Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum emerytalneInne

Wszystko o rentach strukturalnych

Wszystko o rentach strukturalnych

skomentuj
Wyświetlaj:
eva8103 / 5.173.22.* / 2014-11-16 21:09
witam
otrzymuję rentę strukturalną, teraz otrzymałem udział w spadku po żonie na który składa się ziemia ponad 1 ha który mi się należy, czy renta może zostać wstrzymana?
wiwan / 2014-11-17 09:33 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. Na podstawie par. 15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne".

Są dwa terminy. Jeśli to nabycie zostało/zostanie zgłoszone w ciągu 14 dni do Agencji RMR- wstrzymanie dopiero po roku od nabycia. Niedotrzymanie ww terminu z winy rencisty- wstrzymanie od miesiąca nabycia.
eva8103 / 5.173.43.* / 2014-11-17 18:26
proszę jeszcze o informację czy jeśli zostaną przekazane prawa do tej ziemi dla innej osoby przez pełnomocnictwo do całkowitego zarządzania ziemią to renta nie zostanie wstrzymana?
wiwan / 2014-11-17 19:41 / 10-ciotysiącznik na forum
Pełnomocnictwo to nie prawo. Tak jak w przypadku uzyskania prawa do renty strukturalnej ma być to przekazanie trwałe, czyli sprzedaż, darowizna. Niestety nie wchodzi w grę dzierżawa, jak w przypadku uwolnienia się od obowiązku KRUS.
Jeśli jeszcze nie doszło do działu spadku- to może warto po prostu zrzec się swego udziału na rzecz innych spadkobierców.
1234567890 / 91.245.87.* / 2014-10-22 17:02
Witam mam pytanie moj tata przekazal na brata gospodarstwo wzamian za rente strukturalno czy moze jeszcze podzielic to gospodarstwo miedzy rodzenstwo
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-10-22 19:16 / 10-ciotysiącznik na forum
Nie, bo przecież nie jest już tego gospodarstwa właścicielem.

Może przekazać/podzielić ewentualną 'resztkę' jaką sobie zostawił przy przekazywaniu gospodarstwa -bo kiedyś takie niepełne przekazanie było możliwe- dotyczyło zdaje się 0,5 ha (wraz z 'siedliskiem'). Przy rentach przyznawanych od 2007-06-21 już takiej możliwości nie było.
zibi373 / 5.185.236.* / 2014-10-16 16:20
mam pytanie moj tata miał dostać jeszcze przez 2 miesiace rente strukturalną ale niestety zmarł czy jego zona z która prowadził te gospodarstwo(nie ma zatrunienia dostaje rente chorobowa) może liczyć na wypłate pozostałej renty?
wiwan / 2014-10-16 17:04 / 10-ciotysiącznik na forum
Niestety NIE, właśnie z powodu posiadania prawa do swojej renty chorobowej- co wynika z par. 10, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wdowa na zasadach ogólnych może wnioskować o r. rodzinną po zmarłym.

Ps. Nie ma chyba finansowo/organizacyjnego sensu, by wdowa składała wniosek o rezygnację ze swojej renty by zastąpić ją na owe 2 miesiące rentą strukturalną*, a następnie 'wrócić' na swoją rentę lub uzyskać rentę rodzinną.

* o ile ma ukończone 55 lat, ale nie ma powszechnego wieku emerytalnego, a przekazane gospodarstwo było wcześniej ich wspólnym źródłem utrzymania.
zibi373 / 5.185.236.* / 2014-10-16 17:47
a czy zostanie naliczona renta jesli tata umarł 8 a rente dostaje po 15 to dostanie jeszcze po smierci ten ostatni miesiac
wiwan / 2014-10-17 10:25 / 10-ciotysiącznik na forum
R. strukturalną od 2004 r. wypłaca ARiMR, a nie KRUS. Wypłaty świadczeń z KRUS są znane i zapisane szczegółowo w ustawie o ub.społ. rolników.

R. strukturalna- na podstawie wspomnianego rozporządzenia, które jest tu enigmatyczne. Jeśli przyjąć, że Agencja stosuje tu analogię- to:
renta za ostatni miesiąc jest świadczeniem należnym w całości, czyli w kwocie jak za miesiąc poprzedni.
I tu powstaje kwestia techniczna:
- jeśli renta wpływa na konto- współwłaściciele albo osoba wskazana w banku w zapisie na wypadek śmierci ma prawo rentę wraz z innymi środkami wypłacić. W innej sytuacji- normalne postępowanie spadkowe.
- jeśli renta 'przychodzi' z listonoszem- rodzina nie ma prawa jej pobrać za zmarłego- informuje listonosz o śmierci, z adnotacją o śmierci wraca ona do Agencji, ale rodzina może osobnym wnioskiem zgłosić żądanie jej wypłaty.

Tak, czy inaczej należy zawiadomić Agencję o śmierci. Jeśli zawiadomienie jest na tyle wczesne, że ostatnia wypłata już nie zostanie zrealizowana- postępowanie jak wyżej- tj. wniosek rodziny o jej wypłatę.

Zdecydowanie natomiast renta za kolejny miesiąc już jest nienależna, i jeśli zostanie wypłacona ( na skutek np. zbyt późnego poinformowania Agencji, czy błędu Agencji mimo zawiadomienia )- będzie ona do zwrotu jako nienależna.
anarella / 37.248.102.* / 2014-08-19 11:38
Mam jeszcze jedno pytanie.Po rozpisaniu gospodarstwa rolnego na kilka osob czy bedzie nadal prawo na doplaty?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-08-19 11:55 / 10-ciotysiącznik na forum
Nie wiem, bo to kwestia pozaubezpieczeniowa i pozaemerytalna. Podejrzewam, że zależy to od rodzaju dopłaty- obszarowa, produktowa, uzupełniająca itd.

Np. jednolita obszarowa jeśli w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, było powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością, jeżeli:

- w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
anarella / 31.1.196.* / 2014-08-18 22:06
Witam!!!Dla mego ojca konczy sie renta strukturalna w tym roku.Ojciec przepisal ziemie na mego brata i automatycznie na jego zone,zeby dostac rente strukturalna,w tym roku uplywa 10 lat i konczy mu sie renta strukturalna.PYTANIE Czy ta ziemie moze byc rozpisana pomiedzy bracmi?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-08-18 22:33 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. Nie ma to żadnego wpływu na prawo do r. strukturalnej, czyli Pani brat mógł dokonać zbycia tego gospodarstwa już wcześniej, w czasie trwania renty ojca.
Co prawda z Rozporządzenia o r. strukturalnych wynikało zobowiązanie (par. 7, ust. 1, pkt. 1 d)przejmującego do prowadzenia dz. rolniczej na przejętej ziemi przez min. 5 lat, ale nawet wcześniejsze jej zbycie nie niosło sankcji ani po stronie rencisty, ani przejmującego.
Zene23 / 78.30.94.* / 2014-08-13 09:10
Witam,
Mam pytanie, tata w tym roku kończy okres 10 lat przyjmowania renty strukturalnej (ma 67 lat/ pierwszy nabór wniosków).
W jakim wymiarze zostanie zmniejszona renta?
Ile będzie wynosić?
Czy istnieje możliwość jej zwiększenia?
wiwan / 2014-08-13 10:10 / 10-ciotysiącznik na forum
Zostanie zmniejszona w ...100%. Po prostu ustanie do niej prawo. Ojciec może wystąpić (niekoniecznie musi czekać do zakończenia owych 10 lat) po prostu o emeryturę rolniczą w wysokości wyliczonej dla jego stażu ubezpieczenia rolniczego. Okres pobierania renty wlicza się do okresu ub. rolniczego.

Gdyby był młodszy tj. nie miał jeszcze powszechnego wieku emerytalnego wynikającego z kwartału urodzin skorzystałby z okresowej emerytury rolniczej do jego osiągnięcia, tyle że w wysokości niezależnej od stażu, w wysokości rolniczej e. podstawowej na podstawie przepisu przejściowego - art. 15 USTAWY
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, tj. 'ustawy 67'
nibyco / 2014-10-06 22:14
Witam, mam 66 lat,kończy mi się okres pobierania renty strukturalnej, a więc kwalifikuję się do okresowej emerytury, w związku z czym mam pytanie,jakie będą potrzebne dokumenty do KRUS w celu uzyskania emerytury.
wiwan / 2014-10-08 07:56 / 10-ciotysiącznik na forum
Podstawowy załącznik do wniosku emerytalnego (KRUS Sr-20) to kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.
Oświadczenie o zaprzestaniu/niepodjęciu dz. rolniczej (kwestia zawieszenia świadczenia) jest integralną częścią wniosku. Mimo, że decyzja ARiMR świadczy o istnieniu dokumentu o przekazaniu gospodarstwa, może być potrzebny ten dokument.
gortatk / 212.191.195.* / 2014-05-02 12:08
Witam, mam pytanie, czy można sprzedać część wydzierżawianego gruntu przed końcem pobierania renty strukturalnej, bez żadnych konsekwencji np. zwrot pobranej renty itp. Umowa dzierżawy była zawarta na 10 lat i konczy się w listopadzie 2014 roku. Dodam że dzierżawca zgodził się na sprzedaż przez właściciela części gruntu.
wiwan / 2014-05-09 16:34 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak, można - oczywiście umowę dzierżawy należy aneksować i załatwić pozostałe formalności związane z podatkiem rolnym.
imanigations / 5.60.87.* / 2014-03-31 22:42
Witam,

Moja mama aby otrzymac rentę strukturalną przekazała pole wujkowi. Zostało jej 2 lata pobierania renty. Czy już dzisiaj może przepisać na własność to wydzierżawione pole dzieciom bez utraty tenty?
wiwan / 2014-04-01 09:47 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. Ale pojawia się kwestia rozwiązania umowy dzierżawy- wydzierżawiający nie musi się zgodzić, chyba że zapis taki jest w umowie. Bo co do zasady dzierżawy terminowej nie można rozwiązać przed terminem (art. 673, par. 3 KC) jeśli nie ma takiego zapisu w umowie i nie dochodzi do użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem, podnajmu bez zgody, zaległości z czynszem
Krystyna-opolskie / 83.4.225.* / 2014-03-30 22:29
Pole oddałam w dzierżawę do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na 10 lat; zostało mi jeszcze 2 lata pobierania tej renty i 2 lata do końca umowy dzierżawnej.
Mam pytanie: czy mogę mojemu dzierżawcy już teraz sprzedać tą wydzierżawioną ziemię? Kupują działkę obok mojej wydzierżawionej przez RSP i chcieliby do kupna dołączyć wykupienie również mojej działki.
wiwan / 2014-03-31 12:22 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. Przecież warunkiem uzyskania renty było trwałe przekazanie gospodarstwa, a sprzedaż jest trwalsza od terminowej dzierżawy. Zbycie będzie bez wpływu na prawo do renty strukturalnej. Oczywiście jednocześnie musi nastąpić rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.
stanislaw_klak / 2014-03-23 10:34
W 2008 przekazałem synowi gospodarstwo rolne wraz z budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym w zamian za rentę strukturalną.
Pozostawiłem sobie budynek mieszkalny,budynek gospodarczy, garaż i do 0,5ha gruntu rolnego co przewiduje ustawa.
PYTANIE
Czy od budynków gospodarczych i gruntów rolnych w czasie pobierania renty strukturalnej
muszę płacić podatek od nieruchomości czy nadal
podatek rolny.
STANISŁAW.
wiwan / 2014-03-28 11:50 / 10-ciotysiącznik na forum
Pytanie raczej na dział prawny lub podatkowy. Moim zdaniem- nadal rolny, bo ustawa o nim w zakresie r. strukturalnej odnosi się jedynie do kwestii tego, że w przypadku dzierżawy (w celu uzyskania renty) obowiązek podatkowy przechodzi na dzierżawcę.

Z kolei ustawa o podatkach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości użytki rolne. Mogłaby powstać kwestia 'przejścia' budynków gospodarczych pod podatek od nieruchomości, gdyby przestały służyć wyłącznie dz. rolniczej. Samo posiadanie prawa do r. strukturalnej moim zdaniem nie oznacza z automatu, że pozostawiony budynek przestał tej działalności służyć.
Czyli uzyskanie renty strukturalnej moim zdaniem niczego w kwestii podatku za wymienione elementy nie zmieniła.
jagoda61 / 178.42.211.* / 2014-03-09 20:41
Przekazaliśmy
gospodarstwo na syna w 2008roku za rente strukturalną,mąż miał wiek emerytalny ja natomiast mam dopiero 52lata i nie mam żadnych dochodow,czy w tej rencie jest jakiś dodatek na mnie,mąż twierdzi,że nie i nie chce mi dać żadnej kwoty.
wiwan / 2014-03-10 12:55 / 10-ciotysiącznik na forum
Nie ma dodatku w Waszej sytuacji. Dodatek taki jest należny, jeśli żona ma lub w czasie renty uzyska wiek 55 lat, będzie wtedy nadal w ub. rolniczym, nie będzie maiła swojej renty lub emerytury, innego zarobku podlegającego ubezpieczeniom (poza działalnością gospodarczą) itp.

Wynika to z par. 12 i par. 13 w nawiązaniu do par. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czyli obecnie jest Pani przede wszystkim za młoda, by mąż miał z tego tytułu zwiększenie renty strukuralnej.
jolamazur / 95.49.7.* / 2014-01-17 18:06
Witam
W 2005 roku rodzice przekazali mi gospodarstwo przechodząc na rente strukturalną w akcie darowizny nie został uwzględniony traktor którego właścicielem był ojciec a czytając odpowiedzi znalazłam wzmiankę o tym że maszyny są częścią składową gospodarstwa i powinny zostać przekazane jakie możemy ponieść konsekwencje jeśli teraz ten traktor zostanie mi sprzedany przez ojca
KATARZYNA808 / 176.120.125.* / 2013-11-12 13:14
Witam. 7 lat temu brat męża oraz kuzyn dostali od wujka w dzierżawę pola oraz budynki aby wujek mógł przejść na rentę strukturalną. Mąż od około 15 lat wraz ze mną około 7 lat pomagamy w utrzymaniu porządku w domu oraz koło domu. Wujek spisał testament powołując w nim do całości spadku męża. Chciałabym się dowiedzieć czy w tym momencie gdy do końca dzierżawy został 3 lata wujek może przepisać na nas lub na męża gospodarstwo, nawet jeśli mielibyśmy jeszcze odczekać te 3 lata. I czy to będzie już prawomocne bez możliwości odwoływania się rodziny. Bardzo proszę o odp.
wiwan / 2013-11-12 17:44 / 10-ciotysiącznik na forum
To bardziej pytanie o kwestie cywilne, a nie r. strukturalną. Wujek może wielokrotnie jeszcze zmieniać testament- jest to teraz bez wpływu na obecną dzierżawę i kwestię jego renty. Jeśli umrze przed końcem okresu na jaki została podpisana dzierżawa- to spadkobiercy ( a więc tu mąż ) wejdzie w rolę wydzierżawiającego, umowa nie wygasa ze śmiercią wujka. W zależności od zapisów umowy będzie mógł/ nie będzie mógł owej dzierżawy wypowiedzieć przed jej pierwotnie ustalonym zakończeniem. Podobnie w przypadku darowizny za jego życia

Tu więceJ:

http://www.money.pl/forum/wypowiedzenie-umowy-dzierzawy-t3638635.html

Tylko w przypadku gdyby wujek chciał sprzedać gospodarstwo przed upływem terminu dzierżawy pojawiłaby się kwestia prawa pierwokupu przez obecnych dzierżawców tj. kuzyna i barta męża.

Nie wiem co rozumie Pani przez 'odwoływanie się'. Jeśli podważenie umowy darowizny, albo testamentu- tylko w przypadku wykazania wad prawnych takiej czynności prawnych- podpisanie pod przymusem, przy braku jasności umysłu.
Jeśli kwestie finansowe- to jest/będzie to kwestia zachowku, do uniknięcia gdy darowizna będzie wcześniej niż 10 lat do śmierci wujka, gdy dojdzie do wydziedziczenia, lub innych równowartych darowizn na rzecz tych, którzy normalnie po wujku by dziedziczyli.

Tu więcej:

http://www.money.pl/forum/darowizna-a-zachowek-t3406627.html
marsjuszka / 176.58.16.* / 2013-08-16 21:14
Witam,mój teściu jest na rencie strukturalnej,czy może przepisać dla swojego syna w sensie "darowizny" połowe swojego domu?
wiwan / 2013-08-19 10:14 / 10-ciotysiącznik na forum
Może, jeśli dom ten nie został już przekazany następcy jako część składowa gospodarstwa rolnego przy składaniu wniosku o r. strukturalną, Tzn. jeśli nie jest on wymieniony w ówczesnym akcie notarialnym.

Przekazanie takie jest bez związku z rentą strukturalną.
ol / 195.95.144.* / 2013-05-27 14:10
Witam mam pytanie dotyczace rent strukturalnych.
Moj tata bral rente strukturalna i zmarł 2 lata temu. Czy moja mama moze dostac po tacie jakas cześć tej renty i co musi zrobic zeby ja dostac. Mama nie bierze zadnej renty, w tym momencie skonczyla 49 lat, wychowuje 3 uczacego sie rodzenstwa.
Prosze o odpowiedz.
Dziękuję
wiwan / 2013-05-27 15:00 / 10-ciotysiącznik na forum
1. Na przejęcie r. strukturalnej mama jest za młoda, min. wiek to 55 lat + inne okoliczności z par. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
2. Na zasadach ogólnych może wystąpić do KRUS o rolniczą r. rodzinną, czyli włączenie jej do grupy uprawnionych- jako 4 uprawnionego, bo rozumiem, że w imieniu dzieci o r. rodzinną wystąpiła i owo rodzeństwo taką rentę uzyskuje.

Tyle, że przystąpienie do renty 4 uprawnionego nie zwiększy już jej wysokości.

Finansowy sens będzie więc wtedy, gdy uprawnienie utraci 1 dziecko, o ile oczywiście matka nadal będzie spełniać warunki ustawowe.
skomentuj

Najnowsze wpisy