PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Inwestycje funduszu: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Typ funduszu Krajowy - mieszany / docelowej alokacji (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w PKO TFI lub w papiery wartościowe. Początkowo (do 100%) aktywów inwestowanych jest w funduszach akcyjnych lub w papiery udziałowe, a pozostała część w instrumenty dłużne. Docelowo (do 100%) aktywów inwestowana jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,26% +2,48% +4,23% +7,15% +16,64% +13,44% +19,66% +16,64%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 10000,00 PLN 1,99 %
10000,00 50000,00 PLN 1,75 %
50000,00 100000,00 PLN 1,49 %
100000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,99 %
1000000,00 - PLN 0,49 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 10000,00 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.