PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: PKO Akcji Rynku Złota
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.