Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

0
Podziel się:

Akcjonariusze Idea Banku podejmą uchwałę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 7 lipca br., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, podano w projektach uchwał na NWZ. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O proponuje się 3 grudnia br. Celem emisji jest odbudowa bazy kapitałowej banku.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł i nie większą niż 150 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2 zł każda (akcje serii O)" - czytamy w projekcie uchwały.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego banku oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd banku.

Akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

"Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii O (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku" - czytamy dalej.

Za każdą akcję banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru dotyczące akcji serii O.

Po emisji kapitał zakładowy Idea Banku będzie wynosić nie mniej niż 176 803 962 zł i nie więcej niż 306 803 962 zł.

"Emisja akcji nowej emisji z zachowaniem prawa poboru ma na celu utrzymanie dotychczasowej struktury akcjonariatu banku oraz zapewnienie dotychczasowym akcjonariuszom banku możliwości co najmniej utrzymania ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze banku wykonają przysługujące im prawo poboru w stosunku do wszystkich posiadanych przez nich akcji banku)" - podkreślił bank.

Celem emisji akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej jest odbudowa bazy kapitałowej banku, wskazano w uzasadnieniu.

"W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku. Zdolność do generowania powtarzalnych dochodów w ocenie banku jest czynnikiem decydującym o odbudowie i utrzymaniu zaufania do banku i grupy kapitałowej banku w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu.

"W opinii banku, pozyskanie przez bank kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów. W warunkach odbudowanej rentowności bank planuje bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem. Powodzenie tego procesu pozwoli w średnim horyzoncie czasowym odbudować wskaźniki kapitałowe do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" - podsumował bank.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)