli chodzi o warunki nabycia prawa do r.r..
1. teoretycznie więc nawet w wieku 70 lat może być wzywana przez orzecznika. W praktyce w wieku emerytalnym dają często orzeczenie stałe.
2. w wieku emerytalnym Mama może złożyć wniosek o swoją emeryturę, ale nie będzie to miało finansowego sensu, a chcąc pozostać przy dalszym pobieraniu r.r.- nadal będzie ona związana z orzekaniem jej niezdolności do pracy.
3. niestety nie nabędzie też w wieku emerytalnym możliwości pobierania świadczeń zbiegowych.( emerytura+1/2 renty lub odwrotnie) R.r. jest świadczeniem pochodnym od świadczenia ubezpieczonego. I czy to w mundurówce czy w ZUS, dotyczy sytuacji, gdy oba świadczenia są świadczeniami tego ubezpieczonego. Nie przechodzi to na uprawnionych do renty rodzinnej, nawet gdy umiera emeryt pobierający świadczenia w takim zbiegu.
więcej o r.r. mundurowej- art. 23 i 24
ustawa mundurowa:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2004,008,66.html

ustawa zus-owa;

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2004,039,353.html

Najnowsze wpisy