Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

4FunMedia miało 13,11 mln zł straty netto w 2019 r.

0
Podziel się

4FunMedia odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4FunMedia miało 13,11 mln zł straty netto w 2019 r.
bEpGWuGJ

Strata operacyjna bez odpisów wartości firmy wyniosła 2,52 mln zł wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w uwzględnieniem odpisów strata wyniosła 14,88 mln zł wobec 9,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,84 mln zł w I- IV kw. 2019 r. wobec 60,93 mln zł rok wcześniej.

"Plany na 2019 rok zakładały dynamiczny wzrost przychodów i wskaźników rentowności grupy kapitałowej 4fun Media S.A. Opierały się one na założeniu utrzymania sprzedaży reklam telewizyjnych i usług marketingowych na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym wzroście przychodów pochodzących ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej, a przede wszystkim dynamicznym wzroście segmentu e-commerce, którego udział w łącznej sprzedaży grupy kapitałowej miał stanowić fundament do wzrostów w następnych latach. Kolejne kwartały ubiegłego roku, w których następował stopniowy spadek oglądalności kanałów muzycznych, w tym telewizji należących do 4fun Media S.A., zapowiedź zakończenia współpracy z dwoma istotnymi klientami agencji reklamowej oraz wolniejszy niż zakładano wzrost przychodów segmentu e-commerce, spowodowały konieczność weryfikacji założeń na 2019 rok, a w konsekwencji wdrożenia planu naprawczego" - napisała w liście do akcjonariuszy członek zarządu Aneta Parafiniuk.

bEpGWuGL

Jak wskazała, plan naprawczy wdrożony przez zarząd 4fun Media miał przynieść efekty w pierwszych kwartałach 2020 r. Systematyczny wzrost sprzedaży segmentu e-commerce przy jednoczesnym przekroczeniu progu rentowności, stabilizację przychodów pochodzących z reklam telewizyjnych przy utrzymaniu niższej bazy kosztowej, odbudowę pozycji rynkowej przez agencje reklamowe, a przede wszystkim dynamiczny wzrost spółki Screen Network S.A. który dzięki inwestycjom w rozwój sieci nośników ekranowych i technologię jakie poczyniono w 2019 roku, miał umocnić się na pozycji lidera cyfrowej reklamy w Polsce oraz znacząco zwiększyć sprzedaż i poziom EBIDTA.

"Niestety, pojawienie się koronawirusa COVID-19 wpłynie na konieczność weryfikacji planów zarządu 4fun Media S.A. na 2020 rok. Zarząd ocenia, iż branża reklamowa, stanowiąca główne źródło przychodów grupy kapitałowej w istotny sposób odczuje kryzys spowodowany pandemią. Spowolnienie wzrostu gospodarczego wpłynie na znaczące ograniczenie budżetów reklamowych i marketingowych co będzie miało negatywny wpływ na aktywność reklamodawców i w efekcie skutkować będzie spadkiem przychodów w branżach związanych z reklamą" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2019 r. wyniosła 6,01 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.

bEpGWuHm
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)