Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

0
Podziel się:

Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen.

Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności
bEKsirqZ

"Zarząd Alior Banku S.A. informuje o przyjęciu w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez wierzycieli Ruch Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji propozycji umorzenia:

  1. 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wierzycieli spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosi co najmniej 1 mln zł (PPU1) oraz
  1. 50% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wierzycieli, wobec których spółka ma zadłużenie w wysokości powyżej 100 tys. zł (PPU2)" - czytamy w komunikacie.
bEKsirrb

Postanowienia układów zawartych w przyśpieszonym postępowaniu układowym spółki podlegają zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

"Alior Bank od początku dążył do utrzymania Ruchu na rynku. Stworzyliśmy ramowy plan naprawczy. Aktywnie szukaliśmy inwestorów, którzy byliby w stanie zapewnić płynność finansową spółki i zagwarantować ciągłość jej działania" - skomentował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

"Dzisiaj, dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Ruch otrzymał szansę utrzymania ciągłości działania i dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu inwestora strategicznego - Orlenu, który dostrzegł potencjał biznesowej synergii ze spółką i wesprze ją kapitałowo. Nie mniej istotne są pozytywne decyzje wydawców, którzy uwierzyli w przygotowany plan restrukturyzacji Ruchu" - dodał prezes.

Podkreślił, że pozwoli to spółce odzyskać płynność finansową, co na dalszych etapach restrukturyzacji przełoży się na możliwość uregulowania pozostałych zobowiązać wobec wierzycieli. "W dalszym ciągu będziemy aktywnie wspierać proces restrukturyzacji Ruchu" - podsumował Bachta.

bEKsirrh

W ub. tygodniu Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU)
w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.

PKN Orlen podał wcześniej, że zakłada restrukturyzację i wykorzystanie synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a dynamicznie rozwijającym się segmentem detalicznym Orlenu. Sfinalizowanie oferty zależeć będzie od decyzji wierzycieli Ruchu oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces.

bEKsirri

W styczniu br. Alior Bank złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Ruchem.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Bank prowadzą działalność między innymi w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

bEKsirrC
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)